Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
739 postów 7788 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Konfederacja - III Sejmik o polityce

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Zwalczym lichwę i pogardę, będziem Polakami Dał nam przykład Sigurjonsson, jak zwyciężać mamy”

      Jak było zapowiadane, 26 lipca odbył się na Uczelni Łazarskiego w Warszawie nasz III Sejmik Konfederacji na rzecz Reform Ustrojowych.  Nie udało nam się jednak przyjąć stanowiska uzgodnionego, gdyż z 8 zaplanowanych tematów zrealizowaliśmy jedynie 3. Stałych bywalców przetrzebiły trochę obowiązki wakacyjno-urlopowe a w ich miejsce ukazało się sporo nowych twarzy. Niektóre sprawy musieliśmy „wałkować” od początku. Dalsze prace będą prowadzone z wykorzystaniem komunikatora Skype. Można przecież udostępnić wszystkim zalogowanym ekran konfederata pełniącego funkcję sekretarza i na bieżąco komentować to co jest pisane albo poprawiane. Obniżka kosztów jest niewątpliwa.

    Przedstawiam państwu zapisy, które mają wypędzić z nas tę „murzyńskość” polityczną. Reagujemy nerwowo gdy ktoś nam wmawia, ze przy pomocy JOW „wybierzemy sobie lepszych reprezentantów”. Pytamy się: reprezentantów do czego? - do zanoszenia suplik ruskiemu carowi czy Merkelowej? My chcemy stanowić tu władzę a wybieramy urzędników usłużnie realizujących nasze „stanowisko uzgodnione”.. Czy idziemy w dobrym kierunku, oceńcie sami.

Tak to widzimy:

Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych (KoRReUs) chce uprzytomnić Polakom, żeformuła demokracji przedstawicielskiej oparta wyłącznie na „sile kartki wyborczej” wyczerpała już możliwości wyłaniania władzy z autentycznym mandatem społecznym. Mandat auten­tyczny zastąpiony został, bowiem, mandatem etatystycznym wspieranym władzą liderów partyjnych, mediów i pieniądza.

Polacy byli kiedyś twórcami nowoczesnego ustroju politycznego opartego o artykuły henry­kowskie ipacta conventa (warunki uzgodnione). Zawetowali władzę absolutystycznego „pomazań­ca bożego”, władzą „pierwszego pośród równych” (primus inter pares). Istotą tej politycznej zmiany było:

 • przeniesienie ośrodka ustalającego cele i programy działania z samodzierżawnego władcy na społeczność obywateli oraz

 • rozdzielenie fazy demokratycznego ustalania celów od fazy 1-osobowego kierownictwa przy ich realizacji.

Jesteśmy przekonani, że trzeba i można nawiązać do historycznych rozwiązań ustrojowych:

 • sejmy konwokacyjne, na których pracowano nad „warunkami uzgodnionymi”, byłyby zorganizowane w formie kampanii wyborczych,

 • akt wyborczy pełniłby funkcję sejmu elekcyjnego i zastąpiłby dawny sejm elekcyjny,

 • uchwalone prawo, na wzór artykułów henrykowskich, skutkowałoby - za niedotrzymanie „kontraktów wyborczych” - odsunięciem osób odpowiedzialnych od sprawowania powierzonej przez Naród funkcji.

      Żyjemy w innych czasach niż szlacheckie. Proces tworzenia warunków uzgodnionych trzeba zorganizować inaczej. Artykulacją interesów społecznych winny zajmować się ugrupowania obywatelskie, stające do kampanii wyborczych z gotowymi ofertami projektów politycznych i gospodarczych, tj. projektami rozwiązań legislacyjnych (ustaw, uchwał), za które biorą odpowiedzialność i z realizacji których rozliczają się na podstawie zawartego z wyborcami prawnie wiążącego

KONTRAKTU WYBORCZEGO.

Kontrakt wyborczy jest nową jakością we współczesnej polityce. Umożliwia on wprowadzenie w życie procedury odwołania przez wyborców osoby wybranej w wyborach dowolnego szczebla, gdy ta osoba nie wywiąże się z kontraktu.

Polską racją stanu jest zbudowanie ustroju politycznego gwarantującego wyłanianie spójnej programowo i kadrowo ekipy z silnym mandatem społecznym, gotowej realizować projekty dla dobra wspólnego i dla rozwoju Polski.

Bardzo ważna dla świata i Polski jest zmiana systemu monetarnego (w tym porzucenie systemu oprocentowanego pieniądza), który się zdegenerował i podstępnie zdobył monopol na kreację rzekomego długu, zaciskającego pętlę na narodach i rodzinach oraz zniewalającego ludzi. Odzyskanie suwerenności nad emisją własnej waluty jest dziś najważniejszym elementem odzyskania suwerenności politycznej i gospodarczej.
 

Jako Konfederaci   zgodnie uważamy, że:

 • przywrócenie podmiotowości politycznej wyborcom,

 • przywrócenie suwerenności monetarnej i gospodarczej państwu,

 • wdrożenie autentycznej demokracji ekonomicznej oraz partnerstwa pracy i kapitału

wymagają przeprowadzenia wielupilnych zmian ustrojowych, z których siedem przykładowych projektów reform przedstawiamy poniżej, jako założenia do rozwiązań ustawowych i jako merytoryczny załącznik do kontraktu wyborczego.

I. Reforma ustroju politycznego

(koordynacja:Romuald Starosielec, mec. Jacek Kędzierski)

Władzę w Polsce sprawują politycy bez mandatu społecznego. Rodzi to szereg patologii naszego życia publicznego; oderwanie reprezentantów od życia i potrzeb wyborców, zastąpienie odpowiedzialności wobec lokalnej społeczności i narodu partyjnym serwilizmem, podporządkowanie dysponentom mediów i pieniądza. Stworzony system nie dopuszcza do zmian, zwalcza inicjatywy prowadzące do ograniczenia jego zgubnych wpływów, demonstruje swą arogancję i siłę, co z kolei wywołuje zniechęcenie społeczne i ucieczkę od obowiązków obywatelskich Polaków.

