Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
761 postów 7905 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Budujemy frakcję KONSTRUKTYWISTÓW - ankieta

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Będziemy coś więcej wiedzieli o sobie. Może później coś KONSTRUKTYWNEGO przyjdzie nam do głowy.

 

Przedstawiona poniżej ankieta ma za zadanie zarejestrowanie stanu akceptacji dla postulatów promowanych przeze mnie na forum NE. Adresowana jest do frakcji KONSTRUKTYWNYCH i nie tylko. Proszę przeto blogerów i komentatorów, aby zarejestrowali swoje wstępne przekonanie do tego czy zaprezentowane poniżej postulaty niosą ze sobą perspektywę:

 • zmiany korzystnej (Pozytywne) - „P”,

 • nie wniosą niczego (Obojętne) - „O” ,

 • zmiany niekorzystnej (Negatywne) - „N”.

 

lp

Postulat

Cel

Vote

Naprawa polityki

1

Doprowadzenie do faktycznego rozdziału władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej poprzez wyeliminowanie możliwości pełnienia przez posłów wszelkich funkcji w administracji rządowej. Zmiana art. 103 konstytucji RP.

- Zmuszenie partii politycznych do artykulacji interesów społecznych w programach wyborczych i wyeliminowanie raka lobbingu z polskiego życia politycznego,

- Zmuszenie partii politycznych do tworzenia (szkolenia) rezerw kadrowych dla władzy wykonawczej.

 

P (29)

0 (2)

N (1)

2

Zastąpienie subwencji budżetowej na działalność partii politycznych subwencją obywatelską tworzoną z kwotowych odpisów w deklaracji PIT (na podobieństwo finansowania organizacji pożytku publicznego). Dotyczyłoby partii o „potencjale parlamentarnym”.

- Realne upowszechnienie biernego prawa wyborczego poprzez obniżenie progu inicjatywy politycznej dla nowych partii mających „potencjał parlamentarny”.

- Wprowadzenie realnej kontroli nad działalnością partii politycznych w trakcie trwania kadencji władz.

 

P (26)

0 (2)

N (3)

3

Określenie w Konstytucji obszarów decyzyjnych, w których opozycja uzyskałaby prawo legalizacji rozwiązań alternatywnych. Dotyczyłoby to głównie form prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego oraz w zakresie szkolnictwa.

Więcej...

- Dopasowanie rozwiązań organizatorskich do indywidualnych „typów osobowościowych” funkcjonujących w gospodarce.

- uzasadnienie dla istnienia i opłacania opozycji parlamentarnej.

P (20)

0 (3)

N (8)

Nowa architektura finansowa.

4

Przywrócenie państwu korzyści z emisji pieniądza poprzez zastąpienie emisji fiducjarnej (na poczet długu bankowego) emisją rzeczywistą dla poprawienia procesu wymiany dóbr przy wzroście PKB..

- Wyeliminowanie obciążeń społeczeństwa renta emisyjną banków. Zwiększenie popytu na produkowane dobra.

- Udrożnienie procesów wymiany dóbr.

- Eliminacja sztucznego zadłużenia budżetu i obywateli.

P (29)

0 (2)

N (1)

 5

Wyeliminowania możliwości wtórnej emisji pieniądza przez banki komercyjne. Doprowadzenie do konieczności pełnego pokrycia pożyczek wkładami.

- Zapewnienie realnej wartości waluty.

P (27)

0 (4)

N (1)

 6

Skierowanie kwot emisji pieniądza do budżetu lub rozproszenie w postaci „dywidendy obywatelskiej.

- Finansowanie rozwoju infrastruktury.

- Pobudzenie popytu na produkcję krajową.

P (19)

0 (5)

N (5)

Zdynamizowanie gospodarki

7

Społeczna Gospodarka Rynkowa. Poszerzenie prawnych możliwości tworzenia przedsiębiorstw o spółkę „właścicielsko – pracowniczą” z kapitałem właścicielskim i własnością pracowniczą. Podobieństwo: niemieckie Montan-Mitbestimmung.

Więcej..

- Stworzenie możliwości kształtowania się partnerskiego modelu stosunków przemysłowych w procesie pracy.

- Otwarcie możliwości przejmowania przez przedsiębiorstwa funkcji ubezpieczyciela w obszarze „filaru kapitałowego”.

 

P (27)

0 (2)

N (2)

8

Wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym umożliwiających spółkom właścicielsko - pracowniczym i ich związkom (klastrom, konglomeratom) włączania zarachowanych funduszy filaru kapitałowego do obrotu gospodarczego we własnych przedsiębiorstwach bezpośrednio – z pominięciem OFE i giełdy.

- Stworzenie możliwości szybkiego dokapitalizowania rodzimych przedsiębiorców sektora MiŚP funduszami emerytalnymi. Dotychczas z tej możliwości korzystają jedynie spółki giełdowe!!!.

- Pozyskanie przez przedsiębiorców lojalnych pracowników skłonnych bardziej angażować się w poprawę kondycji ekonomicznej swych firm.

- Korzystna zmiana wizerunku przedsiębiorcy oraz celów działania firm (gospodarka obywatelska).

 

P (22)

0 (7)

N (5)

9

Klastry produktowe. Stworzenie prawnych możliwości „produktowej” integracji przedsiębiorców w oparciu o koncepcję „przesunięcia momentu sprzedaży kosztów wszystkich kooperantów na moment sprzedaży produktu końcowego” (na podobieństwo „spółki dorazowej” z prawa austro-węgierskiego).

Więcej...

- Rozwój klastrów produktowych dających możliwość małym i średnim przedsiębiorcom działania w „dużej skali” w oparciu o siłę klastra przy zachowaniu wszelkich prerogatyw właściciela i zarządcy.

- Prawne udostępnienie formy organizacyjnej, szczególnie przydatnej do gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich.

 

P (23)

0 (8)

N (2)

10

Zamiana sposobu ingerencji państwa w politykę płacową sfery produkcyjnej: zaprzestanie ustalania płacy minimalnej i zastąpienie ją określaniem dysproporcji zarobków pomiędzy pracobiorcami i pracodawcami.

- Wyeliminowanie podstawowych powodów dezintegracji społecznej.

- Wyeliminowanie poważnych powodów chorób pracy: alienacji, frustracji, regresji, agresji.

P (13)

0 (5)

N (14)

11

Zmiana funkcji i sposobu pobierania podatków bezpośrednich w oparciu o koncepcję „abonamentu za korzystanie z infrastruktury i zasobów”.

Więcej....

- Radykalne obniżenie kosztu poboru podatku.

- Przywrócenie systemowi podatkowemu funkcji motywacyjnych.

- Przywrócenie systemowi podatkowemu funkcji instrumentu polityki gospodarczej.

P (27)

0 (4)

N (0)

 

Proszę zatem o skopiowanie do komentarza poniższego skrótu i oznaczenie go Waszym głosem.


MÓJ GŁÓS

 1. Rozdział władzy – ….tu wstaw P(ozytywny) lub O(bojetny) lub N(negatywny)

 2. Subwencja obywatelska na partie -

 3. Wariantowe prawo gospodarcze -

 4. Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP -

 5. Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne -

 6. Rozproszenie emisji poprzez budżet -

 7. Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) -

 8. Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego -

 9. Prawo dla klastrów produktowych -

 10. Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach -

 11. Podatki obywatelskie -


 

Głosy postaram się sukcesywnie zliczać w miarę napływu komentarzy. Zostaną one podane w tabeli głównej.

 

Mam nadzieję, że redakcja NE popatrzy na ankietę łaskawszym okiem i potrzyma to chwilę na SG. Będziemy coś więcej wiedzieli o sobie. Może później coś KONSTRUKTYWNEGO przyjdzie nam do głowy.

 

W przypadku niejasności proszę o kontakt na PRIV. Wyślę materiały uzupełniające.

 

Pozdrawiam

 

Nikander.

KOMENTARZE

 • O dzięki za stronę główną.
  Pozdrawiam i zapraszam do głosowania.
 • @t-rex 10:23:25
  U nas we wsi tak było: "wiciowcy" aby bić się ze "strzelcami" to mieli czas tylko w niedzielę na zabawie. Już od poniedziałku nie pamiętał kto jest kto. robota - często wspólna - była ważniejsza.

  Miło by mi było gdyby Pan znalazł chwilę czasu na ankietkę. Oczywiście zdaję sobie sprawę z wszelkich luk informacyjnych.

  Pozdrawiam
 • MÓJ GŁOS - i jedyny wiążący !!!
  Rozdział władzy – P
  Subwencja obywatelska na partie - O
  Wariantowe prawo gospodarcze - O
  Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP - O
  Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne - O
  Rozproszenie emisji poprzez budżet - N
  Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) - N
  Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego - O
  Prawo dla klastrów produktowych - N
  Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach - N
  Podatki obywatelskie - P

  A za chwilę będzie mój opisowy komentarz do tych propozycji ...

  To będzie Armageddon ...
 • 27% ANKIETY
  MÓJ GŁOS
  1. Rozdział władzy – …

  2. Subwencja obywatelska na partie –

  Czy partie są potrzebne?

  3. Wariantowe prawo gospodarcze –

  4. Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP –


  5. Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne -
  6. Rozproszenie emisji poprzez budżet –

  7. Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) –(P)

  Z Likwidowanych (lub zlikwidowanych) zakładów można utworzyć spółki pracownicze.

  8. Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego – (P)
  9. Prawo dla klastrów produktowych – (P)

  10. Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach -
  11. Podatki obywatelskie -

  .....
  GŁÓS ????
  .......
 • @
  Bez analizowania słuszności podziału na postulaty i cele, tylko na podstawie postulatów

  1. Rozdział władzy – P

  2. Subwencja obywatelska na partie --- narusza tajność przekonań

  3. Wariantowe prawo gospodarcze -N

  4. Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP -P

  5. Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne -o

  6. Rozproszenie emisji poprzez budżet -p

  7. Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) -p

  8. Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego -N

  9. Prawo dla klastrów produktowych -P

  10 Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach -o

  11. Podatki obywatelskie - ? nie pojmuję
 • @Ultima Thule 11:19:12
  1. Uniemożliwienie posłom pełnienia innych funkcji to najmniejszy problem !!! O wiele lepszy efekt by był, gdyby odbywały się wybory BEZPOŚREDNIE na KLUCZOWE stanowiska:
  - sędziowie, prokuratorzy, komendanci policji, trybunał stanu, trybunał konstytucyjny, prezes NIK, pluton egzekucyjny, sąd najwyższy itp. itd.

  2. Proponuję CAŁKOWICIE zlikwidować subwencję. Choć pomysł z odpisem od podatku jest też ok.

  3. Pomysł pozornie dobry, ale NIEWYKONALNY, bo KTO jest opozycją ? I jakie konkretnie procedury by funkcjonowały ? jak uniemożliwić WIĘKSZOŚCI parlamentarnej zawetowanie pomysłów opozycji ??? Wydaje mi się to BEZ SENSU ...

  Ale daj PRZYKŁADY, może czegoś nie rozumiem (choć jeszcze we Wszechświecie takiej rzeczy nie było, której bym nie rozumiał ...)

