Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
761 postów 7905 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

„Wybory” w społeczności NeOn24

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zamiast plebiscytu o kontynuowanie „Polski według Kaczyńskiego”.

     O tym, że Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych uczestniczy w pracach nad raportem zainicjowanym przez Polskie Lobby Przemysłowe pisałem w notce Polskie Lobby Przemysłowe - nasz wkład do raportu .Na dniach ma się ukazać część diagnostycznai mamy przystąpić do budowy wizji i sposobów jej realizacji. W efekcie ma powstać lista postulatów uznanych za ważne na dzień dzisiejszy i na przyszłość.

     Jak znam życie to nie obejdzie się bez przepychanek o to czyja prawda jest najmojsza. Zwracam się zatem do Was drodzy Blogerzy i Komentatorzy o „vox populi”. Listę naszych postulatów już znacie, bo ostatnio ją publikowałem. Zamieszczam tę notkę jeszcze raz z dopiskiem pod każdym postulatem

Miejsce: ___ Ilość punktów: ___”

     Byłbym Wam bardzo wdzięczny gdybyście zaczęli „wybierać” tak jak wybieracie produkty w sklepie. W ten sposób wskazalibyście nam w KoReUs-ie i szanownemu gronu z Polskiego Lobby przemysłowego, które z postulatów powinny być dogłębnie rozpracowane i w jakiej kolejności.

Umawiamy się:

- wybieracie 3 spośród przedstawionych postulatów obsadzając miejsca pierwsze, drugie i trzecie. Wasz komentarz mógłby wyglądać przykładowo w sposób następujący:

     Moje typy:

        miejsce 1 postulat 8

        miejsce 2 postulat 3

        miejsce 3 postulat 1

- za pierwsze miejsce będę doliczał 3 punkty, za drugie 2 za trzecie 1. Sukcesywnie będę aktualizował te informacje pod każdym z postulatów. Będzie to nasz neonowy "ranking postulatów".

      Proszę mi wierzyć, że nie jest to zabawa, ale praca wykonywana w szlachetnym celu, więc proszę o odrobinę wysiłku. Zobaczymy odbicie naszej dzisiejszej świadomości jak w lustrze a na dodatek profesorowie zobaczą, że naród chce czegoś więcej niż ochłapów z pańskiego stołu i że dalej w tych kwestiach milczeć nie mogą.

 

 

Postulaty zgłoszone do rankingu

 

Samorządność – na szczeblu centralnym i regionalnym

1. Wprowadzenie głosowania elektronicznego jako podstawowego narzędzia demokracji bezpośredniej na szczeblu centralnym.

Art. 4 p.2 naszej Konstytucji mówi, że "Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio". O ile trudno sobie wyobrazić bezpośrednie sprawowanie władzy wykonawczej lub sądowniczej o tyle brak instytucji do bezpośredniego sprawowania władzy ustawodawczej jest przejawem zniewolenia narodu.

Docelowo proponujemy nawiązanie do modelu szwajcarskiego, w którym to wyborcy wybierają "urzędników: do pisania ustaw a prawo do ich przegłosowywania zachowują dla sienie. Tani i szybki e-voting byłby rozstrzygający zawsze gdy rząd i opozycja nie doszły do konsensusu w sprawach spornych.

W początkowym okresie proponuje się „wariant z poszerzonym przedstawicielstwem”, w którym prawo uczestniczenia w głosowaniu elektronicznym zdobyliby wybrani do wszystkich szczebli organów samorządowych.

Miejsce: ___ Ilość punktów: 5

2. Wprowadzenie nowego modelu samorządu terytorialnego, w którym jądrem gry politycznej byłoby osiąganie konsensusu pomiędzy interesami budżetu i gospodarki.

Polski ustrój samorządowy jest ułomny i niekompletny. Tzw. samorząd terytorialny obejmuje jedynie obszar zadań budżetowych. Całkowicie pomija samorząd funkcjonalny lub spycha go na polityczne obrzeże - jakjest tow przypadku samorządu gospodarczego. Nie ma także mechanizmów zabezpieczających przed koteryjno-wasalnym zwyrodnieniemwładzy.

Właściwie skonstruowany system samorządowy powinien uwzględniać interesy budżetu i gospodarki. W tym celu postulujemy dwuławową konstrukcję organu samorządowego z ławami budżetową i gospodarczą. Przyjmowanie rozwiązań następowałoby poprzez uzyskiwanie konsensusu pomiędzy tymi ławami a nie poprzez proste głosowanie. W przypadkach spornych należy wykorzystywać głosowanie elektroniczne obywateli.

