Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
761 postów 7905 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Czy nasz Prezydent jedzie do Ameryki ustalić datę potopu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Obserwując pewne działania miłościwie nam panujących nasuwają mi się na myśl słowa Madame de Pompadur après nous, le déluge co po polskiemu oznacza „po nas choćby potop”. Jednak po potopie życie będzie się toczyło dalej.

     Obserwując pewne działania miłościwie nam panujących nasuwają mi się na myśl słowa Madame de Pompadur après nous, le déluge co po polskiemu oznacza „po nas choćby potop”.

     Może teraz sobie jeden z kandydatów na prezydenta stanąć na rynku każdej mieściny i obiecać. Może pogonić Sejm, aby kolejną ustawę napisał bez badania skutków budżetowych. Może…

     Z operacji strukturalnych polegających na wykupie obligacji skarbu państwa rząd korzystać powinien i o to przez ostatnie kilka lat gardłowałem po sejmikach. Jednak łyżką panowie, a nie chochlą. To się musi źle skończyć. Ratunkiem będzie potop, tylko nie wiemy jeszcze jaki. Sądzę, że po powrocie z Ameryki Prezydent Duda będzie wiedział coś więcej, a my – jak zwykle - dowiemy się po fakcie.

 

     Po głosowaniu (nie mylić z wyborami) powrócimy do naszej roboty formacyjnej naszkicowanej na stronie http://koreus.vot.pl/komitets/1/topics/1/ranking Mamy zebrać listę postulatów i oddzielić ziarno od plewy. Mamy rok czasu na opracowanie rankingu postulatów. Taki jest u nas obyczaj, że każdy zgłasza swoje i każdy wystawia je na publiczny osąd. Gdybyście Państwo mieli awersję do wchodzenia na stronę to tytuły i abstrakty naszych postulatów przedstawiam poniżej. Stracicie jednak mozliwość komentowania i głosowania.

 

 

Postulaty zgłoszone do rankingu

Samorządność – na szczeblu centralnym i regionalnym

 

1. Wprowadzenie głosowania elektronicznego jako podstawowego narzędzia demokracji bezpośredniej na szczeblu centralnym.

Art. 4 p.2 naszej Konstytucji mówi, że "Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio". O ile trudno sobie wyobrazić bezpośrednie sprawowanie władzy wykonawczej lub sądowniczej o tyle brak instytucji do bezpośredniego sprawowania władzy ustawodawczej jest przejawem zniewolenia narodu.

Docelowo proponujemy nawiązanie do modelu szwajcarskiego, w którym to wyborcy wybierają "urzędników: do pisania ustaw a prawo do ich przegłosowywania zachowują dla sienie. Tani i szybki e-voting byłby rozstrzygający zawsze gdy rząd i opozycja nie doszły do konsensusu w sprawach spornych.

W początkowym okresie proponuje się „wariant z poszerzonym przedstawicielstwem”, w którym prawo uczestniczenia w głosowaniu elektronicznym zdobyliby wybrani do wszystkich szczebli organów samorządowych.


2. Wprowadzenie nowego modelu samorządu terytorialnego, w którym jądrem gry politycznej byłoby osiąganie konsensusu pomiędzy interesami budżetu i gospodarki.

Polski ustrój samorządowy jest ułomny i niekompletny. Tzw. samorząd terytorialny obejmuje jedynie obszar zadań budżetowych. Całkowicie pomija samorząd funkcjonalny lub spycha go na polityczne obrzeże - jakjest tow przypadku samorządu gospodarczego. Nie ma także mechanizmów zabezpieczających przed koteryjno-wasalnym zwyrodnieniemwładzy.

Właściwie skonstruowany system samorządowy powinien uwzględniać interesy budżetu i gospodarki. W tym celu postulujemy dwuławową konstrukcję organu samorządowego z ławami budżetową i gospodarczą. Przyjmowanie rozwiązań następowałoby poprzez uzyskiwanie konsensusu pomiędzy tymi ławami a nie poprzez proste głosowanie. W przypadkach spornych należy wykorzystywać głosowanie elektroniczne obywateli.


Uwłaszczenie – na własności produkcyjnej i suwerennym pieniądzu

 

3. Powszechna deproletaryzacja - uzupełnienie kodeksu spółek handlowych o rozdział dedykowany partnerskiemu modelowi stosunków przemysłowych.