  4. Zdefiniuj, czym jest emisja "rzeczywista" ? (to chyba jakieś kuriozum, ale róbmy na razie głupią minę do złej gry)
  I jaka jest RÓŻNICA między emisją "rzeczywistą" a fiducjarną ?

  5. To rozumiem, ale jaki ma to związek z punktem 4 ?

  6. Co to znaczy "skierowanie kwot do budżetu" oraz "lub rozproszenie" ?

  7. Rozumiem, że taka forma zrzeszenia:
  - nie byłaby OBOWIĄZKOWA
  - nie byłaby UPRZYWILEJOWANA
  Czy tak ?

  I jak sobie wyobrażasz funkcję "filaru kapitałowego" ? Możesz to opisać ?

  8. Zdefiniuj pojęcie "włączenie funduszy kapitałowych do obrotu gospodarczego".
  Na czym to ma polegać ? (podaj KONKRETY)

  9. Kto broni firmom realizować wspólne projekty na bazie Kodeksu Cywilnego ?
  Co rozumiesz przez pojęcie "przesunięcie momentu sprzedaży kosztów" ?

  10. Dlaczego chcesz ingerować w zarobki pracowników i właścicieli ?
  Opisz, na czym polegałoby to określanie "dysproporcji" ? (dysproporcja = ZŁA PROPORCJA - czy ja czegoś nie rozumiem ?)
  Opisz to zagadnie BRDZO PRECYZYJNIE w kontekście argumentów o "dezintegracji społecznej" oraz "alienacji, agresji" itp.

  11. Powiedzmy, że to jest w miarę zrozumiałe, ale daj kilka przykładów.
 • @interesariusz 11:46:46
  Punkt 11.
  Wstawiłem link
 • @Ultima Thule 11:55:51
  Proszę podaj maila na PRIV. Wyślę uzasadnienie.
 • @autor
  MÓJ GŁÓS

  1. Rozdział władzy – P

  2. Subwencja obywatelska na partie - O

  3. Wariantowe prawo gospodarcze - P

  4. Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP - P

  5. Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne - P-

  6. Rozproszenie emisji poprzez budżet - P

  7. Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) - P

  8. Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego - P

  9. Prawo dla klastrów produktowych - P

  10. Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach - N

  11. Podatki obywatelskie - P
 • @nikander 12:03:57
  Witam :) z praktyczną radą 'tabelkową'.
  Linki w kolumnach takich 'gumowych' tabelek, powodują to, co masz teraz, czyli nie mieści się w obszarze edycji NE.
  Proponuję dać odsyłacz pod tabelką dla linków.
  Pozdrawiam :)
 • @InaMina 13:32:17
  Witam, poprawiłem, proszę o głos.
 • @nikander 13:44:28
  Głosuję tak, jak jako laik, rozumiem:
  1. - P
  2. - P
  3. - P
  4-7. - (nie znam się, nie mam zdania)
  8. - P
  9. - (nie znam się, nie mam zdania)
  10. - P
  11. - P
 • @Nathanel 14:56:35
  Ok. zaraz podliczę.

  Dzięki
 • @nikander 12:13:28
  "Proszę podaj maila na PRIV. Wyślę uzasadnienie."

  nie po to się tu wszyscy męczymy, aby robić sobie na stronie jakieś pogawędki,

  masz coś do wyjaśnienia, to zaktualizuj notkę.
 • @nikander 12:03:57
  no to jestem przeciw.

  Tak to kiedyś było, że suweren ściągał podatki od Panów, panów na jakiejś ziemi.

  Kto to byli panowie, ano "gangsterzy" strzygący wszystkich, co na jego ziemi mieszkali lub przejeżdżali.

  Teraz nie mamy poddaństwa formalnego, ale mamy funkcjonalne.

  Zasadne jest, aby podatki płacili tylko neoPanowie, czyli ci, co okradają plebs.
 • @interesariusz 15:22:59
  Spoko. To uzasadnienie to 50 stron formatu A4.

  Maila dostałem, materiał wysłałem. Nie każdy pamięta moje "Filary państwowości naszej". Ilość wejść na notki mam raczej mizerną.

  Pozdrawiam
 • @nikander 15:29:38
  no to odsyłacz, jak było publikowane

  co partia50plus się nie ładuje
 • 12.
  Usunięcie syjonistów z organizacji politycznych i para-rządowych (P)
 • @interesariusz 15:45:05
  Jako się rzekło i na specjalne życzenie.

  http://nikander.nowyekran.pl/post/42251,filary-panstwowosci-naszej-1-z-11
  http://nikander.nowyekran.pl/post/42396,filary-panstwowosci-naszej-2-z11-naprawa-polityki
  http://nikander.nowyekran.pl/post/42552,filary-panstwowosci-naszej-3-z11-spoleczna-gospodarka-rynkowa
  http://nikander.nowyekran.pl/post/42798,filary-panstwowosci-naszej-4-z-11-nowa-architektura-finansowa
  http://nikander.nowyekran.pl/post/43069,filary-panstwowosci-naszej-6-z11-plan-wyciagania-polski-z-niewoli-zadluzeniowej
  http://nikander.nowyekran.pl/post/43539,filary-panstwowosci-naszej-9-z-11-nowy-paradygmat-ekonomiczny
  http://nikander.nowyekran.pl/post/44366,filary-panstwowosci-naszej-10-z11-ranking-postulatow-i-realizatorow
  http://nikander.nowyekran.pl/post/44203,o-lechu-czechu-i-rusie-drobna-korekta-legendy-z-geopolityka-w-tle

  http://www.klastry.org/dokumenty?func=startdown&id=11
 • Autor
  MÓJ GŁÓS

  1.Rozdział władzy – P
  2.Subwencja obywatelska na partie - P

  3.Wariantowe prawo gospodarcze - P

  4.Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP - P

  5.Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne - P

  6.Rozproszenie emisji poprzez budżet - P

  7.Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) - P

  8.Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego - P

  9.Prawo dla klastrów produktowych - P

  10.Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach - O

  11.Podatki obywatelskie - P


  --------------------------------------------------------------------------------
 • @Marek Toczek 20:26:29
  Dzięki, zaraz podliczę.
 • MÓJ GŁOS
  1.Rozdział władzy – Partie są zbędne
  2.Subwencja obywatelska na partie - Partie są zbędne
  3.Wariantowe prawo gospodarcze -Partie są zbędne


  4.Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP -P

  5.Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne -P

  6.Rozproszenie emisji poprzez budżet -P

  7.Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) -P

  8.Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego -P

  9.Prawo dla klastrów produktowych -P

  10.Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach - nie mam zdania

  11.Podatki obywatelskie -P


  --------------------------------------------------------------------------------
 • @ssak 21:19:55
  Dzięki. Każda opinia jest cenna.
 • 12.
  12.
  Usunięcie syjonistów z organizacji politycznych i para-rządowych - P

  Podatki powinni płacić NA OCHOTNIKA tylko ci, którym radość sprawia płacenie podatków.
  Pamiętajcie, ze "Postępowe opodatkowanie" to paragraf z Manifestu Komunistycznego, czyli czysty syjonizm!
 • Popieram
  Przejrzałem tabelkę i daję
  11 x P
 • @radosław1 23:29:41
  OK. Dzięki, podliczę.
 • @Polonia 23:44:12
  Dzięki.
  Koncepcję podatku rozwinąłem w linku. Ma być mniej, bo może być mniej bez uszczerbku dla funkcjonowania państwa.

  Pozdrawiam
 • @nikander
  Podatek może i powinien być 0 (zero!) bez uszczerbku dla funkcjonowania państwa.

  Podatki to współczesne niewolnictwo i źródło korupcji!
 • Bardzo sensowne konkretne propozycje.
  Uważam, że to naprawdę bardzo sensowne i konkretne propozycje.
  Dodatkowo co mnie cieszy, że to właśnie inicjatywa obywatelska, oddolna, która wynika z praktyki pracy w terenie a nie jest wymysłem najlepszych może nawet ale pozbawionych kontaktów z rzeczywistością rozważań.

  Mam tylko propozycję aby nie zamykać tej listy a właśnie otworzyć dyskusję na szeroki dialog społeczny.

  Moje przemyślane opinie:

  1. Rozdział władzy - PPP
  2. Subwencje obywatelskie na partie: - P
  3. Wariantowe prawo gospodarcze - O
  4. Ob. Pierwotna Emisja Pieniądza przez NBP - PPP
  5. Wyeliminowanie emisji pieniądza przez Banki Komercyjne - PP
  6. Rozproszenie emisji przez budżet - P
  7. Prawo dla sp. włascicielsko pracowniczych SWP - P
  8. Prawo finansowania SWP z filaru kapitałowego - O
  9. Prawo dla klastrów produktowych - P
  10. Państwo reguluje dysproporcje dochodowe w firmach - N
  11. Podatki obywatelskie - P

  Mam nadzieję, że to początek dialogu społecznego.

  Dzięki Nikanderowi za jego inicjatywę i gratulacje

  Ryszard Opara
 • @Ryszard Opara 10:30:38
  Dzięki za głos.

  Chociaż nadał Pan priorytety niektórym postulatom - niestety - ale będę mógł zaliczyć jeden głos. Takie są zasady.

  Cieszy mnie, ze priorytety pokrywają się z moimi.
  Pozdrawiam.
 • @nikander 10:40:05
  MÓJ GŁOS

  1 Rozdział władzy – P

  2 Subwencja obywatelska na partie - P

  3 Wariantowe prawo gospodarcze - P

  5 Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP - P

  5. Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne - P

  6 Rozproszenie emisji poprzez budżet - P

  7 Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) - P

  8 Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego - P

  9 Prawo dla klastrów produktowych - P

  10 Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach - P

  11 Podatki obywatelskie - P

  aby nie było że "mam własne zdanie ale się z nim nie zgadzam"
 • Ankieta
  1) Rozdział władzy – P
  2) Subwencja obywatelska na partie - P
  3) Wariantowe prawo gospodarcze - N
  4) Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP - N
  5) Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne - N
  6) Rozproszenie emisji poprzez budżet - N
  7) Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) - P
  8) Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego - P
  9) Prawo dla klastrów produktowych - P
  10) Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach - N
  11) Podatki obywatelskie - P

  Powodzenia i pozdrawiam
 • @nikander 10:40:05
  ha, radość przedwczesna,

  naprzód głosowanie,
  a potem dyskusja, jak mniemam.
 • Mój Głos
  Jak zabawa, to zabawa...W kilku punktach musiałbym uzasadnić, dlaczego daję warunkowe (P). Może kiedyś, przy okazji. Wyszedłem jednak z prostej konstatacji: Skoro praktycznie nic nie funkcjonuje jak należy w Rzeczypospolitej, poprawiać (naprawiać) trzeba krok po kroku, punkt po punkcie każdy obszar funkcjonowania państwa.

  Na specjalną uwagę zasługują rozwiązania innowacyjne, którym tu poświęcono niewiele uwagi.

