Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
664 posty 7376 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Polityczne budzenie Podkarpacia.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jeśli partiom politycznym układu wydaje się, że tym razem uda im się zdobyć głosy wyborcze tzw. "psim swędem" to mogą się mylić.

 

     Każda myśl musi dojrzeć. W notce Oby nie było: "dziura w ziemi a na wierzchu łgarz" pozwoliłem sobie na skorzystanie z mądrości blogerów dla dopracowania tez dyskusji politycznej na Podkarpaciu. W ubiegłym tygodniu przekazałem partiom produkt końcowy z następującym przesłaniem:

 


Ankieta - Przedstawiona poniżej ankieta ma za zadanie zarejestrowanie stanu akceptacji dla postulatów po lekturze dokumentów: „Filary państwowości naszej”, „Projekcja postulatów” oraz „Plan wyciągania Polski z niewoli zadłużeniowej”. Prosimy przeto czytelników, aby zarejestrowali swoje wstępne przekonanie do tego czy zaprezentowane poniżej postulaty niosą ze sobą perspektywę: zmiany korzystnej - „+”, nie wniosą niczego - „0” , zmiany niekorzystnej - „-”. Ankieta jest wstępem do budowy bazy analitycznej dla postulatów metodą SWOT.

 

 

lp

 

Postulat

 

Cel

Skutek dla:

Ciebie

Państwa

Naprawa polityki

1

Doprowadzenie do faktycznego rozdziału władzy wy­konawczej, ustawodawczej i sądowniczej poprzez wyeliminowanie możliwości pełnienia przez posłów wszelkich funkcji w administracji rządowej. Zmiana art. 103 konstytucji RP.

- Zmuszenie partii politycznych do artykulacji interesów społecznych w programach wyborczych i wyeliminowa­nie raka lobbingu z polskiego życia politycznego,

- Zmuszenie partii politycznych do tworzenia (szkolenia) rezerw kadrowych dla władzy wykonawczej.

 

+

0

-

 

+

0

-

2

Zastąpienie subwencji budżetowej na działalność par­tii politycznych subwencją obywatelską tworzoną z kwotowych odpisów w deklaracji PIT (na podobień­stwo finansowania organizacji pożytku publicznego). Dotyczyłoby partii o „potencjale parlamentarnym”.

- Realne upowszechnienie biernego prawa wyborczego poprzez obniżenie progu inicjatywy politycznej dla nowych partii mających „potencjał parlamentarny”.

- Wprowadzenie realnej kontroli nad działalnością partii politycznych w trakcie trwania kadencji władz.

 

+

0

-

 

+

0

-

Nowa architektura finansowa.

3

Przywrócenie państwu korzyści z emisji pieniądza poprzez zastąpienie emisji fiducjarnej (na poczet dłu­gu bankowego) emisją rzeczywistą dla poprawienia procesu wymiany dóbr przy wzroście PKB..

- Wyeliminowanie obciążeń społeczeństwa renta emisyj­ną banków. Zwiększenie popytu na produkowane dobra.

- Udrożnienie procesów wymiany dóbr.

- Eliminacja sztucznego zadłużenia budżetu i obywateli.

+

0

-

+

0

-

4

Wyeliminowania możliwości wtórnej emisji pienią­dza przez banki komercyjne. Doprowadzenie do ko­nieczności pełnego pokrycia pożyczek wkładami.

- Zapewnienie realnej wartości waluty.

+

0

-

+

0

-

5

Skierowanie kwot emisji pieniądza do budżetu (głów­nie do stabilizacji systemu emerytalnego - „dodatek seniora”).

- Stabilizacja systemu emerytalnego.

+

0

-

+

0

-

Zdynamizowanie gospodarki

6

Społeczna Gospodarka Rynkowa. Poszerzenie prawnych możliwości tworzenia przedsiębiorstw o spółkę „właścicielsko – pracowniczą” z kapitałem właścicielskim i własnością pracowniczą. Podobień­stwo: niemieckie Montan-Mitbestimmung.

- Stworzenie możliwości kształtowania się partnerskiego modelu stosunków przemysłowych w procesie pracy.

- Otwarcie możliwości przejmowania przez przedsiębior­stwa funkcji ubezpieczyciela w obszarze „filaru kapitało­wego”.

 

+

0

-

 

+

0

-

7

Wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym umożliwiających spółkom właścicielsko - pracowni­czym i ich związkom (klastrom, konglomeratom) włączania zarachowanych funduszy filaru kapitało­wego do obrotu gospodarczego we własnych przed­siębiorstwach bezpośrednio – z pominięciem OFE i giełdy.