Miejsce: ___ Ilość punktów: __

Uwłaszczenie – na własności produkcyjnej i suwerennym pieniądzu

3.Powszechna deproletaryzacja - uzupełnienie kodeksu spółek handlowych o rozdział dedykowany partnerskiemu modelowi stosunków przemysłowych.

Zawarte w kodeksie spółek handlowych rozwiązania prawne, przystosowane są do tzw. “konfliktowego modelu stosunków przemysłowych”, w których pracownik sprowadzony jest do roli mówiącego inwentarza. O wszystkim decyduje kapitał i jego właściciele. Kształtująca się w takich warunkach “mentalność najmity”, jest największym wrogiem naszej suwerenności państwowej, naszej produktywności gospodarczej i wynalazczości.

Wina nie leży po stronie pracodawców. Oni muszą stosować złe prawo. Konieczne są zatem rozwiązania, które przystosowałyby formy kapitału i formy sprawowania zarządu, dla partnerskiego modelu stosunków przemysłowych. Każdy pracownik, po spełnieniu wymogów regulaminowych, stawałby się współwłaścicielem z samego tytułu świadczenia pracy.

Miejsce: __, Ilość punktów: 7

4. Wprowadzenie architektury monetarnej polskiego pieniądza suwerennego - oparcie instrumentów polityki pieniężnej NBP o ilościową teorię pieniądzaoraz bezkosztowego jego rozproszenia do gospodarki.

Art. 227 p1. Konstytucji RP mówi: "Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza ..."

Z chwilą odejścia od praktyki pieniądza kruszcowego pod pojęciem "emisji pieniądza" zaczęto rozumieć zmianę jego formy z pożyczonego pieniądza elektronicznego na znaki pieniężne. Ten mało zauważalny zabieg doprowadził do gigantycznego okradania całych narodów. W dobie pieniądza statutowego Narodowemu Bankowi Polskiemu powinna być przywrócona pełna suwerenność w przeprowadzaniu operacji strukturalnych mających na celu:

- zrekompensowanie skutków inflacji,

- uzupełnienie środków płatniczych na wykup wzrostu PKB.

Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej zostałby podział emisji przyrostowej pieniądza suwerennego na dywidendę produkcyjną oraz dywidendę konsumpcyjną dla obywali.

Miejsce: 1 Ilość punktów: 12

5. „Parkowanie” dywidendy produkcyjnej w gospodarce -kierowaniedywidendy produkcyjnej na dokapitalizowanie udziałów finansowych pracowniczego majątku produkcyjnego.

Sposób rozproszenia emisji pieniądza suwerennego jest równie ważny jak precyzja w wyliczeniu jego ilości. Jedyną bezinflacyjną metodą jest „zaparkowanie emisji” na jakiś czas w gospodarce, w sposób zabezpieczający postulat „pieniądza z helikoptera”. Rozproszenie emisji musi:

- mieć charakter działania indeksacyjnego i stwarzać identyczne warunki regulowania płatności dla wszystkich podmiotów gospodarczych bez względu na branżę i położenie terytorialne ,

- wytwarzać ujemną pętlę sprzężenia zwrotnego stabilizującą ceny .

Taką metodą na „parkowanie emisji w gospodarce” może być dokapitalizowanie udziałów kapitałowych pracowników w firmach uwspólnotowionych dywidendą produkcyjną. Z tego tytułu gospodarka mogłaby inwestować dodatkowo około 50 mld zł rocznie z jednoczesnym przyśpieszaniem procesów deproletaryzacji.

Miejsce: ___ Ilość punktów: ___

Integracja – gospodarcza i społeczna

6.Wspólne ustalenia umowne. Otwarcie możliwości łączenia się polskich przedsiębiorców w związki gospodarcze o integracji produktowej.

W Polsce dominuje archaiczny typ gospodarki oparty o struktury hierarchiczne i integrację kapitałową. Formy ewidencji zdarzeń gospodarczych uwzględniają jedynie tzw. prosty łańcuch dostaw. Zupełnie, natomiast, nieznane są koncepcje biznesowe oparte o struktury sieciowe i integrację produktową. Pierwowzorem naszych rozwiązań są pochodzące z powszechnej ustawy handlowej zaboru austro-węgierskiego “spółki dorazowe”, które dojrzałą formę osiągnęły w japońskich keiretsu i koreańskich czebolach.