  1 Rozdział władzy – P

  2 Subwencja obywatelska na partie - P

  3 Wariantowe prawo gospodarcze - P

  5 Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP - P

  5. Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne - P

  6 Rozproszenie emisji poprzez budżet - P

  7 Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) - P

  8 Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego - P

  9 Prawo dla klastrów produktowych - P

  10 Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach - P

  11 Podatki obywatelskie - P
 • @Autor
  W przypadku większości z tych punktów "diabeł tkwi w szczegółach". Niemniej kierunek myślenia uważam za generalnie słuszny. Dlatego stawiam "P" na wszystko poza płacą minimalną (10). Rozważanie tego uważam za przedwczesne. Najpierw należy wykształcić inne formy podziału zysku. Ja bym w ogóle zrezygnował z traktowania wynagrodzeń jako kosztu. Dopiero wówczas możliwe będzie kształtowania płac na sensownych zasadach. Na przykład przez podział na trzy kupki: dochód przedsiębiorcy, dochód pracowników i inwestycje.
 • nik@nder :)
  Witam!
  NAPISZĘ JAK SPRAWĘ PRZEMYŚLĘ...
  Poważne potraktowanie wymaga należytej uwagi :)

  Pozdrawiam - "Niesforne Dziecię Gutenberga".
 • @interesariusz 11:31:09
  Jak zdrowie dopisze i nie wyrzucą mnie z domu to zorganizuję debatę SWOT nad postulatami. Jednak tu przydałoby się lepsze narzędzie. Nie wystarczy arkusz kalkulacyjny z powieloną funkcją @SUM()

  Pozdrawiam.
 • @Budzyk 11:51:12
  Zapraszam, gdybym wiedział, że to się pojawi na SG to bym się lepiej przyłożył. Niby o wszystkim pisałem

  Pozdrawiam
 • @Jerzy Wawro 11:49:31
  To wszystko się zrobić da. Pomożesz?
 • Głosowanie
  Nie wszystko brzmi precyzyjnie lub zrozumiale, więc głosuję tak:

  Rozdział władzy - P

  Subwencja obywatelska na partie - jak doprecyzujesz pojęcie "partia o potencjale parlamentarnym? nie oddaję tu głosu żadnego

  Wariantowe prawo gospodarcze - nieczytelne, brak głosu

  Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP - P

  Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne - P

  Rozproszenie emisji poprzez budżet -

  Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) - P

  Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego - P

  Prawo dla klastrów produktowych - P

  Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach -dlaczego państwo ma tu ingerować? N

  Podatki obywatelskie - P
 • @Mirek 12:05:25
  Wariantowe prawo. Podałem stosowny link pod postulatem

  Pozdrawiam
 • @Andrzej22 12:34:56
  Proszę wstrzymać się z komentarzami nie dotyczącymi tematu. Utrudnia mi to zliczanie głosów.
  Zapraszam do wypełnienia ankiety.
 • MÓJ GŁOS
  1. Rozdział władzy – P
  2. Subwencja obywatelska na partie - P
  3. Wariantowe prawo gospodarcze - P
  4. Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP - P
  5. Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne -P
  6. Rozproszenie emisji poprzez budżet -????
  7. Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) - P
  8. Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego - O
  9.Prawo dla klastrów produktowych - O
  10.Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach - O
  11.Podatki obywatelskie - P
 • Od czegoś należy zacząć.
  MÓJ GŁÓS

  Rozdział władzy – P
  Subwencja obywatelska na partie - P
  Wariantowe prawo gospodarcze - P
  Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP - P
  Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne - O
  Rozproszenie emisji poprzez budżet - O
  Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) - P
  Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego - P
  Prawo dla klastrów produktowych - O
  Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach - O
  Podatki obywatelskie - P
 • Fajny pomysł ankiety :)
  Nie wiem kim jest konstruktywista w oczach autora, ale zagłosuję.

  1. P

  2. raczej N, bo jak partie nie będą miały kasy z budżetu to skąd ją wezmą? A no z łapówek, czyli będą załatwiać interesy różnym kasiastym grupom za mamonę.
  Sama opcja finansowania jak OPP jest ok, ale ona raczej nie wypali i tak jak piszę, będą ciągnęli łapówy w jeszcze większym stopniu.
  Co byłoby lepszym rozwiązaniem to jakiś stały nadzór nad finansami wszystkich osób decyzyjnych w partii, posłów i samej partii, by utrudnić im korupcyjne machlojki typu "lobbysta daje kasę to głosujemy jak chce"

  3. N bo to stworzyłoby chaos legislacyjny. Koalicja jedno, opozycja drugie. Mielibyśmy różne prawa dotyczące tego samego obszaru, to byłby dopiero prawny burdel. Takich rzeczy się nie robi, nie słyszałem by gdziekolwiek na świecie tak było i nie chciałbym by Polska w tym względzie miała być królikiem doświadczalnym, a z moich doświadczeń dwuwładza to całkowita pomyłka.

  4. Chyba P, jeśli dobrze to rozumiem

  5. O, jestem bardziej za ograniczeniem emisji przez banki niż całkowitym wyeliminowaniu, bo przy całkowitym wyeliminowaniu koszt pieniądza baaardzo wzrośnie, co zatrzyma wiele inwestycji i spowolni rozwój gospodarczy.

  6. ? ale raczej N. Co to jest dywidenda obywatelska? Rozdanie ludziom? Nie rozśmieszajcie mnie. Wolę dać komuś kto ma bizneplan i przychodzi po kredyt, niż każdemu po równo, bo większość to skonsumuje i tyle tego będzie, mały pożytek. Jak miałoby wyglądać pobudzanie popytu, bo mi znowu to pachnie interwencjonizmem gospodarczym?

  7. Tutaj się nie wypowiadam, bo nie wiem.

  8. Raczej N, a nie O, bo inwestowanie wkładów emerytalnych jest ryzykowne, jak będzie klapa to ktoś traci wypracowywaną latami emeryturę, a to duże ryzyko. Ja bym oszczędnościami życia tak nie szafował.

  9. To funkcjonuje już gdzieniegdzie u nas i na świecie, ale nie jest ukonstytuowane prawnie i jest ok, więc P. Tzw. łańcuch tworzenia wartości.

  10. N, bo wg mnie Ci, którzy podejmują inicjatywę gospodarczą i ryzyko z tym związane powinni mieć też prawo do korzyści z tego, gdy są właścicielami, wg własnego osądu. Ci którym się nie chce ruszyć tyłka i samemu coś zrobić, jakiś interes, tylko wolą pójść i odsiadywać etat u kogoś, sami tak wybierają, bo nikt im prowadzić działalności gospodarczej prowadzić nie zabrania. Tak, więc jak ktoś jest właścicielem to on jest tam Panem. A jak komuś się nie chce, ma niskie ambicje i chce być wyrobnikiem, to dostaje tyle ile sobie sam wynegocjuje i wywalczy. To on jest najemnikiem.

  Zabieranie tym, którym się chce i dawanie tym, którym się nie chce, to prosta droga do spowolnienia gospodarczego i osłabienia gospodarki, bo ciągnie tych z inicjatywą mocniej w dół, a bardziej promuje tych, którym się nie chce (prowadzić działalności gospodarczej). To ma tylko negatywne długofalowe skutki wg mnie.

  11. To jest dla mnie niejasne, wstrzymuję się.
 • a nie lepiej
  założyć ankietę...
 • @Acontrario 13:21:40
  Ankieta będzie ... za 2 miesiące :)))))))0
 • @Acontrario 13:21:40 & @carcajou
  Dla przytomnego podjęcia decyzji o charakterze strategicznym ankieta jest zbyt słabym narzędziem. Proponowałbym analizę SWOT. Jaki to problem uporządkować uwagi na słabe strony, mocne strony, szanse i zagrożenia.
  Nie ważne jest jakie po której stronie są argumenty, ale jaka jest ich waga. Dopiero wtedy możemy mówić o bazie analitycznej stojącej za decyzją, którą i tak musi podjąć polityk na własne ryzyko.

  Będziemy mieli i to
 • mój głos - zastrzegam możliwość zmiany poglądów bez podania przyczyn
  1. O -> N
  2. P chyba że najpierw zlikwidujemy podatki dochodowe!
  3. O -> P a co z opozycją wewnątrz opozycji i głębiej?
  4. O -> P
  5. P
  6. P
  7. P ale lepiej nie zabraniać niż pozwalać
  8. N bo istnieć ma tylko filar dobrowolny!
  9. P
  10. N i dodatkowo obcięcie ręki ingerencji w postaci płacy minimalnej
  11. T ale ten abonament wliczony w cenę jednogo podatku pogłównego
 • Mój Głos
  1.
  Rozdział władzy – P
  2.
  Subwencja obywatelska na partie -P

  3.
  Wariantowe prawo gospodarcze - N (prawo gospodarcze powinno zostać radykalnie uproszczone a nie rozbudowywne o warianty)

  4.
  Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP -P

  5.
  Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne -P

  6.
  Rozproszenie emisji poprzez budżet - O

  7.
  Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) - O

  8.
  Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego -O

  9.
  Prawo dla klastrów produktowych -P

  10.
  Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach -N

  11.
  Podatki obywatelskie -P

  Być może nie wszystko rozumiem, ale przy radykalnym uproszczeniu prawodawstwa i podatków wszelkie atrapy mogą mieć charakter obojetny albo negatywny. Tymczasem bonus za kro we wlaściwym kierunku. Jestem natomiast przeciwnikiem jakiejkolwiek regulacji stosunków włascicielsko-pracowaniczych przez państwo.
 • @Łażący Łazarz 14:49:58
  Ostatnio dotarłem do prawa handlowego Austro-Węgier. Rewelacja. Swoboda umów taka o jakiej możemy tylko pomarzyć. Od kodeksu Allerhanda na kilometr cuchnie cebulą. Dlatego albi go w ogóle wywalić, albo pisać w nim nowe rozdziału.

  Pozdrawiam
 • @Autor
  Fajna ankietka. Pytanie tylko JAK??? Kto ma to wszystko niby zrobić? "Ależ sire, nie mamy armat"
 • @korwinista 15:08:30
  Proszę wypełnić ankietę. To tak jakby Pan wstąpił do armii. Zaciąg już ogłoszony.
 • @Łażący Łazarz 14:49:58
  a kodeks cywilny chociaż uznajesz ?
 • W tym ustroju jest to nie realne!
  Ale jest realna alternatywa: www.racjonalnyrzad.pl
 • @Ryszard Opara 10:30:38
  Przecież 90% z tego to kompletny bełkot.

  Nie rozumiem tylko, jaki zamysł leży u podstaw "marketingowania" czegoś takiego.