Zawarte w kodeksie spółek handlowych rozwiązania prawne, przystosowane są do tzw. “konfliktowego modelu stosunków przemysłowych”, w których pracownik sprowadzony jest do roli mówiącego inwentarza. O wszystkim decyduje kapitał i jego właściciele. Kształtująca się w takich warunkach “mentalność najmity”, jest największym wrogiem naszej suwerenności państwowej, naszej produktywności gospodarczej i wynalazczości.

Wina nie leży po stronie pracodawców. Oni muszą stosować złe prawo. Konieczne są zatem rozwiązania, które przystosowałyby formy kapitału i formy sprawowania zarządu, dla partnerskiego modelu stosunków przemysłowych. Każdy pracownik, po spełnieniu wymogów regulaminowych, stawałby się współwłaścicielem z samego tytułu świadczenia pracy.


4. Wprowadzenie architektury monetarnej polskiego pieniądza suwerennego - oparcie instrumentów polityki pieniężnej NBP o ilościową teorię pieniądzaoraz bezkosztowego jego rozproszenia do gospodarki.

Art. 227 p1. Konstytucji RP mówi: "Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza ..."

Z chwilą odejścia od praktyki pieniądza kruszcowego pod pojęciem "emisji pieniądza" zaczęto rozumieć zmianę jego formy z pożyczonego pieniądza elektronicznego na znaki pieniężne. Ten mało zauważalny zabieg doprowadził do gigantycznego okradania całych narodów. W dobie pieniądza statutowego Narodowemu Bankowi Polskiemu powinna być przywrócona pełna suwerenność w przeprowadzaniu operacji strukturalnych mających na celu:

- zrekompensowanie skutków inflacji,

- uzupełnienie środków płatniczych na wykup wzrostu PKB.

Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej zostałby podział emisji przyrostowej pieniądza suwerennego na dywidendę produkcyjną oraz dywidendę konsumpcyjną dla obywali.

 

5. „Parkowanie” dywidendy produkcyjnej w gospodarce -kierowaniedywidendy produkcyjnej na dokapitalizowanie udziałów finansowych pracowniczego majątku produkcyjnego.

Sposób rozproszenia emisji pieniądza suwerennego jest równie ważny jak precyzja w wyliczeniu jego ilości. Jedyną bezinflacyjną metodą jest „zaparkowanie emisji” na jakiś czas w gospodarce, w sposób zabezpieczający postulat „pieniądza z helikoptera”. Rozproszenie emisji musi:

- mieć charakter działania indeksacyjnego i stwarzać identyczne warunki regulowania płatności dla wszystkich podmiotów gospodarczych bez względu na branżę i położenie terytorialne ,

- wytwarzać ujemną pętlę sprzężenia zwrotnego stabilizującą ceny .

Taką metodą na „parkowanie emisji w gospodarce” może być dokapitalizowanie udziałów kapitałowych pracowników w firmach uwspólnotowionych dywidendą produkcyjną. Z tego tytułu gospodarka mogłaby inwestować dodatkowo około 50 mld zł rocznie z jednoczesnym przyśpieszaniem procesów deproletaryzacji.


Integracja – gospodarcza i społeczna


6. Wspólne ustalenia umowne. Otwarcie możliwości łączenia się polskich przedsiębiorców w związki gospodarcze o integracji produktowej.

W Polsce dominuje archaiczny typ gospodarki oparty o struktury hierarchiczne i integrację kapitałową. Formy ewidencji zdarzeń gospodarczych uwzględniają jedynie tzw. prosty łańcuch dostaw. Zupełnie, natomiast, nieznane są koncepcje biznesowe oparte o struktury sieciowe i integrację produktową. Pierwowzorem naszych rozwiązań są pochodzące z powszechnej ustawy handlowej zaboru austro-węgierskiego “spółki dorazowe”, które dojrzałą formę osiągnęły w japońskich keiretsu i koreańskich czebolach.

Rozwiązaniem genialnie prostym, które zabezpiecza właściwe kształtowanie się emocji wszystkich wspólników jest “rozliczania się po sprzedaży po przedstawieniu dowodów” . Wymaga to zastosowania tzw “odwróconego łańcucha płatności" udokumentowanego - przyjętą prawem unijnym - fakturą VAT w wersji "samofakturowanie" (brakuje przepisów wykonawczych).