Rozwiązaniem genialnie prostym, które zabezpiecza właściwe kształtowanie się emocji wszystkich wspólników jest “rozliczania się po sprzedaży po przedstawieniu dowodów” . Wymaga to zastosowania tzw “odwróconego łańcucha płatności" udokumentowanego - przyjętą prawem unijnym - fakturą VAT w wersji "samofakturowanie" (brakuje przepisów wykonawczych).

Miejsce: ___,  Ilość punktów: 5

7. Projekt powszechnej emerytury obywatelskiej przywracającej spójnię międzypokoleniową w rodzinach.

System emerytalny składałby się z trzech filarów:

1. Każdy obywatel po osiągnięciu wieku emerytalnego miałby prawo do państwowej emerytury obywatelskiej wynoszącej 40% minimalnej płacy w gospodarce. Dodatkowo za każde dziecko, własne lub przysposobione, uczące się lub płacące podatki w Polsce wymiar emerytury zwiększałby się o 20% płacy minimalnej. Emerytura wypłacana byłaby z budżetu państwa a finansowana ze stosownie zwiększonych podatków .

2. Alimenty płacone od dzieci pracujących za granicą a pokrywane przez zagraniczne podmioty ubezpieczeniowe. Polska ponosząca koszty wychowania i wykształcenia ma prawo domagać się aby było to na poziomie 30% płacy minimalnej.

3. Filar kapitałowy oparty przede wszystkim o pracowniczy kapitał produkcyjny.

Miejsce: ___ Ilość punktów: 2

8. Zmiana celu podatku dochodowego - osłabienie jego funkcji fiskalnej a zwiększenie funkcji zapobiegających społecznym zwyrodnieniom.

Dwie najważniejsze wady podatku dochodowego to: wyjątkowo wysoki koszt jego ściągnięcia oraz niepotrzebny, psychologiczny próg inicjatywy gospodarczej. W chwili obecnej nie odgrywa także żadnej roli jako czynnik regulujący społeczne zachowania. Wiele krajów już sobie z tymi problemami poradziło. Dlatego postulujemy:

1. Podniesienie kwoty wolnej od opodatkowania do 2.5 krotności płacy minimalnej miesięcznie.

2. Wprowadzenie dodatkowego, zaporowego (90%) stopnia skali podatkowej dla dochodów powyżej 10 krotności płacy minimalnej. Na życie tym „poszkodowanym” starczy i powinno zapobiegać chorobom oligarchizacji niektórych rodaków.

Miejsce: ___ Ilość punktów: 3

9.Wyeliminowania systemowych rozwiązań umożliwiających okradanie przez obce gospodarki polskiego budżetu. Uproszczenie i wyeliminowanie patologicznych rozwiązań podatku VAT.

Stosowana w granicach prawa przez silniejsze gospodarki tzw. "optymalizacja podatkowa" powoduje okradanie naszego budżetu przez sąsiednie gospodarki na kwotę szacowana na około 80 mld zł. Głównymi przyczynami są:

- asymetria rejestrowanych zdarzeń gospodarczych na granicach obszarów podatkowych, oraz

- możliwość stosowania tzw. cen transferowych w relacjach: zachodnia firma matka – polska firma córka.

Dlatego postulujemy:

1. Ujednolicenie stawek VAT ( dotyczyłoby to także stawki „0”). Rolę regulatora i ogranicznika konsumpcji towarów i dóbr luksusowych powinien przejąć podatek akcyzowy.

2. Wyeliminowanie przepisów dotyczących  stosowania "wewnątrz unijnej dostawy towarów i usług".

Miejsce: __ , Ilość punktów: 9

KOMENTARZE

 • Jest problem, bowiem niektóre postulaty są wieloskładnikowe
  co oznacza, że można być za, a nawet przeciw.

  miejsce 1 postulat 9
  miejsce 2 postulat 6
  miejsce 3 postulat 3

  ale najważniejsze dla rozwoju ludzkości, a nie tylko gospodarki, jest przeformułowanie prawa autorskiego, tak, by "własność intelektualna" nie krępowała rozwoju.
 • @interesariusz z PL 17:56:04
  Dziękuję za głos.
  Pozdrawiam
 • Zaznaczam, że mieszkając za granicą, głosować nie będę.
  Ja mam pytania, oczywiście w związku z powyższym, zdaję sobie sprawę, że mogę nie otrzymać odpowiedzi.
  1 . "Docelowo proponujemy nawiązanie do modelu szwajcarskiego, w którym to wyborcy wybierają "urzędników: "
  W Szwajcarii wybór bezpośredni nie ma partyjnego ograniczenia ideologicznego, tzn. nie ma tam ani partii rządzącej, ani partii w opozycji. Jak to będzie w przypadku Polski kiedy taki podział sięga samorządów?