  Widzę tylko jedno wyjaśnienie - chęć by Ci, którzy się wchodzą tutaj i trochę interesują prawem i gospodarką zgłupieli doszczętnie.
 • @nonscolar 16:37:22
  Skoro bełkot, to może uświadomisz tym "Bełkocącym", oraz pozostałym, co czytają - dlaczego?
  Z Twojego komentarza nic, kompletnie nic nie wynika - oprócz chęci obrażenia - nie wiem... pana Opary? Autora?
 • @grazss 16:59:28
  Przeczytaj i pomyśl.
 • mój głos
  1 - P
  2 - P (ale ja jestem za zasadą jeden powiat - jeden poseł, więc jak dla mnie partie mogą nie istnieć)
  3 - P
  4 - P
  5 - P
  6 - N
  7 - P
  8 - P
  9 - O
  10 - O
  11 - O/N
 • @nonscolar 17:03:16
  No.
  Wiedziałam, że nie potrafisz uzasadnić.
  :)))
 • @Autor
  Czuję się zawiedziony. Nie ujął Pan mojego "rozwiązania" - Mistrzostwa Polski w Rozgrywkach Ulicznych Polskiego Związku Zawodowego Amatorów i Sympatyków Bejsbola. Tutaj: http://wiktor-smol.nowyekran.pl/post/55593,kije-przeciw-lufom-karabinow

  :))
 • @grazss 16:59:28
  Proszę się nie przejmować tym osobnikiem. U nas we wsi każdy przechodzi szczepienie przeciw:
  - oszwabianu, bo wiemy kto to robi i za czyje pieniądze
  - oduraczaniu, bo wiemy, kto ....
  - podjudzaniu, ...
 • Mój głos.. rozsądku
  To wszystko są pół - albo i ćwierć-środki. Te postulaty i cele są tak zestawione, że jedne wcale nie muszą prowadzić do drugich - i są raczej listą życzeń (cele) - niż jakimkolwiek związkiem przyczynowo-skutkowym, nawet teoretycznym.

  Czy ankieta zatem dotyczy oceny celów czy postulatów?
  (Nie mogę np. ocenić kilku pomysłów w obrębie jednego wiersza tabeli grupowo - bo jedne są dobre inne mniej - jeśli mam do tego podejść rzetelnie)

  Kierunek jest dobry - ale zaprezentowane pomysły to jak dmuchanie w żagiel przy braku wiatru - dlatego bardzo martwi mnie entuzjazm wobec tak kosmetycznych zmian - przy jednoczesnym braku odwagi do zmian naprawdę ważnych i odważnych.

  Dla przykładu: Jeden cel, jedna odważna decyzja, jedyna rzecz która dotyka nas wszystkich i dla nas wszystkich powinna być najważniejsza:

  1. ZAKAZ KREACJI PIENIĄDZA przez jakiekolwiek podmioty poza Skarbem Państwa
  ("drukowania", tworzenia sobie pieniędzy "z powietrza" przez system bankowy)

  Jeżeli tak podstawowej przyczyny zubożenia społeczeństwa nie jesteśmy w stanie zidentyfikować i nazwać po imieniu - to porywamy się z motyką na słońce.

  Drugą kluczową sprawą w państwie jest życie ponad stan - czyli wydawanie więcej niż się zarabia - co oznacza zadłużanie się w postępie geometrycznym.
  Żadne reformy ani hokus pokus nam nie pomoże wyjść z biedy - jeśli Państwo będzie nam coraz więcej zabierać - bo wymaga tego obsługa rosnących DŁUGÓW !!!
  Jak normalni ludzie mogą pozwalać, żeby ICH ZADŁUŻANO każdego roku na KOLEJNE kilkadziesiąt miliardów zł ?!?!

  Puknijmy się wszyscy w głowy - i to porządnie - to może nas w końcu oświeci, że TAK SIĘ NIE DA BEZKARNIE ŻYĆ, że powiększanie długów oznacza pogrążanie się w coraz większej BIEDZIE - a nie bogacenie się !!!

  Gdyby wszystkie postulaty Nikandera miały przynieść pozytywny skutek - to jakiego rzędu byłaby to korzyść? 20, 30, 50 mld zł??
  Jakiego efektu się spodziewacie? Jakiego przyspieszenia gospodarki?

  Jak już to oszacujemy - to odejmijmy od tego ponad 40 mld zł SAMYCH ODSETEK od długu publicznego, tylko w 2012 roku, bo za rok będzie więcej!
  CAŁY PODATEK dochodowy PIT w 2011 roku (38 mld zł) poszedł na obsługę zadłużenia! O czym my w ogóle rozmawiamy...


  I po trzecie: gospodarka.
  Jak myślicie, drodzy Blogerzy - jak bardzo korzystne dla gospodarki byłoby obniżenie podatków? Jak by to wpłynęło na wzrost gospodarczy?
  A jaki byłby skok gospodarki - gdybyśmy obniżyli podatki do zera?

  Czy kwota rzędu 70 miliardów zł jest warta schylenia się po nią czy nie?
  (mam tu na myśli koszt funkcjonowania całego obecnego systemu podatkowego, który szacuje się na 30%)

  Otóż istnieje podatek, który nie wymaga żadnego systemu rozliczania (żadnych kosztów ściągnięcia) ani nawet przymusu płacenia - i żeby było "śmieszniej" dziś nakładają go na nas prywatne firmy (banki) !!!!!!!!!

  W jakiej my żyjemy głupocie i hipokryzji - że banki nakładaja na nas ten bezobsługowy podatek - a państwo wydaje kilkadziesiąt miliardów na skomplikowany system podaktowy, który jest KAMIENIEM u nogi każdej gospodarki ????

  Mówię oczywiście o wzroście ilości pieniądza w obiegu, czyli o ukrytym podatku inflacyjnym - wystarczy "przestać go ukrywać" - czyli zabronić go nakładać na nas prywatnym firmom - i zastąpić nim cały obecny system podatkowy, który służy finansowaniu budżetu państwa.


  Pozdrawiam, wstaw Nikander wszędzie P jeśli chcesz - a ja wierzę, że doczekam dnia kiedy rodacy zmądrzeją lub chociaż zauważą te 3 najważniejsze kwestie:
  1. zakaz kreacji pieniądza
  2. zakaz zadłużania społeczeństwa / zakaz deficytu budżetowego
  3. zastąpienie drogiego i szkodliwego dla gospodarki systemu podatkowego takim samym bezobsługowym i niewidocznym podatkiem jaki DZISIAJ nakładają na nas banki
 • @Freedom 18:18:10
  To tylko wypuszczenie flar. Na porządną analizę przyjdzie czas.

  Pozdrawiam
 • Nowa Architektura Finansowa
  Gratuluję inicjatywy. Frakcja Konstruktywna w ofensywie. Nowa Architektura Finansowa jest najważniejsza, to podstawa zmiany. W końcu transformacja w Polsce polegala głównie na przejęciu prawa do emisji pieniędzy przez osoby prywatne. Naprawa to powrót do narodowej emisji pieniądza pełnowartościowego, którego nie trzeba nikomu zwracać.

  Wiele kwestii pozostaje oczywiście do wyjaśnienia i ustalenia, ale generalnie kierunek jest dobry.

  MÓJ GŁOS
  1. Rozdział władzy – P
  2. Subwencja obywatelska na partie - P
  3. Wariantowe prawo gospodarcze - O
  4. Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP - P
  5. Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne - P
  6. Rozproszenie emisji poprzez budżet - P
  7. Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) - O
  8. Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego - O
  9. Prawo dla klastrów produktowych - O
  10. Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach - O
  11. Podatki obywatelskie - P

  Pozdrawiam

  Jacek Rossakiewicz
 • @Freedom 18:18:10
  Ma Pan wiele racji w tym co Pan pisze. I po to jest m.inn. ta dyskusja i może ankieta. Celowo. Zadania NE to przecież informacja i edukacja - a potem?
  Trzeba przecież gdzieś zacząć, bo przecież całe nasze i nie tylko nasze społeczeństwo - żyje w całkowitej nieświadomości albo ci co mają orientacje nie wierzą w możliwości zmian.

  Postulaty o których Pan pisze -są absolutnie uzasadnione. Wprowadzenie ich w życie wymaga jednak...pokojowej rewolucji i obalenia obecnego systemu, który manipuluje przedsiębiorczością i kreatywnością społeczną - za pomocą jedynego, najlepszego i na dziś skutecznego narzędzia - jakim jest pieniądz. Trzeba więc przejąć władzę - w sposób pokojowy a przede wszystkim zrozumiały dla mas.

  Ludzie, masy a nawet przyszłe elity, muszą jednak najpierw zrozumieć - o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Dlaczego zmiany i rewolucja są absolutnie konieczne.

  Zapraszam do kreatywnej współpracy.
 • głosuję tak
  Na specjalną uwagę zasługują rozwiązania innowacyjne, którym tu poświęcono niewiele uwagi.

  1 Rozdział władzy – P

  2 Subwencja obywatelska na partie - P

  3 Wariantowe prawo gospodarcze - P

  5 Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP - P

  5. Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne - P

  6 Rozproszenie emisji poprzez budżet - P

  7 Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) - P

  8 Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego - P

  9 Prawo dla klastrów produktowych - P

  10 Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach - N

  11 Podatki obywatelskie - P
 • @Jacek Rossakiewicz 18:40:01
  Zgadzam się ze wstępem i w tej kwestii nie możemy popuścić ani na milimetr.

  Pozdrawiam
 • do Wszystkich
  Finansowe zniewolenie Gojów praktykowane było pod wieloma szyldami: Oświecenie, “ Deklaracja Praw Człowieka” (1789), która praktycznie sankcjonowała 10-letni rząd terroru we Francji, Bolszewizm, Socjalizm, Komunizm, Demokracja, a obecnie “Neo-Konserwatyzm”. W każdym z w/w ustrojów, tzw. przedmiot, czyli obywatel z założenia był i jest traktowany przede wszystkim jako PODATNIK.
  Ponieważ płacenie podatków odbywa się tylko wtedy, kiedy “przedmiot” jest terroryzowany przez własny rząd, płacący automatycznie stał się “przeciwnikiem, opozycjonistą, radykałem, anty-semitą, kontrrewolucjonistą, ekstremistą, rebeliantem”, itp.
  Z drugiej strony, nieprodukcyjna ilość osób żyjących z cudzych podatków wzrosła do tego stopnia, że ilość podatków nie wystarcza na ich utrzymanie. Są to prawdziwi terroryści, którzy działają pod hasłami uszczęśliwiania ludzi pracy.
  Przyzwyczajeni do kolosalnych dochodów terroryści państwowi wyssali już ludzi pracy do ostatniej kurtki i chcą więcej! Zaczęli więc pożyczać. Tylko że długi mają być spłacone przez … następne generacje podatników.
  Jedynym sposobem rozwiązania tej sytaucji jest zupełne zlikwidowanie podatków, jak to było w Konstytucyjnej Republice USA do czasu, kiedy Żydzi i ich poddani nie dorwali się do władzy. Mogę się założyć, że rządzący terroryści nie zrezygnują z naszych podatków na drodze pokojowej.
  Natomiast ci, którzy chcą płacic podatki, są patalogicznie zwichnięci umysłowo, lub ... chcą przejąć władzę aby samemu dorwać się do koryta podatkowego.
 • 12.
  Usunięcie syjonistów z organizacji politycznych i para-rządowych (P)

  „Nie lękajcie się!" - Jan Paweł II.
 • @Ryszard Opara 18:46:24
  > Wprowadzenie ich w życie wymaga jednak...pokojowej rewolucji
  > i obalenia obecnego systemu

  Oczywiście - ale do obalenia obecnego systemu potrzeba zjednoczenia się "masy krytycznej" w jakimś wspólnym celu.
  Cel o którym pisałem - a więc wyzwolenie się z ekonomicznej niewoli polegającej na legalnym i podstępnym okradaniu społeczeństwa przez prywatne firmy (banki) za pomocą prawnej możliwości kreacji pieniądza - jest tak prosty i w oczywisty sposób wspólny dla wszystkich rodaków, że bardziej łączącego nas celu nie znajdziemy.