- Stworzenie możliwości szybkiego dokapitalizowania rodzimych przedsiębiorców sektora MiŚP funduszami emerytalnymi. Dotychczas z tej możliwości mogły ko­rzystać jedynie spółki giełdowe!!!.

- Pozyskanie przez przedsiębiorców lojalnych pracowni­ków skłonnych bardziej angażować się w poprawę kon­dycji ekonomicznej swych firm.

- Korzystna zmiana wizerunku przedsiębiorcy oraz celów działania firm (gospodarka obywatelska).

 

+

0

-

 

+

0

-

8

Klastry produktowe. Stworzenie prawnych możli­wości „produktowej” integracji przedsiębiorców w oparciu o koncepcję „przesunięcia momentu sprzeda­ży kosztów wszystkich kooperantów na moment sprzedaży produktu końcowego” (na podobieństwo japońskich keiretsu pionowych, koreańskich czeboli).

- Rozwój klastrów produktowych dających możliwość małym i średnim przedsiębiorcom działania w „dużej skali” w oparciu o siłę klastra przy zachowaniu wszel­kich prerogatyw właściciela i zarządcy.

- Prawne udostępnienie formy organizacyjnej, szczegól­nie przydatnej do gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich.

 

+

0

-

 

+

0

-

9

Zamiana sposobu ingerencji państwa w politykę pła­cową sfery produkcyjnej: zaprzestanie ustalania płacy minimalnej i zastąpienie ją określaniem dysproporcji zarobków pomiędzy pracobiorcami i pracodawcami.

- Wyeliminowanie podstawowych powodów dezintegra­cji społecznej.

- Wyeliminowanie poważnych powodów chorób pracy: alienacji, frustracji, regresji, agresji.

+

0

-

+

0

-

 

Opracował: Nikander dla XXXXXXXX w Rzeszowie. //partia50plus.


Na wyniki poczekamy około trzech tygodni.

KOMENTARZE

 • Interesujące.
  Jestem zwolennikiem spotkań w realu.
  A ja dziś odpłynąłem w twardą analizę sceny politycznej - patrząc na to, co jest, z lotu ptaka.

  Pozdrawiam
 • @Piotr F. Świder
  Witam

  W zależności od "przyjęcia" ankiety podejmę decyzję o ujawnieniu się. Wtedy spotkania w realu będą możliwe.

  Pozdrawiam
 • Autor
  To bardzo ciekawa inicjatywa. Gratulacje. Myślę, że tą drogą można "ankietować" większość obszarów działalności politycznej. Oby tylko nieprzekonani do konieczności tworzenia trzeciej siły nie zaczęli swoich gierek. Mimo wszystko trzeba iść do przodu, zachowując logiczny podział tematów. Pozdrowienia.
 • @Marek Toczek
  W ankiecie zamieściłem jedynie tematy które uważam za fundamentalne. Jest sporo dziedzin na których się - po prostu - nie znam więc raczej oczekuję na fachowców.
  Ponoć największym bogactwem narodów są metody. Jestem ciekaw na ile mi się to ostatnie działanie sprawdzi.

  Pozdrawiam.
 • @nikander
  W poprzednich notkach napisałeś koment;

  "Tym razem, pomimo wytężenia całej mojej złośliwości, muszę się z Tobą zgodzić co do zasady i dróg realizacji. Tu trzeba szukać rozwiązania wykorzystując istniejące doświadczenie amerykańskie i niemieckie i droga benchmarkingu (twórczego naśladownictwa) skroić coś w czym Polacy poczuliby się komfortowo.
  Rzecz w tym w jaki sposób temat ten wprowadzić na salony."

  O, nie kolego. Z tym nie mogę się zgodzić, by Polacy kogoś naśladowali. Nie ma czegoś takiego jak "twórcze naśladownictwo" jak uczyli nas mędrcy na studiach. To kłamstwo.


  //skroić coś w czym Polacy poczuliby się komfortowo.//

  A takie zdania przynależą do służb specjalnych i lewaków.
  Nie będziecie nam tu "kroić" następnych cyber-idei.

  Cholera, a już myślałam, żeś ty prawdziwy.
 • @costerin
  Byłoby mi miło gdyby minister Szeremietiew zechciał na tę inicjatywę spojrzeć łaskawym wzrokiem. O tych sprawach bloguję na NE na okrągło i wszystko pro publico bono. Proszę korzystać do woli nie zapominając jednak o autorze.

  Pozdrawiam
 • @circ
  Wiesz jakie jest polskie przekleństwo matczyne? - "synu zostaniesz innowatorem".
  Na mojej uczelni technicznej opowiadano taki dowcip jak to polskiemu arystokracie przedstawiano wynalazcę lokomotywy. I jak na to zareagował Polaczek? - " ...on tego nie wymyślił, on musiał to gdzieś widzieć...".

