Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
739 postów 7788 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Konfederacja - III Seimik o konglomeratach

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Historia największej na świecie kooperatywy jakim jest hiszpański Mondragón nie jest u nas jakoś szczególnie popularyzowana.

 

      Jako przyczynę podaje się dwa fakty: za dużo u nas mieszańców rasy koczowniczej(Hiszpanie kiedyś u siebie posprzątali) i nie znalazł się jeszcze taki kapłan jak  Jose Maria Arizmendiarrieta.  Kapłan społecznik.  Chcesz wiedzieć więcej o tym gospodarczym fenomenie to zerknij tutaj...

     Konfederaci starają się jednak myśleć bardziej racjonalnie. Polacy też polubią konglomeraty- wbrew i na przekór....Wystarczy tylko, aby prawo im w tym nie przeszkadzało. Coś niecoś trzeba będzie zmienić w naszym ustroju gospodarczym. Oto nasza propozycja:

 

4. Reforma  ustroju  gospodarczego – związki gospodarcze o integracji produktowej

(koordynacja: mgr inż. Józef Kamycki, dr Marcin Halicki)

Polska gospodarka nie jest skazana na model oligarchiczny. Koncentracja kapitału może, bowiem, następować w konglomeratach spółek właścicielsko – pracowniczych łączących się wokół osi produktowych z jednoczesną wspierającą integracją kapitałową. Doświadczenia konglomeratów azjatyckich, hiszpańskiego Mondragonu, fińskiej Nokii wskazują na wyjątkowa skuteczność ekonomiczną takich organizacji gospodarczych.

1. Celem wdrożenia koncepcji związków gospodarczych o integracji produktowej jest:

 1. zastąpienie umów konsorcjalnych i umów kontraktacyjnych nowoczesnymi umowami wspólnie kontrolowanymi. Umowy te dają zdecydowania lepszą ochronę interesów podmiotów słabszych, oraz nie wprowadzają zbędnych usztywnień rozrachunkowych łamiących zasady gry rynkowej.

 2. stworzenie ram organizacyjnych i prawnych dla związków gospodarczych funkcjonujących w sposób trwały i zorganizowany w oparciu o umowy ramowe.

 3. obniżenie progu inicjatywy gospodarczej poprzez rozłożenie ryzyka biznesowego. Umowy te przewidują określenie procentowego, proporcjonalnego do poniesionych kosztów, udziału każdego wspólnika w cenie sprzedaży produktów końcowych.

 4. obniżenie kosztów transakcyjnych poprzez zawiązywanie się trwałych więzi o charakterze formalnym i nieformalnym,

 5. przyspieszenie rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej opartej o zaufanie,

 6. zniesienie tajemnicy handlowej w ramach tych związków, przyśpieszenie propagacji wiedzy.

 7. umożliwienie małym podmiotom korzystania z „efektu skali” poprzez specjalizację w ramach fragmentu procesu technologicznego i przemyślane inwestowanie.

2. Historycznym prawzorem dla związków gospodarczych o integracji produktowej mogą być „Stowarzyszenia do poszczególnych czynności handlowych na wspólny rachunek” z powszechnej ustawy handlowej zaboru austro-węgierskiego z 1862 r.

3. Działanie związków gospodarczych o integracji produktowej reguluje Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 11 –wspólne ustalenia umowne, który to w szczególności:

 • wprowadza pojęcie „umowy wspólnie kontrolowanej” (wspólne ustalenie umowne) oraz konieczne warunki jej zaistnienia,

 • definiuje dwie nowe umowy wspólnie kontrolowane a mianowicie: umowę wspólnego działania i umowę wspólnego przedsięwzięcia.

 • wprowadza standard ewidencji księgowej zdarzeń w podczas realizacji i sprzedaży produktów wspólnych ustaleń umownych

4. Wielostronne umowy wspólnie kontrolowane łamią jeden z kanonów gospodarki liberalnej jakim jest tajemnica handlowa. Kanon ten oparty jest na znanej paremii prawnicze „Volenti non fit iniuria” (temu, który się zgodził nie dzieje się krzywda). Dlatego, ich wprowadzenie napotyka na silny egoizm społeczny, do przełamania którego nie­zbędna jest siła państwa – krzywda, bowiem, nie dzieje się jedynie temu, który zgodził się z zachowaniem uczci­wych warunków kontraktu.

5. Dla otwarcia drogi do powstawania u nas konglomeratów (związków gospodarczych o integracji produktowej) niezbędne są następujące działania:

 • Wydanie rozporządzeń wykonawczych do  Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finanso­wej nr 11 -wspólne ustalenia umowne, celem umożliwienia organizacji wzajemnych rozrachunków po­między wspólnikami wspólnych ustaleń umownych z zachowaniem wymogów stawianych umowom wspól­nie kontrolowanym. Są to naprawdę kosmetyczne zmiany związane z koniecznością stosowania faktur VAT w wersji „samofakturowanie” do rozliczania sprzedaży produktów dokonanych „w imieniu i na rzecz” wszystkich wspólników wspólnych ustaleń umownych.

 • Uzupełnienie kodeksu spółek handlowych o rozdział o konglomeratach. Wzorcem może być rozdział o „Stowarzyszeniach do poszczególnych czynności handlowych na wspólny rachunek” z prawa zaboru au­stro-węgierskiego

Materiał uzupełniający:https://dl.dropboxusercontent.com/u/75370509/Zwi%C4%85zki%20gospodarcze%20-%20prawo%20wsp%C3%B3lnych%20ustale%C5%84%20umownych.pdf

KOMENTARZE

 • Całość w wersji Beta
  Tutaj: https://dl.dropboxusercontent.com/u/75370509/Stanowisko%20KoRReUs%204%20sierpnia%202015JK.pdf
 • @nikander 13:27:50
  Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych (KoRReUs) chce uprzytomnić Polakom, że formuła demokracji przedstawicielskiej oparta wyłącznie na „sile kartki wyborczej” wyczerpała już możliwości wy-łaniania władzy z autentycznym mandatem społecznym.

  Mandat autentyczny zastąpiony został, bowiem,mandatem etatystycznym wspieranym władzą liderów partyjnych, mediów i pieniądza.
  Stanowisko Konfederacji na Rzecz
  Reform Ustrojowych

  Stanowisko Konferencji byłoby słuszne gdyby w Polsce nie było autentycznych szlachetnych ludzi:)
  Szlachetni Ludzie byli w dawnych czasach i w obecnych też istnieją, tak samo jak autentyczni kryminaliści złodzieje i t p.

  Dziwne stanowisko do całkowitej eliminacji szlachetnych ludzi z XXI wieku w jawnie fałszywym celu celu .

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930