  Zaprasza Pan do kreatywnej współpracy - to ja korzystam z zaproszenia i oto mój kreatywny wkład:
  Zjednoczmy rodaków we wspólnym celu: NIE POZWÓLMY SIĘ OKRADAĆ (opodatkowywać) PRZEZ PRYWATNE FIRMY!

  Jak? Wprowadzając całkowity zakaz kreacji pieniądza poprzez system bankowy - bo to jest ukryty podatek, którym banki nas obciążają, wysysając bogactwo z naszych kieszeni w sposób niezauważalny !!!
  (ale to jest zwykła kradzież - tyle, że uprawiana legalnie i na globalną skalę)

  Owszem, dyskutujmy, rozmawiajmy o rozwiązaniach, itd. ale niech NE epatuje tą jedną, prostą ideą: zjednoczenia się narodu wokół tego prostego celu.
  Nie wokół nazwisk, partii, czy szyldów - tylko CELU!
  To jest gwarancja, że nikt nas nie wyroluje - bo nie będziemy popierać jakiegoś "Bolka" o jakiś poglądach, czy partii o jakimś programie z którego nic nie zostanie za chwilę - tylko konkretną zmianę systemową, wspólny cel.


  > obecnego systemu, który manipuluje przedsiębiorczością i
  > kreatywnością społeczną - za pomocą jedynego, najlepszego i na
  > dziś skutecznego narzędzia - jakim jest pieniądz.

  Zbyt dużą wagę przypisujemy pieniądzu - to chore PRAWO umożliwia grabierz społeczeństwa przez wąskie grupy interesu - kumulacja pieniędzy jest tylko efektem ustanowionego PRAWA - jest skutkiem, a nie przyczyną naszej nędzy.
  To klasyczne pomylenie przyczyn i skutków.

  Na początku 2006 roku podaż pieniądza wynosiła 400 mld zł.
  Na koniec 2011 roku podaż wynosiła ponad 800 mld zł.

  Czy rozumiecie Przyjaciele co to oznacza?
  Że przez 6 lat system bankowy ODEBRAŁ całemu polskiemu społeczeństwu POŁOWĘ naszego bogactwa !!! Odebrał i pożyczył nam na procent w formie kredytu !!!
  POŁOWA majątku CAŁEGO narodu została legalnym podstepem przetransferowana do kieszeni bankierów!!!
  A skutkiem ubocznym tej grabieży jest 100% inflacja na przestrzeni tych 6-ciu lat! (16% rocznie (sic!) - czego oczywiście nie widać wprost, bo w przeciwnym kierunku (deflacyjnym) działa wzrost ilości dostępnych dóbr - i dlatego wypadkowy bilans to inflacji ok. 4% rocznie - ale to tylko statystyczne ZŁUDZENIE, że jest tak "dobrze")

  Czy to wina pieniędzy - NIE, to wina chorego prawa, które umożliwia legalne "drukowanie" sobie pieniędzy przez banki czyli legalne okradanie społeczeństwa w ten wyrafinowany sposób.
 • @nikander 15:13:12
  1 Rozdział władzy – O
  2 Subwencja obywatelska na partie -P
  3 Wariantowe prawo gospodarcze -N
  4 Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP -P
  5 Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne -P
  6 Rozproszenie emisji poprzez budżet -N
  7 Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) -N
  8 Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego -O
  9 Prawo dla klastrów produktowych -O
  10 Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach -N
  11 Podatki obywatelskie -P
 • @korwinista 20:02:47
  Jak byłem młodszy to pewnych rzeczach myślałem podobnie: zglajszaftowac!

  Jeśli pracodawca i pracobiorca godzą się na "partnerski model stosunków przemysłowych" to nikt nie ma prawa im tego zabronić.

  "Wolnościowcy" jad diabeł wody święconej boją się konkurencji form prawnych prowadzenia biznesu.

  Proszę wybaczyć, ale jest to wyjątkowa hipokryzja.

  W wieli sprawach się zgadzamy, i to jest budujące.
 • @interesariusz 16:04:48
  W mojej ocenie 80% prawa jest kompletnie do wyrzucenia lub wymiany. Całe prawo podatkowe - won, prawo bankowe - won, cały Kodeks Pracy - won, Kodeks Spółek Handlowych - do wymiany, Kodeks Administracyjny - won, Prawo Sądów Powszechnych - komplketnie do wymiany, Kodeks Cywilny - do wymiany, Kodeks Postępowania Cywilnego - tego nie da się uratować, Prawo budowlane - won, KK do wymiany, KPK - do wymiany, że nie wspomnę o całej masie śmieci pozakodeksowych, które dawno powinno się wyrzucić tam gdzie ich miejsce - czyli na śmietnik. Co zostawić?

  Prawo wekslowe, prawo leśne w wersji z 91 r., prawo rolne, prawo fundacyjne - nic innego mi na szybko nie przychodzi do głowy.
 • @nonscolar 17:03:16
  A rzeczowo i konstruktywnie nie potrafisz?
 • @grazss 17:18:55 - zamiast uzasadnienia
  Dyskusja "konstruktywistów" do złudzenia przypomina konsylium nad szwankującym szwajcarskim zegarkiem.

  Pierwszy konstruktywista - W środku pełno powietrza. Zegarek na powietrze nie może dobrze działać. W tym tkwi problem.

  Drugi konstruktywista - Masz rację. Muzułmanie korzystają z klepsydr. Trzeba do wnętrza nasypać piasku, to zacznie dobrze chodzić.

  Trzeci - Piasek niedobrze, woda jest źródłem energii, sam widziałem elektrownię wodną. Proponuję nalać wody - w średnioweczu korzystano z zegarów wodnych, woda to podstawa.

  Czwarty - Według społecznej nauki kościoła wystarczy tchnąć w zegarek trochę ducha. Są żelazka na duszę i śwetnie działają.

  Macie Panowie wiele racji. Najważniejsza jest konstruktywna dyskusja. Resztę się dopracuje.

  -------------------

  Czy teraz graszko rozumiesz, dlaczego nie trzeba żadnego uzasadnienia?

  Po prostu - gdy ktoś chce coś naprawić, powinien najpierw wiedzieć jak to coś działa.

  Pozdrawiam
 • @nikander 20:29:19
  Jak byłem młodszy to o pewnych rzeczach myślałem podobnie jak pan.

  Jeśli pracodawca i pracobiorca godzą się na "partnerski model stosunków przemysłowych" to nikt nie ma prawa im tego zabronić i nie powinien wtykać w nie swoich pazurów. Od tego są umowy cywilne. Nowe prawo to nowy urzędnik albo ich całe stado.

  Konkurencja form prawnych prowadzenia biznesu oznacza całkowitą kontrolę państwa nad przedsiębiorczością. Wolnościowcy tego się nie boją tylko tego nienawidzą.

  Hipokryzją jest proponowanie, zamiast obowiązującego, jeszcze bardziej restrykcyjnego prawa gospodarczego. Całe prawo gospodarcze można oprzeć na swobodzie zawierania umów.

  Właśnie zauważyłem co ŁŁ napisał poniżej i podpisuję się pod tym wszystkimi członkami ;)
 • @Łażący Łazarz 20:32:30
  Panie Tomaszu

  Czytuję Pana artykuły w prasie i nijak nie mogę uwierzyć, że recepty "ekonomicznych gurów" na NE traktuje Pan poważnie.

  Ale...

  Skoro chodzi o konstruktywną krytykę, to z braku czasu jedna drobna uwaga.

  Trzeba być kompletnym analfabetą w dziedzinie historii gospodarczej świata, mieć naiwne pojęcie o działaniu "demokracji" oraz nie wiedzieć nic o istnieniu socjologii, psychologii społecznej i ekonomii behawioralnej by nie wiedzieć jaki skutki przyniesie "kierowanie kwot emisji pieniądza do budżetu".

  Bucha ha ha. Dobre.

  Postulatów typu - kontrola partii politycznych, okeślanie "dysproporcji" (czemu nie proporcji - kłania się słownik języka polskiego), rozpraszanie "czegośtam", alternatywne prawo (co to za zwierz???) nie ma co komentować - w Tworkach można się tego nasłuchać do woli.

  Pozdrawiam
 • @nikander 10:14:29
  Witam Boba Budowniczego.
  Przypomnę o zasadzie, że do budowy solidnego domu potrzebny jest solidny materiał.
  Tu chodziłoby chyba o solidne umysły.
 • @Synergie 21:00:22
  U nas na wsi to są mądrzy i oczytani. Usłyszeć o sobie, że jest się "oczytanym" nie jest zaliczane do komplementów.

  Poszukujemy mądrych. Bizantyjskie ozdobniki przed imieniem i nazwiskiem czasem zaciemniają ogląd rzeczywistości.

  Ja wierzę w Polaków. w blogerów także.
 • Pop;ieram przewidujac liczne moderacje w trakcie ewentualnych realizacji
  Rozdział władzy – ….tu wstaw P(ozytywny) lub O(bojetny) lub N(negatywny)

  Subwencja obywatelska na partie -P
  Funkcje pojęcia "potencjału parlamentarnego" powiny być opgraniczone lub zlikwidowane. Należy umożliwić funkcjonowanie partii lub ruchów zadaniowych do realizacji określonych w programie konkretnych celów.

  Wariantowe prawo gospodarcze -P

  Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP -P

  Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne -P

  Rozproszenie emisji poprzez budżet -P

  Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) -P
  Należy ograniczyć prawa wielkokapitałowych monopoli . Funkcjonuja wielkokapitałowe monopole nawet własności obcych państw np "inwestorzy" francuscy w Telekomunikację Polską lub niemieccy likwidatorzy polskiego przemysłu stoczniowego przy pomocy polskich rzadów

  Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego -P

  Prawo dla klastrów produktowych -P

  Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach -P

  Podatki obywatelskie -P


  --------------------------------------------------------------------------------
 • @Łażący Łazarz 20:31:41
  W mojej ocenie 80% prawa jest kompletnie do wyrzucenia lub wymiany.

  Dokładnie tak. Jeśli nadal będzie funkcjonował system partyjny i Naród nie będzie sprawował bezpośredniej kontroli nad ustawodawstwem, to nic się nie zmieni. Będą produkowane ustawy na zamówienie i na ilość. Będą się chwalić ile projektów przeglosowali, mimo iż nie czytali wcale.
 • @ALL
  W sumie to wszyscy możemy się uznać za szczęśliwców, że ankieta ma jakieś pozory "intelektualizmu ekonomicznego" (ale tylko pozory), bo równie dobrze nikander mógł nam zadać klasyczne pytanie:

  "Kto jest twoim idolem i dlaczego właśnie Lenin" ...


  uważam, że taki pomysł zebrania różnych elementów systemu i przedyskutowanie ich kolejno jest dobry, ale dyskusja nie powinna polegać na GŁOSOWANIU, tylko na ARGUMENTOWANIU ...

