Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
696 postów 7568 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Albo się zreformujemy albo zdechniemy na łańcuchach dostaw.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Lobbing obywatelski - bo tylko skrzypiące koło dostaje smar

      Pudła rezonansowe poszły w ruch. Wiemy, że „tylko skrzypiące koło dostaje smar”. Wielu naszych rozsyła takie maile jak sadownicy spod Grójca (czytaj niżej). Piszę tę notkę, bo"związek gospodarczy o strukturze sieciowej i integracji produktowej, działający z wykorzystaniem wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych”to rzecz, którą trzeba rozszyfrować.Nie zmęczę się zbytnio, bo skorzystam z gotowca wysłanego do Ministerstwa Rozwoju. Albo nasza gospodarka zostanie zreformowana, albo nie będzie jej wcale. Wielu z naszych to doskonale rozumie.

 

-----Oryginalna wiadomość-----

From: Andrzej Stępniewski

Sent: Saturday, October 28, 2017 2:51 PM

To: długa lista adresatów

Subject: FW: Materiały wysłane do ministra Morawieckiego,wiceministra Emilewicz i dyrektor Blachowicz w Ministerstwa Rozwoju i Finansów

 

Witam Partnerów, Członków Rady Programowej, i sympatyków Klastra "Polska Natura".                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

W załączeniu przesyłam pismo adresowane do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego wraz z załącznikami, którego jesteśmy sygnatariuszem z prośbą o włączenie się w akcję popierającą idee tam zawartą. Nasz Klaster "Polska Natura" działając na rynku rolnym uważa, że wprowadzenie do polskiej gospodarki rozwiązań proponowanych przez KONFEDERATÓW są konieczne, jeżeli chcemy mieć w Polsce,  racjonalne i innowacyjne oraz sprawiedliwe zasady rozwoju całej gospodarki. Zwracam uwagę na korzyści jakie mogą uzyskać firmy z sektora MŚP oraz rolnicy zorganizowani w KLASTRACH jako "związku gospodarczego o strukturze sieciowej i integracji produktowej, działającego z wykorzystaniem wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych". Uważamy, że jest to właściwa droga /może jedyna/ do poprawienia sytuacji wielu polskich drobnych przedsiębiorców i rolników zdominowanych na rynku przez różnego rodzaju dostawców, pośredników, czy sieci handlowe. Budowanie innowacyjnych klastrów-związków gospodarczych o strukturze sieciowej silnych finansowo,  działających lokalnie i wykorzystujących zasoby miejscowe, to jest droga do upodmiotowienia polskich producentów na globalnym rynku. Przekonanych o słuszności naszych propozycji, prosimy o wyrażenie swojego poparcia przez wysłanie listu w imieniu własnym lub instytucji czy firmy na adres Premiera Morawieckiego. Jeżeli to potrzebne, jestem do Państwa dyspozycji .                                                                                       

 

Pozdrawiam Andrzej Stępniewski.      

 


Związek gospodarczy o strukturze sieciowej i integracji produktowej działający z wykorzystaniem wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych.

 

Rozszyfrujmy to:

Sieciowa struktura gospodarcza –nie powołuje nowej osoby prawnej a do swego działania wykorzystuje zdolności prawne zrzeszonych podmiotów. W szczególności: nie tworzy wspólnego kapitału i organów nim zarządzających. Nie wymaga zatem żadnej rejestracji.

Integracja produktowa (integracja pionowa) – integracja przedsiębiorców wokół osi produktowych zrzeszająca wszystkich interesariuszy aktywnych od zrodzenia się pomysłu na produkt do chwili jego sprzedaży odbiorcy zewnętrznemu. Ważne: do takiej struktury musi wejść sprzedawca.

Umowa wielostronna – nowe pojęcie w polskiej przestrzeni gospodarczej, bo nie jest to umowa redukująca się do wielu umów dwustronnych jak w przypadku umów konsorcjum.

Umowa wspólnie kontrolowana – polega, na wspólnej kontroli technicznego kosztu wytworzenia u każ­dego z kooperantów. Każdy musi swoje koszty ujawnić i uzasadnić. Jest przeciwieństwem umowy spisa­nej w duchu tajemnicy handlowej.

Kontrakt z rynkiem – typ umowy, w której grupa przedsiębiorców podejmuje się na wspólne ryzyko i wspólny rachunek wprowadzić na rynek określony produkt lub grupę produktów. Takiej cechy nie ma umowa konsorcjum i całkowicie do tych zastosowań się nie nadaje. Należy zaznaczyć, że kontraktu z rynkiem nie można wyegzekwować drogą sądową. Cechę „kontraktu z rynkiem” posiada wspólne ustale­nie umowne (nazwa używana w MSSF nr 11 – wspólne ustalenia umowne), którą dla wyjaśnienia istoty nazywamy „wielostronna umową wspólnie kontrolowaną”.

 

Koncepcja sieciowej struktury gospodarczej o integracji produktowej.

 

Etap przygotowawczy

 

1. Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 11 – wspólne ustalenia umowne, przedsiębiorca, który zamierza być wspólnikiem takich umów musi w momencie otwierania ksiąg rachunkowych uzupełnić swój plan kont i politykę rachunkowości o ewidencje:

 • kosztów poniesionych przy produkcji swojej części wspólnego ustalenia umownego (wspólnego działa­nia). Analityka do konta powinna być opracowana tak aby uwzględnić wszystkie rodzaje kosztów, które będą brane pod uwagę przy kalkulacji kosztów całego działania celem wyliczenia procentowych udzia­łów w cenie sprzedaży.

 • przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży „udziałów w produktach wspólnego działania”.