CELE, KTÓRE CHCEMY OSIĄGNĄĆ.

 1. Przeniesienie wyborczych ośrodków decyzyjnych z central partyjnych do lokalnych społeczności.

 2. Konsekwentne, 100%-owe, precyzyjne rozdzielenie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

 3. Wyeliminowanie pieniądza jako czynnika dominującego kampanię wyborczą.

 4. Oparcie polskiego systemu parlamentarnego o duże ugrupowania obywatelskie o rodowodzie programowym, wyrosłe z oddolnych potrzeb obywateli.

 5. Wyborcy mają otrzymać szerszą merytoryczną podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji przy urnach.

 6. Ochrona procesu stanowienia prawa przed lobbingiem korporacyjnym.

 7. Stworzenie prawa na wzór artykułów henrykowskich, które będzie skutkowało -za niedotrzymanie „kontraktów wyborczych” – odsunięciem przez wyborców swoich przedstawicieli od sprawowania powierzonej im funkcji.

POSTULATY REFORMY USTROJU POLITYCZNEGO.

 1. Przekształcenie Senatu w Izbę Samorządowo-Gospodarczą, która stałaby na straży interesów gospodarczych państwa jako całości oraz dbała o jego rozwój. Kandydatów na senatorów proponują izby gospodarcze,

 2. Wprowadzenie nowej ordynacji wyborczej, opartej na systemie większościowym w okręgach trzy mandatowych do Sejmu,w okręgach z jednym mandatem do Senatu,

 3. Komitety wyborcze w okręgach będą mogły zgłaszać swych kandydatów przy uzyskaniu poparcia: 100 wyborców do rady powiatu, 200 wyborców do sejmiku wojewódzkiego, 300 wyborców do Sejmu oraz do Senatu.

 4. Ugrupowania obywatelskie(partie) muszą, poprzez prezentację kontraktów wyborczych i gabinetów cieni, udokumentować swoją spójność programową i kadrową już w trakcie rejestracji komitetu wyborczego.

 5. Ugrupowania polityczne i kandydaci indywidualnibędą zawierać obligatoryjnie kontrakty wyborcze ze swymi wyborcami, na podstawie przedłożonych programów wyborczych, zawierających postulaty legislacyjne oraz terminy ich realizacji, przy założeniu:

 • samodzielnego sprawowania władzy przez ich ugrupowania,

 • uczestniczenia w koalicji lub pozostawania w opozycji.

Niedotrzymanie kontraktu wyborczego traktowane będzie jako przestępstwo i będzie ścigane z urzędu w ramach pozwu zbiorowego złożonego przez minimum 100 wyborców w kraju.

 1. Wprowadzenie ustawowej, solidarnej odpowiedzialności każdego posła danego ugrupowania politycznego za realizację kontraktu wyborczego.

 2. Wszystkie komitety w danym okręgu będą dysponowały takimi samymi warunkami promocji własnych programów, co zapewnią im nieodpłatnie media państwowe. Władze samorządowe, właściwe dla okręgu wyborczego, będą decydowały o wysokości funduszy przeznaczanych na kampanię wyborczą wyłącznie w ramach własnego okręgu. Prowadzenie kampanii w sposób wykraczający poza przyjęte formy i ramy skutkować będzie skreśleniem kandydatów danego komitetu wyborczego z list wyborczych.

 3. Posłowie, Senatorowie i radni będą zobowiązani składać wyborcom swojego okręgu sprawozdania po każdej zakończonej sesji Sejmu i Senatu.

 4. Dożywotnie ograniczenie sprawowania funkcji posła, senatora lub radnego do liczby trzech kadencji.

 5. Wzmocnienie demokracji bezpośredniej poprzez obligatoryjność przeprowadzenia referendum po zebraniu minimum podpisów i obligatoryjność wprowadzenia rozwiązań wybranych przez głosujących w referendum.

 6. Funkcje publiczne powinni sprawować wyłącznie przedstawiciele Narodu Polskiego.

 7. Wsparcie działalności merytorycznejpartii odpisem w wysokości 1% płacy minimalnej w deklaracji podatkowej PIT.

Należy uczynić z aktu wyborczego kontrakt społeczny wielkiej wagi, wskrzeszając tradycję instytucji „Pacta conventa”, w którym obietnice wyborcze będą traktowane jako zobowiązania publiczne w myśl art. 919-921 kodeksu KC, z możliwością wyegzekwowania ich przez wyborców na drodze sądowej lub referendalnej.

KOMENTARZE

 • Demokracja nie jest polityką.
  Wszystkie punkty niszczące demokrację może Pan wrzucić do kosza.

  A fałszywy stwór którym pan zagrywa o stałym przechyle, nie jest demokracją.
 • "Kandydatów na senatorów proponują izby gospodarcze, które...
  jak pokazuje praktyka, zdominowane są przez -nazwijmy to - lokalnych oligarchów, którzy nie zawsze mają wszystko w tych głowach dobrze poukładane. Dlaczego z jednej dyktatury mamy wpadać w drugą. Nie wiadomo która lepsza. A chyba - jak się wydaje- jedna z drugą się miesza, więc praktycznie nic się nie zmieni, bo partie siedzą w lokalnym (i nie tylko) tym większym biznesie.
 • @Jan Paweł 20:15:09
  Tak. To świeży pomysł i jeszcze do końca nie domyślany.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930