  I tego mi tutaj brakuje ...
 • @Ultima Thule 21:49:58
  Co Ty tak z tym Leninem? A z Poronina, to czasem nie jesteś? Kto wie co on tam naprawdę robił....
 • @nonscolar 20:59:18
  Szanowny Dyskutancie, eksperyment Nikandera mi się podoba ponieważ jest to jednak pomysł na ankietę, rozumiem Twoje obiekcje, ale w sytuacji niemal zerojedynkowej można się jakoś określić. Rozejrzyj się wokół, albo masz do czynienia z ludźmi biernymi albo starającymi sie cos wykreować. Kreatywni jednak oferują swoją energię i umożliwiają rzeczową rozmowę. Możesz się nie zgadzać z Nikanderem i być może ja też w wielu kwestiach się nie zgadzam, ale system oczekuje działań biernych i demotywacyjnych. Dlatego nie wiem jak Ty, ale ja nie mam zamiaru byc biernym ani demotywatorem!

  To tak w 2 słowach
 • @Łażący Łazarz 21:56:27 i @Ultima Thule 21:49:58
  Dziękuję za uwagę.

  1. Dobrze, że nie zamierza Pan być biernym, bo Pana teksty w większości podobają mi się.

  2. Kłopot z tezami nikandera i wielu innych z NE polega na tym, że podobnie jak z tekstami waldemara.m nie da się w zasadzie z nimi zgadzać lub nie zgadzać. Są albo "treściowo puste", albo bezsensowne z punktu widzenia gospodarki (chociaż może nie każdy to widzi od razu).

  Vide - kontrola partii politycznych, proponowana zmiana finansowania systemu emerytalnego, finansowanie partii mających "potencjał jakiśtam", pobudzanie popytu przez rozpraszanie emisji.

  By nie dodać innych pomysłów (już nie nikandera) w rodzaju banków bezprocentowych (próba przeszczepienia Bliskiego Wschodu ???) przez JR.

  Jedyne w miarę sensowne postulaty to 1 i 2. Z tym, że pierwszy w praktyce nimożliwy do zrealizowania.

  3. Nie uwierzę, że z takimi pomysłami wystąpiłby Pan w jakiejś poważniejszej dyskusji (nawet sygnalizując że to nie Pana pomysły).

  @Ultima Thule

  Po tym, jak wczoraj dostałeś link do dzieł zebranych nikandera i nie pojawiłeś się dzisiaj, pomyślałem, że nie przeżyłeś bezpośredniego kontaktu z nimi ;-)
 • @Freedom 19:58:49
  Cytat :
  "Zbyt dużą wagę przypisujemy pieniądzu - to chore PRAWO umożliwia grabież społeczeństwa przez wąskie grupy interesu - kumulacja pieniędzy jest tylko efektem ustanowionego PRAWA - jest skutkiem, a nie przyczyną naszej nędzy. To klasyczne pomylenie przyczyn i skutków". (koniec cytatu)

  Rozumiem zastrzeżenia, ale w zasadzie jest jednak inaczej.

  Odsetkowy system pieniądza dłużnego nie ma zakorzenienia w prawie, przynajmniej w Polsce. Jest sprzeczny z prawem - a na pewno z Konstytucją R.P. Opiera sią na bankowej praktyce, a w prawie jedynie na wadliwych interpretacjach przepisów Ustawy Zasadniczej. Umocowania prawne systemu odsetkowego to buble prawne, łatwe do odrzucenia.
  System ten ma zatem umocowanie nie tyle w prawie co w układach, korupcji, medialnej manipulacji i targowicy.

  Niemniej to od umiejętności dostrzeżenia wad systemów prywatnej kreacji pieniądza odsetkowego zależą dzisiaj losy Polaków. Dlatego trzeba rozmawiać o pieniądzu oraz o prawie.

  Przykład:

  Narodowe, społeczne, prawo do emisji pieniądza, zagwarantowane nam konstytucyjnie w art. 227, pkt. 1. Konstytucji R.P. a dokładnie w zdaniu drugim tego artykułu: „NBP przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej”. Prawo to zostało słusznie uzupełnione zdaniem trzecim: „NBP odpowiada za wartość polskiego pieniądza”. Co jest zrozumiałe. Zwolennicy prywatnej emisji długów dokonują jednak nadinterpretacji zdania trzeciego i odnoszą go do zdania drugiego, postulując brak jakiejkolwiek emisji, bo przecież „emisja wiąże się ich zdaniem z nieuchronną inflacją”. Tak oto za pomocą trzeciego zdania artykułu uchylają znaczenie zdania drugiego w tym samym artykule (227 pkt. 1).
  W istocie jest zupełnie inaczej. Brak emisji odpowiedniej ilości pieniądza osłabia gospodarkę, a to osłabia również pieniądz, który traci na wartości. NBP jest zobowiązany prawnie ustawą zasadniczą do emisji pełnowartościowego pieniądza, mającego pokrycie w dobrach konsumpcyjnych i w wytworzonym majątku. (koniec przykładu)


  Po uchyleniu parytetu złota (MFW 1976) źródłem pieniądza stało się prawo. Na razie jednak nie jest to prawo tylko bezprawna praktyka.

  Trzeba stworzyć ramy prawne emisji pieniądza z uwzględnieniem pozytywnych społecznie celów. Wówczas pieniądz fiducjalny stanie sie "pieniądzem sprawiedliwym", a "niesprawiedliwa mamona" (lichwa) przeminie. Pieniądz fiducjarny oparty na wierze stanie się tym czym powinien być w istocie, i w zgodzie ze swoją nazwą.

  Pozdrawiam
 • @nonscolar 20:59:18
  Jako jedyny mądry i obeznany z historią gospodarczą świata, z pewnością potrafi Pan podać wiele przykładów zgubnych skutków kierowania emisji pieniądza przez niezależny bank centralny wprost do budżetu. Jeśli Pan poda jeden taki przykład - będę bardzo wdzięczny.
 • @nonscolar 22:56:44
  Tam gdzie to nie ma znaczenia stawiasz "O" i po temacie :-)
 • @ssak 21:36:45
  Oj, zapomniałem, by wprowadzic w życie Kodeks Boziewicza (może byc lekko nowelizowany) - bardzo by sie przetrzebiła przestrzeń z korzyścią dla mądrych idei i porządnych ludzi.
 • @Jerzy Wawro 23:13:29 @Jacek Rossakiweicz
  Złośliwostkę pominę.

  Przykładów całe mrowie - pierwszy z brzegu - hiperinflacja w Niemczech po pierwszej wojnie światowej. Nie tak wcale dawno temu Polska.

  Dlatego w każdym sensownym państwe obowiązuje zakaz fnansowania deficytu budżetowego bezpośrednio z pieniądza emitowanego przez Bank Centralny.

  O ile sprzedaż bonów skarbowych na wolnym rynku nie powoduje wzrostu podaży pieniądza, o tyle zakup bonów skarbowych przez Bank Centralny powoduje przyrost podaży pieniądza. Nawet nie uwzględniając efektu mnożnikowego.

  Ale na ten temat jest cała masa książek - można sobie poczytać. Nie ma w tym żadnej tajemnicy.

  @Jacek Rossakiweicz

  Nikt nie zabrania Panu zebrania "nawiedzonych" i założenia instytucji finansowej (na wzór na przykład Kas Stefczyka) oferującej wkłady i kredyty na 0%. I pełne zabezpieczenie w złocie.

  Autentycznie życzę powodzenia - pierwszy zgłoszę się po kredyt :-)

  Pozdrawiam
 • @Łażący Łazarz 23:28:25
  Panie Tomaszu

  O tyle ma znaczenie, że takie teksty docierają do innych, wprowadzając bałagan pojęciowy i przesłaniając rzeczywiste przyczyny niedomagania gospodarki.

  Odnośnie Boziewicza - zgodnie z artykułem Art. 3.

  -- cytat --
  Z tytułu wykształcenia zaliczyć należy do osób zdolnych do żądania i dawania satysfakcji honorowej tych wszystkich, którzy ukończyli szkoły średnie.
  -- koniec cytatu ---

  można by wnioskować, że mam zdolność do dawania satysfakcji honorowej.

  Pragnę jednak zauważyć, że w czasach Boziewicza wykształcenie średnie miało inną wagę. Dzisiaj Boziewicz prawdopodobnie uchroniłby mnie przed szpadą lub rapierem :-)

  Pozdrawiam
 • @Łażący Łazarz 23:28:25
  No niech Pan sam przeczyta pana Rossakiewicza

  ---- cytat ---
  Pieniądz fiducjarny oparty na wierze stanie się tym czym powinien być w istocie, i w zgodzie ze swoją nazwą.
  --- koniec cytatu ---

  O tym że Bóg osobiście przynosi mu prezenty pisał nie tak dawno waldemar.m.

  Ale po raz pierwszy słyszę, żeby Duch Święty produkował mamonę na zamówienie. O tym, to chyba nawet sam Papież nie wie.
 • @Jacek Rossakiewicz 23:00:25
  > Odsetkowy system pieniądza dłużnego nie ma zakorzenienia w prawie

  Skoro już tak sobie poważnie rozmawiamy - będąc zauważeni przez "górę" Nowego Ekranu, która bierze udział w tej dyskusji - to muszę podkreślić, że nie tu leży problem.

  Wiem, że Ty Jacku chciałbyś zabronić oprocentowania pieniędzy - bo uważasz to za przyczynę spirali zadłużenia - ale ja jestem pewien, że nie w oprocentowaniu tkwi problem.

  Problemem jest hipokryzja i głupota.
  1) Po pierwsze prawo nie uważa kreacji pieniądza przez system bankowy w oparciu o rezerwę częściową za emisję - i to jest hipokryzja.
  2) Po drugie prawo zezwala na to aby wydatki budżetu były większe niż wpływy - i to jest głupota.

  Gloryfikowanie lub demonizowanie samego pieniądze jest zgubne - bo nie pozwala dostrzec rzeczywistych związków przyczynowo-skutkowych.

  Ad1) Jeśli w 2006 roku wszystkich pieniędzy w obiegu było 400 mld zł - a przez kolejnych 6 lat banki wykreowały sobie "z powietrza" kolejne 400 mld zł jako "swoją" własność, którą nam łaskawie pożyczyły - to oczywiste jest, że nawet przy zerowym oprocentowaniu tych pieniędzy właśnie OGRABIŁY całe społeczeństwo z połowy majątku.
  Powtarzam - nawet gdyby kredyty były nieoprocentowane - to grabież na niewyobrażalną skalę i tak się dokonuje w ten sposób.

  To tak jakbym ja dzisiaj wydrukował sobie 800 mld zł, które prawo uznałoby za legalne - i każdemu z 40 mln Polaków pożyczył 20 tyś złotych (nawet na zero procent!) - oczywiste jest, że właśnie okradłem wszystkich na 800 mld zł - i oprocentowanie pieniędzy lub jego brak tego faktu nie zmieni.

  Ad2) Tak samo w przypadku życia ponad stan: nie ma znaczenia, że mogę teoretycznie pożyczać od znajomych na zero procent. Jeśli co miesiąc wydaję o 1000zł więcej niż zarabiam, to muszę pożyczać coraz więcej (2000) na spłatę poprzedniego długu (1000) który ciągle rośnie, no i na pokrycie tego brakującego tysiąca, którego nie zarabiam - a wydaję.
  Pożyczam najpierw brakujący 1000. Potem pożyczam brakujący tysiąc plus drugi tysiąc, żeby spłacić dług z poprzedniego miesiąca (razem 2000). Potem pożyczam brakujący 1000 plus 2000 na spłatę długu, itd. itd. Dług ciągle rośnie i pożyczam coraz więcej dlatego, że regularnie wydaję więcej niż zarabiam - a nie dlatego, że istnieje coś takiego jak oprocentowanie pieniędzy.