 

7. Projekt powszechnej emerytury obywatelskiej przywracającej spójnię międzypokoleniową w rodzinach.

System emerytalny składałby się z trzech filarów:

1. Każdy obywatel po osiągnięciu wieku emerytalnego miałby prawo do państwowej emerytury obywatelskiej wynoszącej 40% minimalnej płacy w gospodarce. Dodatkowo za każde dziecko, własne lub przysposobione, uczące się lub płacące podatki w Polsce wymiar emerytury zwiększałby się o 20% płacy minimalnej. Emerytura wypłacana byłaby z budżetu państwa a finansowana ze stosownie zwiększonych podatków .

2. Alimenty płacone od dzieci pracujących za granicą a pokrywane przez zagraniczne podmioty ubezpieczeniowe. Polska ponosząca koszty wychowania i wykształcenia ma prawo domagać się aby było to na poziomie 30% płacy minimalnej.

3. Filar kapitałowy oparty przede wszystkim o pracowniczy kapitał produkcyjny.

 

8. Zmiana celu podatku dochodowego - osłabienie jego funkcji fiskalnej a zwiększenie funkcji zapobiegających społecznym zwyrodnieniom.

Dwie najważniejsze wady podatku dochodowego to: wyjątkowo wysoki koszt jego ściągnięcia oraz niepotrzebny, psychologiczny próg inicjatywy gospodarczej. W chwili obecnej nie odgrywa także żadnej roli jako czynnik regulujący społeczne zachowania. Wiele krajów już sobie z tymi problemami poradziło. Dlatego postulujemy:

1. Podniesienie kwoty wolnej od opodatkowania do 2.5 krotności płacy minimalnej miesięcznie.

2. Wprowadzenie dodatkowego, zaporowego (90%) stopnia skali podatkowej dla dochodów powyżej 10 krotności płacy minimalnej. Na życie tym „poszkodowanym” starczy i powinno zapobiegać chorobom oligarchizacji niektórych rodaków.

 

9.Wyeliminowania systemowych rozwiązań umożliwiających okradanie przez obce gospodarki polskiego budżetu. Uproszczenie i wyeliminowanie patologicznych rozwiązań podatku VAT.

Stosowana w granicach prawa przez silniejsze gospodarki tzw. "optymalizacja podatkowa" powoduje okradanie naszego budżetu przez sąsiednie gospodarki na kwotę szacowana na około 80 mld zł. Głównymi przyczynami są:

- asymetria rejestrowanych zdarzeń gospodarczych na granicach obszarów podatkowych, oraz

- możliwość stosowania tzw. cen transferowych w relacjach: zachodnia firma matka – polska firma córka.

Dlatego postulujemy:

1. Ujednolicenie stawek VAT ( dotyczyłoby to także stawki „0”). Rolę regulatora i ogranicznika konsumpcji towarów i dóbr luksusowych powinien przejąć podatek akcyzowy.

2. Wyeliminowanie możliwości stosowania wewnątrz unijnej dostawy towarów i usług.

 

KOMENTARZE

 • @ Autor - 5*
  DK
 • ciekawa ta koncepcja z tymi dziećmi
  emerytura za dziecko, matce czy ojcu ? a może obojgu? A jak ojciec nieznany?

  A co ma zrobić brzydka kobieta, aby mieć emeryturę? Chodzić do banku spermy i rodzić, rodzić, rodzić, będzie miała na starość bogato.

  A co ma zrobić facet, który nie ma śmiałości do kobiet, nieśmiały, niezaradny? Pozostaje mu na starość biedować. Co innego gwałciciel. Sprawny w tym procederze będzie miał lepiej niż wielokrotna matka, wszak może zapłodnić setki kobiet.
 • podatku dochodowego nie ma być
  z wyjątkiem od wysokich zarobków,

  to z czego dochody państwa?

  Z podatku od wartości dodanej (wcale taki nie jest, ale to inna bajka), czyli podatku od produkcji.

  Z podatku od majątku, czyli z rabunku sierot i wdów.

  Z akcyzy, czyli od fanaberii i nałogów.