  2. "W tym celu postulujemy dwuławową konstrukcję organu samorządowego z ławami budżetową i gospodarczą." Co to konkretnie znaczy. Ława to mebel, o co w tym przypadku chodzi? Jeżeli to są ludzie, to są oni wybierani, czy to są zatrudnieni fachowcy?

  3. „Parkowanie” dywidendy produkcyjnej w gospodarce." Co to znaczy? Czy jest to darowizna, czy pożyczka? "Taką metodą na „parkowanie emisji w gospodarce” może być dokapitalizowanie udziałów kapitałowych pracowników w firmach uwspólnotowionych dywidendą produkcyjną."
  Jak ten udział pracowników jest traktowany w przypadku fluktuacji załogi, kiedy pracownik odchodzi, a to do innej pracy albo na emeryturę?
 • @Anna-PK 19:12:05
  1. W modelu szwajcarskim wyborcy nie sprawują władzy za pośrednictwem swoich przedstawicieli tak jak to jest rozumiane w innych niby-demokracjach. Wybierają swoich przedstawicieli tylko do pisania ustaw, które przyjmowane są w referendach. Urzędnicy od pisania ustaw tak długo muszą je poprawiać, aż referendum je zatwierdzi. W takim systemie nie ma miejsca na partie polityczne.
  2. Pojęcie "ław" pochodzi z modelu monarchii stanowej w której to władca poszukiwał alternatywy decyzyjnej możliwej do zaakceptowania przez wszystkie stany. Tak działają rozwinięte demokracje np. demokracja niemiecka. Nie decyduje ilość oddanych głosów a zgoda "wydzielonych grup kształtowania interesów". Wzorcowym przykładem może być ustawa Betriebsverfassungsgesetz zobowiązująca przedsiębiorstwa do uzyskania konsensusu pomiędzy ławami pracodawców, pracobiorców i interesów społecznych. W literaturze nazywa sie to modelem "MONTAN".
  3. Parkowanie dywidendy produkcyjnej w gospodarce jest darowizną. Podczas zmiany pracy pracownik przenosi ją do innego przesiębiorstwa, może także dokapitalizować swoja własną działalność gospodarczą, lub dokonać cesji majątkowej na dzieci. Skonsumować ją może dopiero po przejściu na emeryturę. To tak w największym skrócie.
 • @nikander 19:43:09
  Dziękuję.
 • 1* pomimo, że Pan dobrze prawi..
  Witam,
  to całe Pańskie pisanie jest bez sensu! To jest teoretyzowanie pod powierzchnią SZKLANEGO SUFITU. W Piramidzie jesteś pośrodku i zbuntowałeś się.. BRAWO!! każdego obudzonego szanuję, ale są kolejne poziomy! Spoczniesz na laurach, czy pójdziesz dalej? O to jest hamletowskie pytanie..

  Piszesz o oczywistych rzeczach (nie jestem emerytem, aby mieć czas polemizować na temat każdego stwierdzenia)..

  MASZ KLAPY NA OCZACH!!!!
 • Głosowanie na prezydenta jest mniej ważne!
  Tu daję mój głos, mamy się rządzić sami, a nie przez syjonistów!
  Ad 9.2
  >Wyeliminowanie możliwości stosowania wewnątrz unijnej dostawy towarów i usług.
  --------------------
  Tak jakbyś chciał zabronić exportu- to jest dla mnie niezrozumiałe.

  10. - Jestem za opodatkowaniem u źródła powstającego towaru. Polskie Jagody na export do Niemiec powinny być opodatkowane w Polsce.

  Polscy pracownicy, opiekunki w Niemczech płacą podatki w Niemczech.
  IKEA sprzedaje meble w Polsce i podatek z tego towaru MUSI w Polsce płacić!
  To samo z autami itd.
  Firmy telekomunikacyjne działające w polskiej przestrzeni, powinny płacić podatki i licencje w Polsce za przestrzeń, za zakres mikrofalowy itd.
  Ad 10 -TAK

  Ad 8 wydaje mi się, że można punkt lepiej opisać: podatek dla milionerów, lub podatek od 100.000 PLN - TAK
  Ad 7 Emerytura podstawowa dla wszystkich - TAK
  Ad 1 - TAK

  10 moje
  twoje postulaty:
  8
  7
  1
 • @adevo 21:27:46
  zerwij kajdany i myśl inaczej!!!!! SAMODZIELNIE

  MOŻE i TY DASZ RADĘ PRZEBIĆ SZKLANY SUFIT.