2. Ponieważ w systemie ewidencji pojawią się nowe dokumenty, należy zadbać o to aby informatycy opracowali dla nich wzorce księgowań a w przypadku dużych i rozległych klastrów systemów komutacji dokumentów przy pomocy mediów elektronicznych. Dotyczyć to będzie zwłaszcza dokumentu przy po­mocy którego będą przenoszone na kooperantów ich przychody i zobowiązania podatkowe. My sugeruje­my, aby takim dokumentem była faktura VAT w wersji „samofakturowanie”.

3. Przedsiębiorcy, którzy w tej formie zechcą działać w sposób trwały i zorganizowanych powinni spisać umowę ramową określającą zasady powoływania, prowadzenia i rozliczania wspólnych działań. Uprasz­cza to proces spisywania kolejnych umów na konkretne działania..

4. Przedsiębiorca, który w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników będzie dokonywał sprzedaży końco­wej produktów wspólnego działania, powinien zmodyfikować swój indeks materiałowy tak, aby mógł dokonać rozliczeń po dokonaniu sprzedaży ze wszystkimi wspólnikami. W prostych przypadkach wystar­czy załącznik do umowy wspólnego działania w której wyszczególniono procentowe udziały poszczegól­nych wspólników w cenie sprzedaży.

 

Umowa wspólnego działania.

 

Jest to umowa pomiędzy wspólnikami wspólnych działań, która oprócz elementów identyfikacyjnych po­winna obowiązkowo zawierać:

1. Określenie osób/firm użyczających swojej zdolności prawnej dla:

 1. koordynatora przedsięwzięcia (organizuje i koordynuje całość prac)

 2. wytwórcy końcowego (biorącego (i egzekwującego) odpowiedzialność za ewentualne szkody pro­duktowe)

 3. sprzedawcy(wprowadzenie wyrobów do obrotu oraz dokonanie rozrachunków ze wspólnikami ). Sprzedawca działa „w imieniu i na rzecz” wszystkich wspólników wspólnego działania na zasa­dach zbli­żonych do sprzedaży komisowej. Różnica jest jedynie taka, że występuje jako komisant obsługujący jed­nocześnie wielu komitentów.

W szczególności wszystkie te funkcje może pełnić jeden podmiot.

2. Określenie procentowych udziałów poszczególnych wspólników wspólnego działania w cenie sprzeda­ży produktów tegoż wspólnego działania udokumentowane kalkulacją przedmiarową (kosztorysem) w układzie podmiotowym. To jest rzeczowy wymiar wspólnej kontroli.

3. Określenie odpowiedzialności za ewentualne szkody produktowe: odpowiedzialność indywidualna, so­lidarna, subsydiarna lub proporcjonalna do udziałów we wspólnych działaniach.

 

Ewidencja i sprawozdawczość.

 

1. Zasady ewidencji i sprawozdawczości rozstrzyga Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Fi­nansowej nr 11 – wspólne ustalenia umowne przyjęty prawem unijnym.

2. Brakuje dokumentu do ewidencjonowania „sprzedaży udziałów w produktach wspólnego działania”. Sugerujemy, że takim dokumentem mogłaby być – dopuszczona rozporządzeniem fakturowym – faktura VAT w wersji „samofakturowanie”. Faktury te – na obraz i podobieństwo faktur RR dla rolników ryczał­towych – wystawia komisant czyli podmiot dokonujący sprzedaży, przenosząc na wspólników ich dochody i zobowiązania budżetowe. Jak wspomniano: podatki każdy zw wspólników płaci sam i za siebie.

 

System kompetencji i baza dobrych praktyk.

W Polsce brak – musimy to mozolnie zbudować. Jeśli chcemy zmobilizować nasz potencjał kapitału strukturalnego musimy ten trud podjąć.

 

Napisał najkrócej jak potrafił

mgr inż. Józef Kamycki

w październiku 2017 roku

KOMENTARZE

 • Dokonały pomysł na...
  pobudzenie odwagi Polaków, wystraszonych przez różne okupacyjne urzędy, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  Wszyscy pamiętamy czasy Rakowskiego, który to pobudził przedsiębiorczość Polaków od tego stopnia, że o Polsce mówiło się jako o Tygrysie Europy.
  Niestety, zaraz potem nastąpiły czasy "wolności" gospodarczej Balcerowicza (i kolejnych "mądrych") i polska indywidualna przedsiębiorczość została zniszczona do tego stopnia, że przeciętni Polacy nie chcą nawet słyszeć o ewentualnym swoim biznesie.
  Oby takie pomysły jak ten Pana mgr inż Kamyckiego, na powrót zachęciły Polaków do gospodarowania na swoim.
  Pozdrawiam Panie Józefie
 • @Jan Paweł 19:49:10
  Zgadza się. Byłaby to radykalna zmiana prowadzenia biznesu w Polsce a zwłaszcza prowadzenia biznesu na terenach wsi i małych miasteczek.
  Taki cel nam przyświeca

  Pozdrawiam
 • artykuł uzupełniający....
  "http://www.ekspedyt.org/2017/10/26/wicepremier-morawiecki-potwierdza-polska-jest-kolonia-krajem-posiadanym-przez-kogos-z-zagranicy/

  Wciąż musimy sie domyślać o rzeczywistych intencjach rządu i jego możliwościach decyzyjnych.
 • @Jan Paweł 19:49:10
  Panie Janie Pawle,
  tzw. reformy Balcerowicza, czy plan Balcerowicza, to był w istocie plan Sorosa-Sachsa przyjęty w 1988r. przez rząd M.F.Rakowskiego.
  Od sierpnia 1980r. mieliśmy już rządy żydo-wskiej junty, która przygotowywała grunt pod IIIŻydo-RP/Polin.
 • @nikander 20:50:39
  Potrzebny jest zdrowy system wspólnie kontrolowany.
  Ale, czy teraz takie życzenia są możliwe?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031