  To może jeszcze pogłówne. Tylko nie wiem, czy nie wypada, aby był on progresywny, profesor płaci wielokrotnie więcej o magisterka, a idiotów zwalniamy.
 • @interesariusz z PL 19:25:00
  "Z podatku od majątku, czyli z rabunku sierot i wdów."

  Większość majątku jest w rękach małej mniejszości bogatych. Można opodatkować majatki znacznie powyżej średniej, na przykład więcej niż pięciokrotna średnia. Wtedy starczy na wszystko.

  Liberalizm promuje ideę "państwa stróża", więc niech placą na stróża ci którzy go najbardziej potrzebują, nie ci którzy posiadają mało albo nic.

  Ale ponieważ liberalne państwo jest w kieszeni bogatych, będzie dbało aby oni byli coraz bogatsi kosztem "sierot i wdów" oraz tych co pracują tworząc bogactwo.
 • @Pedant 19:35:09
  Niestety, owe podatki od majątku wyglądają tak, że po śmierci pracującego męża, wdowy nie stać na czynsz za mieszkanie.

  Przypominam, iż sierotom po PRLu ustawa o ochronie praw lokatorów wlepiła czynsz w wysokości 3% wartości odtworzeniowej, czyli, często rzędu 10% wartości rynkowej nieruchomości.

  Mówimy o mieszkaniach państwowych, albo byłych państwowych, czyli komunalnych. Niektóre gminy liczą co nieco mniej, ale na wolnym rynku czynsze są wyższe.

  Wielu ludzi wydaje cały dochód na dach nad głową.

  Nasze kamienice, wasze ulice, powiedziały solidaruchy, jak się dorwały do władzy.

  ps. Oczywiście, nie neguję korzyści z opodatkowania dużych majątków. Wymusza to konieczność dobrego i dochodowego gospodarowania nim. Ale czemu miałoby to dotyczyć majątków nieprodukcyjnych?
 • @interesariusz z PL 19:47:12
  "Oczywiście, nie neguję korzyści z opodatkowania dużych majątków. Wymusza to konieczność dobrego i dochodowego gospodarowania nim. Ale czemu miałoby to dotyczyć majątków nieprodukcyjnych?"

  Jeśli są bardzo duże, na przykład oparte na lichwie lub rozległych nieruchomościach, dla społeczeństwa są jak kamień młyński na szyi. Wyciskają rentę (w sensie klasycznym czyli dochód z samego tytułu własności a nie z produkcji) oraz koszty na ochronę (sądy, policja i na koniec armia).
 • @Pedant 19:52:34
  ?????

  coś tu jest namieszane,
  co to jest majątek "oparty na lichwie" ?
  Lichwa jest działalnością dochodową, czyli produkcyjną.

  Jeśli nieruchomość "wyciska rentę", to też jest dochodowa, czyli produkcyjna.

  Nieruchomości? Czemu same w sobie mają być opodatkowane, a nie sposób korzystania z nich?

  Powiedzmy, że ktoś odziedziczył Tatry, i pozwala narodowi się wałęsać po nich. Czemu ma płacić podatek?

  Co innego ktoś, kto te Tatry zachowuje dla samego siebie. Ale to też wprost nie wymusza potrzeby podatku.

  W moim rozumieniu podatku wymagają nieruchomości otoczone płotem, zwłaszcza te, połączone szczelnie. W takim wrocku w wielu miejscach nie można przejść do rzeki, albo do czegoś tam, bez długiego obchodzenia połączonych nieruchomości. Od każdej zawalidrogi winien być podatek.
 • @Pedant 19:35:09 Proszę przejść do XXI wieku.
  "Większość majątku jest w rękach małej mniejszości bogatych. Można opodatkować majatki znacznie powyżej średniej, na przykład więcej niż pięciokrotna średnia. Wtedy starczy na wszystko."

  Większość ogromnych firm to spółki giełdowe, gdzie właścicielami są akcjonariusze. Nawet Microsoft (Gates) od 1986 roku jest spółką w katalogu giełdowym. Taka propozycja jak:"Każdy pracownik, po spełnieniu wymogów regulaminowych, stawałby się współwłaścicielem z samego tytułu świadczenia pracy."
  Jest już znacznie prościej, kiedy pracownik dostaje akcje firmy zamiast 13tki. A to jest już praktykowane.