  Wy wszyscy dajecie recepty będąc w Matrixie, nikt Z WAS NIE DAJE RECEPTY NA WYJŚCIE!! ja wyszedłem, niestety jestem osamotniony..


  GDZIE JESTEŚCIE?!?!?!?!?!?!?!?
 • @wk..ny 20:50:04
  > Piszesz o oczywistych rzeczach
  ...
  MASZ KLAPY NA OCZACH!!!!
  ----------------------
  To nie jest nawet małokonstruktywna krytyka, tylko hamujące dyskusję inwektywy.

  Odpowiadam więc podobnie: hallo prymitywie!
  Odwal się od autora i tematu. Nie masz nic do powiedzenia, nic nie rozumiesz, tylko harkasz - nie możesz oddychać?
 • @wk..ny 21:42:36
  > Wy wszyscy dajecie recepty będąc w Matrixie, nikt Z WAS NIE DAJE RECEPTY NA WYJŚCIE!! ja wyszedłem, niestety jestem osamotniony..
  ----------------
  A jak się u Ciebie nazywa czerwona piguła - LSD?, czy może niebieska - Haszysz?
 • Moje typy:
  miejsce 1 postulat 4
  miejsce 2 postulat 3
  miejsce 3 postulat 1
 • Jest godzina 22
  Zdecydowanego faworyta brak. Może jak więcej osób zagłosuje sytuacja się wyjaśni.
 • @wk..ny 21:42:36
  -----------
  "Wy wszyscy dajecie recepty będąc w Matrixie, nikt Z WAS NIE DAJE RECEPTY NA WYJŚCIE!! ja wyszedłem, niestety jestem osamotniony.."
  -----------
  Brawo - Panie @wk..ny za rzeczywisty ogląd sytuacji. Coraz mniej jest takich ludzi, który zdają sobie sprawę, że są w Matrixie - biorąc go za real.
  Wniosek?
  Większość ludzi będąc w rzeczywistości podstawionej im przez czarci pomiot - zachowuje się adekwatnie do tej rzeczywistości podstawionej - co najbardziej cieszy ów czarci pomiot.
  Wniosek?
  Aby pracować nad jakimikolwiek receptami mającymi cokolwiek uzdrowić - najpierw trzeba mieć świadomość świata realnego. Dlatego należy najpierw znaleźć się w świecie realnym i dopiero będąc w realu - można myśleć - nad w/w receptami. Nie jest to łatwe bo ci - co zamknęli nas w w owej rzeczywistości podstawionej - nie dość, że wyłączyli ludziom ich świadomość - nigdy nie śpią.
 • @Aga-Jaga 11:34:53
  "Rada dla pielegniarki pochylic sie nad problemem czlowieka, a nie myslec o niebieskich migdalach."

  Pielęgniarka też jest człowiekiem i nie jest służącą, która ma tyrać bo ma "służbę". Podczas gdy politycy się tuczą i ją rugają.

  Jak się nie zmieni podejście do służby zdrowia, to personel medyczny albo wyemigruje do krajów gdzie się go lepiej traktuje, albo ograniczy się do zajmowania zamożnymi w prywatnych klinikach i szpitalach albo po prostu wymrze, bo jest za mało idealistów lub frajerów aby wybrać taki zawód.
 • Typy
  Moje typy:

  miejsce 1 postulat 4

  miejsce 2 postulat 9

  miejsce 3 postulat 1
 • @Aga-Jaga 16:21:44
  Jeśli to ma być śmieszne, to proszę powiedzieć w którym miejscu mam się śmiać.
  Każdy następny komentarz z taką ilością błędów ortograficznych wywalę.
 • @Aga-Jaga 22:41:18
  Hallo, dlaczego nie możesz na krótko wejść do matrixa i odpowiedzieć grzecznie Panu Nikanderowi na jego ankietę?
  Po tym możesz dalej ćpać.
 • @nikander 19:43:09
  Zagłosuję i ja
  miejsce 1 postulat 6
  miejsce 2 postulat 3
  miejsce 3 postulat 3
 • @nikander 07:33:48
  Na czoło wysunęły się dwa postulaty: pieniądz suwerenny i optymalizacja podatkowa
 • @nikander
  -
  1. punkt 4

  2. punkt 4

  3 .punkt 4
 • @Zbigniew Jacniacki 16:54:02
  Wiem, ze temat jest ważny ale mogłem dać tylko 3 punkty.
  Pozdrawiam

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930