  Kto uwierzy w to, że coś mądrego ma do zaoferowania jakiś chłop spod Przeworska?

  Może to się zmieni, ale...

  Pozdrawiam
 • do administracji
  Tekst jest o Podkarpaciu a na ilustracji daliście Sudety :)
 • @Acontrario
  Jeśli treści zawarte w ankiecie uderzałyby w Polaków z Sudet to mogę poprosić o reakcje administratora. Jeśli nie to ten obrazek wcale mi nie przeszkadza a wręcz przeciwnie. Mam rodzinę w Sudetach.

  Pozdrawiam
 • @nikander
  Bądź sobą , a wygrasz na tym.
  Nie musisz uwodzić głupków jakimś naśladownictwem.

  A takie dowcipy o arystokratach kroi komuna i podaje ludowi do wierzenia.

  Ja też jestem "chłopem" spod Przeworska, a patrz jak dumnie trzymam głowę, bo jestem Polką.
 • @nikander
  Dlaczego to nazywa się Partia50Plus?

  Ta partia istnieje?
 • @circ
  Partia50Plus - to nazwa think tanku. Właściwie to inicjatywa zbliża się do "doliny śmierci". Na taką zabawę potrzebna jest. Ani KGB, ani GRU, ani CIA ani MOSAD nie chce mi płacić.
 • @circ
  "...Nie musisz uwodzić głupków jakimś naśladownictwem..."
  Czasem trzeba wspiąć się na czyjeś barki aby widzieć dalej.
 • @nikander
  Ludzie nie są az tak głupi [no może poza tymi rzeczywiscie głupimi:):)]
  i napewno docenią coś mądrego nie tylko spod Przeworska.
  A tak na marginesie, to ogólnie wschodnia część Polski to Piekna Polska.
  Pozdrawiam
 • @circ
  Dziekuję za pozytywny przekaz, zeby inni tez potrafili trzymac dumnie głowę z tego samego powodu co Ty.
  Pozdrawiam
 • @radosław
  Czasem problemem ludzi dojrzałych jest to co kryje się pomiędzy wierszami. Ma to zarówno mocne jak słabe strony. Te słabe strony należy ratować młodszymi.
 • re
  "Zastąpienie subwencji budżetowej na działalność par­tii politycznych subwencją obywatelską tworzoną z kwotowych odpisów w deklaracji PIT (na podobień­stwo finansowania organizacji pożytku publicznego). Dotyczyłoby partii o „potencjale parlamentarnym”."

  Co to jest partia o potencjale parlamentarnym i dlaczego tylko dla nich maja być subwencje?

  Nowa architektura finansowa jak najbardziej ok ale twierdzenie z pkt 1. jest naiwne. Rozdzielenie funkcji poselskich i rządowych w niczym nie zmieni obecnej sytuacji.

  Co z integracją europejską? armią? systemem podatkowym? stosunkami panstwo kosciol? podzialem administracyjnym? szkolnictwem? nauką? opieka medyczna?
 • @Acontrario
  Bardzo dziękuję za przeczytanie notki. Musiałem ankietę zmieścić na jednej stronie stąd ważne były materiały pomocnicze przekazany na CD.
  Ten "potencjał parlamentarny" to w najkrótszym skrócie odpowiednia liczebność mierzona ilością opłaconych składek oraz posiadanie struktur we wszystkich okręgach wyborczych.

  "...Co z integracją europejską? armią? systemem podatkowym? stosunkami panstwo kosciol? podzialem administracyjnym? szkolnictwem? nauką? opieka medyczna?..." - dobre pytania i zaproszenie dla specjalistów.

  Na wszystkim to ja się znałem jak miałem 18 lat. Później zorientowałem się, że są ode mnie mądrzejsi.

  Może spróbujesz swoich sił. Nie czułbym się osamotniony w inicjatywie.

  Pozdrawiam i zachęcam. Szczerze.
 • @nikander
  Nie mam już tego luksusu. Piszę po własnym nazwiskiem i spotykam się w realu tak samo.

  Nie ma sprawy. Trzymaj się tego, co uznasz za słuszne.
 • Eeee...
  partyjne kadry dla władzy wykonawczej? A co to ma być? Kazdorazowa wymiana obsady posterunków policji, czy aparatu administracyjnego? A nie lepiej zrobić lustrację z deubekizacją i dekomunizacją a władzę wykonawczą pozostawić w rękach (pozostałych po w/w procesie) fachowców?

  Za punkt 2 - duże brawa.

  Jak będą wyniki - daj proszę znać.
 • @bez kropki
  "...A co to ma być?..."