  Dzisiaj jest generalnie trudno ustalić jednoznacznie właściciela firmy. O zakładach produkcyjnych decydują managerowie. Firma w której pracuję, funduje pracownikom emerytury robiąc co miesiąc odpisy. Tym opiekuje się firma ubezpieczeniowa, a aby pieniądze przyrastały, fachowcy z ubezpieczenia inwestują w różne firmy. Proszę zatem znaleźć właściciela.
  Bywa, że inwestycje są daleko poza granicami kraju.
 • @Anna-PK 20:37:55
  Sorry, ale który kraj mamy reformować: Polskę czy USA?
 • @nikander 20:44:45 Czy mam rozumieć, że w Polsce nie ma
  ani giełdy, ani spółek zarejestrowanych na giełdach?
  A jeżeli są to mają być traktowane inaczej niż firmy prywatne?
 • Postulaty
  Postulaty zbyt technokratyczne. Nie zgadzam się z punktem dotyczącym emerytury, znam ludzi co nie mogą mieć dzieci, i tylko myślą o tym aby je mieć.
 • @Anna-PK 20:50:32
  Na litość boską. Spółki są przedsiębiorstwami prywatnymi!!!! Formy prawne spółek kodyfikuje kodeks spółek handlowych z 1935 roku z późniejszymi zmianami. Na giełdzie rejestrowane są tylko spółki akcyjne.
 • @interesariusz z PL 20:29:38
  "co to jest majątek "oparty na lichwie" ?
  Lichwa jest działalnością dochodową, czyli produkcyjną."

  Nie, nie jest. To czyste pasożytnictwo co "produkuje" zadłużenie.

  "Jeśli nieruchomość "wyciska rentę", to też jest dochodowa, czyli produkcyjna."

  Jeśli na przykład grupka ludzi posiada większość ziemi w danym kraju, to może wyciskać rentę bez produkowania niczego.

  Proszę poszukać:
  "kapitalizm rentierski"
 • @ibrahim 21:01:15
  Ludzie, którzy nie mają dzieci mają do cholery pieniędzy aby zadbać o filar kapitałowy a nie pieprzyć się po wczasach. Wychowanie i wykształcenie dziecka to wydatek dla rodziny około 200 tyś zł. Ich nie stać na filar kapitałowy i zwykle dorabiają na dodatkowych etatach.
  Jeśli nie ma się dzieci własnych to można mieć "dzieci przysposobione" na przykład poprzez ufundowanie im wykształcenia. Projekt to uwzględnia.
 • @nikander 21:06:31 Według mojej wiedzy, są to są spółki
  publiczne.

  Spółka publiczna (znaczenie potoczne) – spółka akcyjna, której choćby część akcji została dopuszczona, po przedstawieniu prospektu emisyjnego i zatwierdzeniu go przez Komisję Nadzoru Finansowego, do publicznego obrotu. Do obowiązku tych spółek należy wprowadzenie do obrotu publicznego każdej nowej emisji akcji, nawet jeżeli emisja ta jest w całości przeznaczona dla jednego lub kilku „dużych” inwestorów.

  Taka firma musi być kontrolowana przez księgowych KNF i wyniki muszą być dostępne publicznie.
 • @Anna-PK 20:37:55
  "Dzisiaj jest generalnie trudno ustalić jednoznacznie właściciela firmy."

  Tak, to prawda. Ale nie zmienia to logiki koncentracji kapitału, nawet jeśli jego część jest rozproszona. Bez interwencji państwowej, lub zorganizowanego nacisku, kapitalizm ewoluuje w kierunku rozwarstwienia, monopolizacji i pauperyzacji ogółu ludności.

  Zresztą podobne procesy biegły w przedkapitalistycznych społeczeństwach gdzie bogactwo opierało się głównie na posiadaniu ziemi i tworzyła się wąska grupa magnaterii czy innych maharadżów.
 • @Anna-PK 21:17:15
  Nasz kodeks spółek handlowych handlowych (dawniej kodeks handlowy)zawiera:
  - spółę jawną,
  - spółkę komandytową,
  - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  - spółkę akcyjną
  - spółkę komandytowo-akcyjną
  o ile jeszcze jakiejś nie pominąłem .
  Mamy także taki dziwoląg jak "jednoosobowa spółka skarbu państwa".
  Proces deproletaryzacji powinien być adresowany do wszystkich tych typów spółek. W Polsce spółki akcyjne to margines naszej gospodarki.
 • Jaki to nasz prezydent ? gdy w skali wszystkich 100% uprawnionych ma zwolenników może 30%
  Plus słowo prezydent jest zarezerwowane dla Polaka a niedla judy.