  Dlatego jestem pewien, że to chore prawo trzeba zmienić - bo to ono jest główną przyczyną i narzędziem robienia nas na cacy, a mówiąc wprost i dosłownie - robienia z nas współczesnych niewolników.
  Oprocentowanie pieniędzy to tylko bonus, premia dla naszych właścicieli - a nie sedno procederu transferu bogactwa.


  > Brak emisji odpowiedniej ilości pieniądza osłabia gospodarkę, a to
  > osłabia również pieniądz, który traci na wartości.

  To zabobon - tudzież efekt lichwiarskiej propagandy, która sprowadza się do tego, że "pieniądze TRZEBA dodrukowywać zawsze i wszędzie" (lichwiarze mają przygotowaną śpiewkę na każdą możliwą sytuację - czy jest deflacja czy inflacji - jest to powód żeby "drukować szmal", bo inaczej "osłabia się gospodarkę")

  Dziwię się Jacku, że jako przeciwnik lichwy nie zauważasz, że powyższy Twój pogląd jest dokładnie wynikiem ICH celowej manipulacji i lichwiarskiej propagandy.

  Mi taki pogląd jest o tyle "na rękę", że odkąd uświadomiłem sobie, że emisja pieniądza jest doskonałym podatkiem (a podatki to oczywista konieczność w jakimkolwiek państwie) - to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wykorzystali emisję jako JEDYNY, DOSKONAŁY podatek do finansowania państwa, zastępując nim cały obecny system podatkowy.

  Ale ja wykorzystuję emisję świadomie w określonym celu (zastąpienie obecnego systemu podatkowego) - jako doskonałe do tego narzędzie - wiedząc o tym, że nie jest ona żadną koniecznością - tak jak to próbują wmówić nam lichwiarze.

  Pozdrawiam :)
 • @nonscolar 22:56:44
  jestem zaprawiony w bojach. Przygotowuję miażdżącą odpowiedź ...

  W kwestii dyskusji z przeciwnikami politycznymi jestem:

  - NIEUSTĘPLIWY
  - NIEZŁOMNY
  - WŚCIEKŁY
  - ODWAŻNY
  - atakuję każdy przejaw socjalizmu z PRAWDZIWĄ FURIĄ

  Mnie nie przerazi nie tylko czyjeś uwielbienie dla komunizmu, Stalina czy Hitlera, ale nawet dla keynesa !!!

  Wyobrażasz to sobie ???!!!
 • @nonscolar 23:40:44
  1. Skoro jest "całe mrowie" przykładów, to proszę podać choć jeden. Bo te dwa, które Pan podał nijak nie pasują.
  2. Proszę się wyspać i przestać się ośmieszać, bo pewność siebie i zarozumialstwo pozbawia Pana zdolności myślenia i czytania ze zrozumieniem. Chyba, że poza tą bufonadą nic się nie kryje.
  Proszę przynajmniej spróbować skonstruować argument pozbawiony błędów logicznych.
  Pomogę: nikander pisał o sposobie wprowadzenia do obrotu emitowanych pieniędzy, więc argument o wzroście podaży pieniądza jest guzik warty.
 • @Łażący Łazarz 23:33:35
  Ostatni komentarz.

  Z Freedoma

  --- cytat ---
  Jeśli w 2006 roku wszystkich pieniędzy w obiegu było 400 mld zł - a przez kolejnych 6 lat banki wykreowały sobie "z powietrza" kolejne 400 mld zł jako "swoją" własność,
  --- koniec cytatu ---

  Na Boga. Przecież to się nawet do komentowania nie nadaje.

  --kolejny cytat --
  nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wykorzystali emisję jako JEDYNY, DOSKONAŁY podatek do finansowania państwa, zastępując nim cały obecny system podatkowy
  --- koniec cytatu ---

  Włos się na głowie jeży. Szczęście, że żaden z "gurów" nie będzie miał okazji do wcielania pomysłów w życie.

  Bo trzeba by emigrować w te pędy.
 • @
  1-P
  2-P
  3-O
  4-P
  5-O
  6-O
  7-N
  8-O
  9-N
  10-N
  11-P
 • @Jacek Rossakiewicz 23:06:42
  -- cytat --
  Po uchyleniu parytetu złota (MFW 1976)
  -- koniec cytatu ---

  Szanowny "znawco ekonomii".

  1. Z powiązaniem dolara za złotem skończył ostatecznie Nixon w 1971 roku. Tym samym powiązanie straciły inne waluty wymienialne na dolara. Zresztą dolar i tak miał wtedy już tylko częściowe pokrycie.

  2. W 1976 roku na konferencji MFW na Jamajce potwierdzono tylko przyjęcie systemu płynnych kursów walutowych. Co nijak się ma do wymienialności walut na złoto.

  To elementarz.
 • @nonscolar 00:22:37
  > --- cytat ---
  > Jeśli w 2006 roku wszystkich pieniędzy w obiegu było 400 mld zł - a
  > przez kolejnych 6 lat banki wykreowały sobie "z powietrza" kolejne
  > 400 mld zł jako "swoją" własność,
  > --- koniec cytatu ---

  Przywykłem do tego, że ludzie w większości kompletnie nie rozumieją tego co czytają - i że posługiwanie się skrótowym zapisem, mimo wzięcia w cudzysłów kluczowych wyrazów - tylko pogłębia ich analfabetyzm.

  Dla jasności zaznaczam więc, że powyższy cytat jest zapisem skrótowym i potocznym - bo wszyscy zainteresowani powinni wiedzieć na czym polega mechanizm kreacji pieniądza kredytowego przez system bankowy oparty na rezerwie częściowej.

  A jak ktoś nie wie - to chętnie to wyjaśnię - i wówczas mam nadzieję powyższy cytat będzie jasny i zrozumiały dla każdego, jako oddający istotę "drukowania sobie pieniędzy przez banki"
 • @Freedom 01:00:14
  Jak na Freedom'a ma Pan wkodowane lewackie pojęcie własności.

  Zapewniam Pana, że tych 400 miliardów PLN płynności banki nie mogą przeznaczyć na zbudowanie sobie nowych siedzib, kupno samochodów itp. itd, zlikwidowanie firmy i rozdzielenie pieniędzy pomiędzy akcjonariuszy.

  Z tej prostej przyczyny, że nie są "tych pieniędzy" właścicielem. Co więcej - nie są to pieniądze, jest to głównie zapis księgowy.

  Co do zrozumienia tego, na czym polega mechanizm kreacji - wygląda mniej więcej tak, jak opisują w podręcznikach, jednak gdy wejść w szczegóły, to jest on bardziej skomplikowany niż prosty mnożnik.
 • @autor
  Rozdział władzy – p
  Subwencja obywatelska na partie - N
  Wariantowe prawo gospodarcze - N
  Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP - P
  Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne - P
  Rozproszenie emisji poprzez budżet - O
  Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) - P
  Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego -N
  Prawo dla klastrów produktowych - O
  Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach -N
  Podatki obywatelskie -O?
 • @nonscolar 01:39:51
  Widzę, że zajął się Pan dyskusją z Freedomem, zamiast się wyspać. Ma Pan aż tak niskie ego, że potrzebuje tak nędznej podbudowy?
  Nie tracę jednak nadziei na uzyskanie jakiegoś przykładu i rzeczowego argumentu.
  Jeśli Pan nie rozumie, dlaczego podane przykłady nie są trafne, to chcę zwrócić uwagę na niezależność banku centralnego. Ona w Polsce kształtowała się dopiero, a pierwotne przyczyny inflacji z lat 1989/1990 były zupełnie inne niż emisja pustego pieniądza (jakie - opisuję tutaj:
  http://jurekw.salon24.pl/234805,skad-sie-biora-klopoty-finansowe-polski-2).
  Także w Niemczech po I wojnie światowej - według różnych źródeł historycznych - wywołano inflację celowo, tyle że wymknęła się ona spod kontroli. Niemcy po prostu chciały pokazać, że płacenie olbrzymich reparacji wojennych rujnuje ich gospodarkę i nie będą w stanie zapłacić czegokolwiek.
  Niezależność banku centralnego jest tu ważna, a nikander nie proponuje podporządkowania polityki pieniężnej rządowi. Problem który on poruszył sprowadza się do pytania, dlaczego emitowany przez bank centralny pieniądz ma być przeznaczany na wykup obcych obligacji, a nie może być przeznaczony na wykup obligacji polskich. Pytanie jest jak najbardziej zasadne.
 • "Ruszyła maszyna po szynach..." - "Najpierw powoli..."
  Krótko - zmiany są niezbędne. Propozycje traktuję jak koło zamachowe, więc daję 11xP

  MÓJ GŁOS

  1.Rozdział władzy – ….tu wstaw P(ozytywny) lub O(bojetny) lub N(negatywny) - P

  2.Subwencja obywatelska na partie - P

  3.Wariantowe prawo gospodarcze - P

  4.Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP - P

  5.Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne - P

  6.Rozproszenie emisji poprzez budżet - P

  7.Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) - P

  8.Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego - P

  9.Prawo dla klastrów produktowych - P

  10.Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach - P

  11.Podatki obywatelskie - P

  -------------------------------------------------------------------------------
  W imię Boże!
 • @Ryszard Opara 18:46:24
  Proszę powiedzieć jak chce Pan tę pokojową rewolucję przeprowadzić? W jaki pokojowy sposób chce Pan odebrać/przejąć władze nad pieniądzem tym, którzy dzierżą i faktycznie sprawują władzę?
  Jedną pokojową "rewolucję" zaproponowali nam konstruktorzy w Magdalence. Chce im Pan zagwarantować nienaruszalność jeśli ONI pokojowo oddadzą władzę i pieniądze?
  To się nie trzyma kupy. To droga donikąd. Rewolucja to, tu odsyłam do literatury i mam prośbę - proszę nie kombinować z ideologią i nazewnictwem.

  Pozdrawiam
 • Jeszcze raz pytam -
  Cóż to za „nowa” organizacja, która chce trzymać anty-polskich Syjonistów w swoich szeregach i żerować na komunistycznym wynalazku: podatki? Czyż to nie ten sam SYF który istnieje obecnie?

  „Nie lękajcie się!" - mówił Jan Paweł II. „Niestety jestem przygnębiony z tego powodu, że Polacy jako naród okazali się narodem tchórzy” - powiedział w ostatnim wywiadzie Stanisław Tymiński.
 • A czy znacie tą książkę ?
  Ostatni transport do Katynia

  Retro, 2011
  ss. 450, format 170 x 245 mm, miękka oprawa

  http://ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_POCZATEK.html

  http://www.bastion.krakow.pl/tytul/622,Ostatni-transport-do-Katynia
 • @Jerzy Wawro 06:07:51
  Po kolei:

  1. Nie cierpię na bezsenność. Miałem w nocy robotę do zrobienia (prawie do rana) i komentarze były pewną odskocznią.

  2. Dżentelmeni o faktach nie dyskutują. Wystarczy o nich poczytać. Jako przykład mogą służyć także Węgry, Stany Zjednoczone, Argentyna, dawno temu Anglia itp. itd.