  Chodzi jedynie o stanowiska ministrów i podsekretarzy stanu. Jest większa szansa upilnowania lobbysty "podchodzącego" pod posła niż pod ministra. wiązałoby się to z prawie całkowitym wyeliminowaniem ustaw z przedłożenia rządowego z wyłączeniem budżetu oczywiście.

  Gdyby to ode mnie zależało to partie polityczne startujące w wyborach powinny w momencie rejestracji komitetów wyborczych zgłaszać także potencjalny skład gabinetu. Wyborcy nie kupowaliby kota w worku.

  To co się teraz dzieje jest żenujące. Partie po wygranych wyborach urządzają swoiste polowanie na ministrów. Na ogół na kogo wypadnie na tego bęc. Mamy to co mamy.

  Pozdrawiam i proszę uzbroić się w cierpliwość.
 • @nikander
  Dzięki za wyjaśnienia. Może warto inaczej ująć rzecz w ankeicie?? Właśnie tak wprost, że to tych ministrów i podsekretarzy rzecz idzie. Bo akurat to jest słusznym postulatem.
 • @bez kropki
  Ce względów technicznych ankieta musiała się zmieścić na jednej stronie. Potrzebne bądą nie tylko wyjaśnienia ale i obróbka przy "świetle dziennym". W zasadzie to o wszystkich postulatach napisałem w swoich notkach. Niektóre na salonie24.

  Pozdrawiam
 • Krytyka artykułu:
  Nie chce mi się w tym momencie poddawać krytyce wszystkich socjalkistycznych fantasmagorii opisanych przez autora. Na początek tylko jedno pytanie:

  pkt. 6: kto obecnie broni pracownikom zakładać własne firmy i być "właścicielami" ?
  I jaki właściciel zgodzi się oddać swoje udziału komuś, kto nie wnosi wkładu ? (bo wkład w postaci pracy jest przecież na bieżąco wynagradzany" ...

  A może autor założy ze mną spółkę, w którą on zainwestuje 1 milion zł, a ja włożę swoją pracę (za którą będę oczywiście dostawał co miesiąc wynagrodzenie) ...
 • @nikander
  "Gdyby to ode mnie zależało to partie polityczne startujące w wyborach powinny w momencie rejestracji komitetów wyborczych zgłaszać także potencjalny skład gabinetu. Wyborcy nie kupowaliby kota w worku."

  To nawet dobry pomysł, ale byłyby zapewne olbrzymie (jak rząd PO W 2007 roku na bazie niby gabinetu "cieni" poczynając od Rokity) rozbieżności między deklaracjami przedwyborczymi, a składem rządu po wyborach. W końcu są też koalicje przymusowe itd Oczywiście lepiej mieć jakieś pojęcie o tym, niż żadne. Np fajnie będzie wiedzieć że ruch Szeremietiewa desygnuje Go na premiera i ministra MON jednocześnie :) Mocna pozycja, coś jak Piłsudski za II RP. To na pewno zwiększy poparcie dla ruchu. Klich w MON od zestrzeliwania własnych samolotów, rozbrajania armii, niszczenia zbrojeniówki... bardzo nam podpadł. TS ma pewny. Pewnie ucieknie z kraju kiedy przyjdzie pora na areszt. Wsiądzie w samolot i fruu.

  Startujący wójt do samorządu musi mieć także swoją listę radnych i nikt się tej wg mnie bzdurze nie sprzeciwia. Partia czy komitet startuje i właściwie może na tym poprzestać, nie musi nawet programu przedstawiać, a co dopiero składu rządu. Jaki rząd np powołałby Korwin Mikke? To może ostudziłoby ich wyborców. To samo Marek Jurek. Bicie piany i dlatego nie mają poparcia, dlatego ludzie wolą POWAŻNIEJSZY PiS.

  Dopiero zebranie całej prawicy daje jakiś wybór kadr politycznych, ale gdzie fachowcy-technokraci na kadry poniżej politycznych ministrów? Tu jest pustka, tych ludzi TAKŻE musimy znać wcześniej! Swego czasu minister Miller był na takiego lansowany, rzekomy technokrata, zawodowy urzędnik o wysokim etosie pracy. Jakże ludzi manipulowały media. Wczuł się w bandę PO jak mało kto.
 • @Ultima Thule
  Znaczy, że w tym punkcie dałbyś "-". Trzeba było tak od razu. To tylko wstępna ankieta.

  Przy okazji: przyrost aktywów to nie zawsze inwestycja właściciela.

  Pozdrawiam.
 • @Marek Kajdas
  Podobnie jak komentarz wyżej. To tylko wstępna ankieta. Czyli dajesz "-" do wszystkich postulatów. Czy dobrze zrozumiałem?

  Pozdrawiam

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31