  Salution :)))))) ✔
 • @Leonardo da Vinci 22:05:54
  Co podpisze i co obieca i komu? Aż strach się bać.
 • 5*
  Widzę, że Pana też obsiedli. Na ślimaki jest slimaks, a na szarancze 40 lat pustyni.
 • @nikander 22:10:39
  C.....y prezydent kraju , który milczy w sprawie takiego wyjazdu przed obywatelami , widocznie hołota wyborcza dowie się jak zwykle po fakcie . Salute 5*
 • @Pedant 21:13:26
  zgubiłeś wątek,

  rozmawiamy o podatku, a z punktu widzenia podatku "wyciskanie renty" jest jak najbardziej działalnością produkcyjną, wytwarzającą dochód, a dochód jest opodatkowany.

  Dopiero propozycja Nikandera (z którą też się rozmijasz, bowiem on opodatkowuje wysokie dochody, czyli rentierskie też), aby zrezygnować z podatku dochodowego, wprowadza kłopoty. Państwo z czegoś dochody musi brać, jeśli nie z dochodu, to z opodatkowania nieruchomości, tych użytkowanych osobiście, dających "dochód w naturze", czyli nie pieniężny, również.

  Wdowa, która nie ma pracy, bo była gospodynią domową, musi kraść, aby jej na bruk nie wyrzucono.
 • @interesariusz z PL 22:35:42
  Powiedz to PIS-owi i Dudzie gwarantuję że będzie wesoło , albo jeszcze śmieszniej . :)))))) Salute .
 • @interesariusz z PL 22:35:42
  To rozległy temat. Jeśli Pan czyta po angielsku, polecam ten artykuł:

  https://qz.com/196575/to-get-rich-forget-entrepreneurship-and-marry-wealthy/

  Można użyć Google do przetłumaczenia na polski:

  https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fqz.com%2F196575%2Fto-get-rich-forget-entrepreneurship-and-marry-wealthy%2F
 • WPS
  Kilka naiwnych pytań do autora:

  1. W oparciu o jaki mechanizm polityczno-prawny autor zamierza wdrożyć tak radykalne zmiany jak np. " Konieczne są zatem rozwiązania, które przystosowałyby formy kapitału i formy sprawowania zarządu, dla partnerskiego modelu stosunków przemysłowych. Każdy pracownik, po spełnieniu wymogów regulaminowych, stawałby się współwłaścicielem z samego tytułu świadczenia pracy."?

  2. Jaką drogą autor zamierza "wymusić" na właścicielu ( krajowym, a tym bardziej zagranicznym) obligatoryjne przyjęcie systemu partycypacji pracowniczej w kapitale przedsiębiorstwa?

  3. Jakie zastosowanie ma "model autora" do takiego działu gospodarki jak rolnictwo funkcjonujące w oparciu system gospodarowania rodzinnego? Czy w ogóle rolnictwo uznaje autor za dział produkcyjny?

  4. Na jakiej podstawie autor zakłada, że NBP posiada samodzielność w emisji pieniądza i kreacji suwerennej polityki finansowej?

  5. Czy autor uznaje jedynie przedsiębiorstwa zorganizowane w oparciu o model kapitałowo-partycypacyjny za elementy tzw. nowej architektury finansowej według pomysłu autora?

  Na razie poprzestanę na tym.
 • @stanislav 01:32:51 A mnie interesuje druga strona medalu. ;)
  Jeżeli firma będzie przynosić straty, jak kto i z czego będzie je pokrywał, oraz jak zmusić pracowników, aby nie poszli szukać pracy gdzie indziej i aby trwali wiernie przy upadającym własnym przedsiębiorstwie.

  A z drugiej strony jak pójdzie fama o skutecznej ruinie partnerskiego działania, kto będzie chciał tych ludzi zatrudnić w tym partnerskim systemie.

  Kiedy właściciel buduje firmę, to nie liczy czasu i wysiłku tam włożonego. Nie śpi, nie je, ciągle myśląc o tym jak wyjść na swoje. Kiedy i na jakim etapie będzie dochodzić do partnerstwa we własności?
 • @stanislav 01:32:51
  Panie Pawle.
  Myli Pan porządki.
  Ja przedstawiam metodę i jej informatyczne wsparcie do budowy rankingu postulatów.
  W portalu http://koreus.vot.pl formatka zgłoszenia postulatu do deliberacji ma:
  - 254 znaki na tytuł
  - 850 znaków na abstrakt
  - skolko ugodno na "Propozycję rozwiązania przedlegislacyjnego poddanego pod dyskusję"
  - skolko ugodno na argumenty analizy SWOT.
  - możliwość zagłosowania za postulatem
  W pewnym sensie wymuszam prognostyczne podejście do budowy postulatów. Wymaga ono opracowania tzw "typu idealnego" z trójkąta Nadlera. Później ten "typ idealny" trochę się psuje przechodząc do fazy określenia realizowalności technologicznej i politycznej.
  Pytania, które Pan zadał wychodzą poza tę formułę deliberacji. Nadają się jednak jako argumenty po stronie słabych stron, szans i zagrożeń tabeli SWOT.
  Zaznaczam, że celem portalu jest "oddzielenie ziarna od plewy". Każdy może złożyć postulat poparty abstraktem, uzupełniony rozwiązaniami szczegółowymi i poddać go procesowi deliberacji. Analiza SWOT ma narzucić dyscyplinę niezbędną do osiągnięcia rezultatu.
  Jesteśmy na początku drogi chociaż o rankingu postulatów mówiło się o dziesiątków lat czego dowodem jest sąsiadująca notka.

  Jak na razie za żadnym postulatem nie zagłosował nikt, gdyż wymaga to założenia konta na portalu. Zgłaszanie postulatów wymaga zarejestrowania się w Radzie Programowej.
 • @Anna-PK 03:18:51
  Szanowna Pani
  Jeśli piszę:
  "...Konieczne są zatem rozwiązania, które przystosowałyby formy kapitału i formy sprawowania zarządu, dla partnerskiego modelu stosunków przemysłowych..." to myślę o kodeksie pracy, kodeksie spółek handlowych prawie układowym i upadłościowym. Jak komplet to komplet.
  Niemcy pierwsze kroki w tym kierunku rozpoczęli w 1952 roku ustawą Betriebsverfassungsgesetz. My tkwimy w żydowskim gównie napisanym przez rzeszowskiego żyda Moryca Allerhanda w 1935 roku. Pora to przekazać na przemiał.
 • @JimA 22:25:42
  bardzo celna uwaga , spor o ilosc diablow na glowce szpilkie trwa dalej , wciaz ci sami sie spieraja .
 • Bardzo ciekawe postulaty.
  Język zapisu wytłuszczonych skrótów dla mnie trochę hermetyczny ale ja nie jestem ekonomistą.
  ... mam swój slang informatyczny..ale go nie używam.

  Natomiast zawartość merytoryczną postulatów (na podstawie poszerzonego opisu) oceniam wysoko..
  sam podobnie widzę problemy naszej gospodarki oraz kluczowe punkty rozwiązujące te problemy.

  Popieram w całości..
  Są to propozycje zmierzające do prawdziwej suwerenności Polski.
  Gdyby je wprowadzić w życie nastąpił by skokowy wzrost poziomu życia Narodu i to we wszystkich warstwach społecznych za wyjątkiem warstw pasożytniczych...

  Głosowanie powinno być powszechne i nawet obowiązkowe...
  a w opcjach głosowanie powinny być obowiązkowo
  wybory "za" i "przeciw"
  głos "przeciw" odejmują się od głosów "za"
  Głosujący mógłby ocenić każdego kandydata (wiele skreśleń)
  lub każdą opcje w referendum.

  Kandydaci lub opcje referendalne z saldem ujemnym odpadają.
  Tylko wyniki (salda) dodatnie wchodzą w życie.

  Taki system wykosiłby natychmiast opcje "mniejszego zła".
  Wybory by mogły wygrać wyłącznie opcje faktycznie popierane przez głosujących.
  w takich warunkach upadły by natychmiast "demokracje" kolonialne.
  świat by się zmienił zasadniczo.
 • @interesariusz z PL 19:20:53
  Dochodu budżetu powinny bazować na trzech elementach..
  - dochody z działalności firm, koncernów państwowych.
  - dochody z dochodów z działalności gospodarczej (prywata i zagranica)
  - dochody od konsumpcji czyli z VATu.
  Szeregowy obywatel (pracownik) nie płaci podatków do pewnego wysokiego poziomu czyli zwolnienia od podatku np do 5 średnich krajowych.
 • @interesariusz z PL 19:47:12
  Duże majątki zwłaszcza ziemia, jeziora..teren..powinny być opodatkowane
  zdecydowanie ..ze zwolnieniem od podatku podstawowej powierzchni wolnej od podatku tj działki na dom z ogrodem...
  cała nadwyżka powinna być opodatkowana i albo przynosi zyski i właściciela stać na podatek albo przechodzi w inne bardziej zaradne ręce ...albo na skarb państwa.. a stamtąd na działkę podstawową dla innego obywatela.
  Ziemia powinna być wyłącznie dzierżawiona a podatek to podatek dzierżawny.. z prawem do po spadkowej dzierżawy.

  Inaczej pół Polski stanie się prywatną własnością (już tak jest na plażach nad jeziorami...w górach) nie do odzyskania przez Żadne prawo ..
  a Naród zostanie zmuszony do odgrywania roli Robin Hooda..
  bo gzie by nie stanął to nie stoi na swoim.. a na "terenie prywatnym" jakiegoś "żyda" lub "Biskupa".
 • @Anna-PK 03:18:51
  Chodzi o to by właściciel nie myślał wyłącznie osobie ale też myślał o swoich potencjalnych pracownikach tak samo jak o swojej rodzinie/.
  Dzisiaj właściciel jak myśli o pracownikach tak samo jak rolnik o koniu...
  ile na nich zarobi i ile go kuń będzie kosztował.

  A pracownik to nie kuń czy traktor... nawet kuń to nie kuń...też żyje i ma uczucia...i jedno życie.

  Najpierw trzeba systemowo uczłowieczyć pracownika .. a potem kunia..i inne stworzenia... dzisiaj są odczłowieczeni..systemowo.. zgodnie z filozofia Talmudu .. "goj to też kuń".. i "kobieta to kuń"
 • @Oscar 07:51:19
  Ogólniki,

  a konkretnie?

  Ponadto nie bardzo rozumiem, dlaczego firmy miałyby płacić podatki, a nie pracownicy.
 • @Oscar 08:00:21
  No, tak było za komuny, użytkowanie wieczyste zamiast własności.
 • "Czy nasz Prezydent jedzie do Ameryki ustalić datę potopu"
  ---------------
  Czy on jest władny cokolwiek ustalać? On tylko jakby zalegalizuje już ustalone.
  Uważam, że wszelkie usiłowania przyprawiania żymokomunie ludzkiej twarzy - co to teraz mieni się ona tzw. demoliberalizmem - to jakaś aberracja. To tak - jakby na fali współczesnej, demonkraturowej nowoczesności - kanapkę z szynką wkładać sobie w ramach - lansowania uniwersalności męskiego odbytu - właśnie prosto w odbyt a nie do ust.
  Wniosek?
  Tzw. demonkratura jest uniwersalnym narzędziem w kosmatych łapkach - do przerobu ludzkości na szatańskie odchody - więc poruszając się w jej ramach nie da się tego przerobu zatrzymać. Co najwyżej można ten przerób przyspieszyć - bo dzieci Złego mogą zmajstrować nowego Bolka i nową a' la Solidarność - bez żadnego wysiłku.
 • @demonkracja 09:28:16
  "żymokomunie ... kanapkę z szynką wkładać sobie w ramach - lansowania uniwersalności męskiego odbytu - właśnie prosto w odbyt a nie do ust. ... kosmatych łapkach"

  "Wniosek?"

  Że "czarci pomiot wywija" demonkracją. Idź się Pan leczyć albo do egzorcysty.
 • @nikander 21:13:52
  Znajomego o którym wspomniałem wydatkuje pieniądze narazie na lekarzy, pojechał nawet z żoną do Niemiec do specjalnej kliniki i wydał kasę. Ja mu nie zazdroszczę, tych wycieczek także.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930