  Każda inflacja jest zwykle celowo wywoływana (aczkolwiek nie zawsze ze świadomością skutków jakie rodzi i w co może się przeobrazić) - ale czego ten argument ma dowodzić?

  3. Dyskusja z Panami jest tyle trudna (prawie niemożliwa) że mieszacie dowolnie znaczenie pojęć. Tak jak w ostatnim Pana pytaniu.

  Z punktu widzenia rynku pieniężnego czym innym jest zakup zagranicznych papierów wartościowych przez Bank Centralny, a czym innym wykup obligacji emitowanych przez własny rząd.

  Mimo, że obie operacje podobnie wyglądają - różnica jest kolosalna. Ponieważ temat na kilka wykładów, polecam na przykład klasyczną już pracę Rothbarda z lat osiemdziesiątych - "The mystery ot banking".

  Przejrzyściej funkcjonowania bankowości chyba nie da się wytłumaczyć.

  4. Przy okazji można się zorientować dlaczego pieniądz kreowany przez banki dzięki mnożnikowi nie jest "własnością" banków. Własnością jest tylko różnica w oprocentowaniu udzielonych kredytów i przyjętych lokat, pomnożona przez wolumen.

  To tak w dużym uproszczeniu.

  Pan pozwoli, że na tym zakończę.

  Dyskutować można z każdym i w dowolnym języku. Jednak podstawowym warunkiem jest przynajmniej znajomość elementarza.
  Inaczej się nie da.

  Pozdrawiam
 • @nonscolar 09:33:26
  Jeszcze tylko uściślę, żeby być dobrzez zrozumianym.

  Wolumen powiększony dzięki efektowi mnożnikowemu. Ale tylko różnica razy wloumen, a nie cały wolumen.
 • @nonscolar 09:41:37
  Ściemniasz.

  Czym zatem są pożyczki lombardowe i redyskontowe pożyczane bankom komercyjnym przez banki centralne?

  Tego w żaden sposób obronić się nie da!!!!!!!!!!!!!
 • MÓJ GŁÓS
  MÓJ GŁÓS
  Rozdział władzy – P(ozytywny)
  Subwencja obywatelska na partie - P(ozytywny)
  Wariantowe prawo gospodarcze - P(ozytywny)
  Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP - P(ozytywny)
  Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne - P(ozytywny)
  Rozproszenie emisji poprzez budżet - P(ozytywny)
  Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) - P(ozytywny)
  Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego - P(ozytywny)
  Prawo dla klastrów produktowych - P(ozytywny)
  Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach - P(ozytywny)
  Podatki obywatelskie - P(ozytywny)

  Krótko i na temat 11 X P
 • @oszołom 09:48:14
  OK. Dzięki za głos, zaraz podliczę ostatnie.
 • @nonscolar 01:39:51
  > Zapewniam Pana, że tych 400 miliardów PLN płynności banki nie mogą
  > przeznaczyć na zbudowanie sobie nowych siedzib, kupno samochodów
  > itp. itd, zlikwidowanie firmy i rozdzielenie pieniędzy pomiędzy
  > akcjonariuszy.

  :) Jest Pan doprawdy rozkoszny - i rozbawił mnie Pan do łez.
  Jeśli z moich słów - mimo wyraźnego wyjaśnienia, że to skrót dla tych co wiedzą o co chodzi, ubzdurał Pan sobie, że potrzebuję takich zapewnień dotyczących rzeczy oczywistych - to obiecuję, że specjalnie dla Pana napiszę notkę poświęconą wyjaśnieniu zjawiska kreacji pieniądza przez system bankowy.

  Wtedy Pan zrozumie co miałem na myśli i wszystko stanie się jasne.
 • @nikander
  MÓJ GŁOS
  1 - P
  2 - P
  3 - P
  4 - P
  5 - P
  6 - P
  7 - P
  8 - P
  9 - P
  10 - P
  11 - P
  Gdyby było można, dodał bym jeszcze, zgodnie z propozycją kolegi Zdzich'a, ale poszerzony punkt 12 - Usunięcie syjonistów z rządu, organizacji politycznych i para-rządowych (P)
 • @nonscolar 09:33:26
  > "Jako przykład mogą służyć także Węgry, Stany Zjednoczone, Argentyna, dawno temu Anglia itp. itd."

  Mam w domu atlas świata i umiem czytać.
  Powtórzę: proszę podać konkretny przykład "zgubnych skutków kierowania emisji pieniądza przez niezależny bank centralny wprost do budżetu".
  W Stanach Zjednoczonych nigdy nie było i nie ma banku centralnego takiego jak NBP. Dawno temu w Anglii też go nie było. W Argentynie było tyle kryzysów, że nie wiadomo który z nich ma Pan na myśli.

  "Z punktu widzenia rynku pieniężnego czym innym jest zakup zagranicznych papierów wartościowych przez Bank Centralny, a czym innym wykup obligacji emitowanych przez własny rząd.

  Mimo, że obie operacje podobnie wyglądają - różnica jest kolosalna."

  Polska może się dogadać z innym państwem o zbliżonych warunkach (takie samo oprocentowanie obligacji) i kupować od nich, w zamian za co oni będą kupować u nas. Księgowo wyjdzie na to samo. Z chwilą zapadalności kraje te nawzajem wykupią swe obligacje. Wracamy do punktu wyjścia. Pytanie: co się działo w tym okresie, co zrobiło 'kolosalną różnicę'?
  Bo mnie się coś zdaje, że Pan niepotrzebnie zgrywasz się na znawcę wiedzy tajemnej.
  Życie jest proste, a ekonomia w swej warstwie pojęciowej także. Pańskie semantyczne dzielenie włosa na cztery prowadzą w maliny. Na przykład: co za różnica, czy pieniądz jest tylko zapisem, czy jest w postaci banknotów? Chcesz Pan zostać członkiem RPP? Winiecki, który kiedyś pieprzył o tym, żeby z Rosją nie handlować, bo ona nie ma pieniędzy, też nie dostrzegał tych miliardów, zapisanych w komputerach jako nasza należność za ropę. Mimo wszystko nie uważam, by Pan zniżał się aż do poziomu Winieckiego, ale wszystko przed Panem (on chyba za bycie idiotą dostał profesora).
 • Demonetyzacja złota przez MFW
  Kiedy złote pokrycie dla amerykańskich długów zagranicznych zmniejszyło się z bardzo bezpiecznego 250 % (w roku 1947, za prezydentury Trumana), do budzącego niepokój 19 % w roku 1971, prezydent Nixon zawiesił wymienialność dolara na złoto, bowiem nie można było dalej kontynuować polityki "dolar as good as gold".

  Decyzja Nixona spowodowala czterokrotne podniesienie cen ropy naftowej przez kraje OPEC, a to wywołało to ogólny wrost cen i straty finansowe, także u bankierów. Pierwszy kryzys naftowy miał miejsce w latach 1973-1974. Kryzys naftowy doprowadził ostatecznie do demonetyzacji złota przez MFW, do dewaluacji amerykańskiego dolara i do upłynnienia kursów walut, co oznaczało upadek porozumień z Bretton Wood.

  Demonetyzacja zlota uchwalona przez MFW zostala przeprowadzona w 1976 roku i oznaczała swobodę kształtowania stóp procentowych w celu odrobienia strat wynikających z kryzysu naftowego.

  Bank Anglii w 1979 roku podniósł stopę procentową i rezerwy obowiązkowe, a do 1981 roku co tydzień wyznaczał minimalną (a nie maksymalną) stopę procentową. Później ograniczył się do prowadzenia operacji otwartego rynku i zmniejszania rezerw obowiązkowych, czyniąc miejsce na kreację pieniądza-długu. Tę politykę nazwano deregulacją i traktowano jako coś pozytywnego (straty bankierów zostały przez nich odrobione z nawiązką), ale prawdziwe oblicze neoliberalnej deregulacji możemy obserwować obecnie.

  NEGATYWNE ZNACZENIE DEMONETYZACJI ZŁOTA

  Uwolnienie pieniądza od parytetu złota w naszej kulturze, nie było zatem świadectwem duchowego rozwoju, ani aktem dobroczynności i jak do tej pory spotęgowało jedynie negatywne funkcje pieniądza kruszcowego, bowiem niedobór pieniądza opartego na złocie został zastąpiony czymś jeszcze gorszym; nielimitowanym, oprocentowanym długiem.
  Demonetyzacja złota do tej pory ujawniła jedynie swoje negatywne strony i posłużyła do zalegalizowania niebotycznych zysków z lichwy i z niemal dowolnej, nielimitowanej kreacji substytutu pieniądza. Jest to ciemna strona demonetyzacji złota.

  POZYTYWNE ZNACZENIE DEMONETYZACJI ZŁOTA

  Jasną stroną demonetyzacji złota było dobitne unaocznienie zasady, że to nie złoto, ale ilość dóbr konsumpcyjnych produkowanych przez społeczeństwo oraz ilość i poziom usług, decydują o wartości pieniądza. Złoto jest tylko jednym z dóbr. Wartość pieniądza jest określana przez ilość wszystkich dostępnych dóbr konsumpcyjnych, ta zaś zależna jest od ludzkiej pracy wyrażonej w wytworzonych dobrach. Zupełnie niekonieczne jest tutaj pośrednictwo złota a jego parytet wręcz przeszkadza. Lawinowe zwiększanie się, wraz z postępem technicznym w produkcji, ilości dóbr konsumpcyjnych, prowadziłoby do nienaturalnego zawyżenia ceny złota, gdyby miało ono stanowić pokrycie na wszystkie dobra i usługi. Dawniej ludzie nie rozumieli, że istotna wartość pieniądza, to wartość ludzkiej pracy zawartej w towarach oraz usługach. Często sądzili, że wystarczy pomnażać ilość pieniędzy (złotych i srebrnych monet lub banknotów), aby osiągnąć bogactwo. Wyrażanie wartości pieniądza w złocie skutecznie zaciemniało rzeczywistą naturę zależności pomiędzy pieniądzem a wytworzonym przez człowieka dobrem konsumpcyjnym.

  Obecnie trzeba powrócić do regulacji i do emisji pełnowartościowego pieniądza w miejsce kreacji oprocentowanych długów. Od tego zależy pomyślność 90% obywateli. Na zmianie tej straci znikoma część spoleczeństwa żyjąca z odsetek, a nie ze swojej pracy. To ci ludzie opowiadają sie przeciw zmianie, chcieliby utrwalić patologiczny system ktory im przynosi korzyści.

  Ankieta ukazuje coraz większa gotowość ludzi do takiej zmiany i zrozumienie problematyki emisji pieniądza. To budzi niepokój "utrwalaczy", którzy sięgają po mało zasadne, złośliwe argumenty.
 • @Jacek Rossakiewicz 17:09:55
  Panie Jacku.

  Zbyt cenna uwagi na komentarz. Proszę powiesić to jako osobną notkę.

  Swoja drogą ja też jestem zbudowany wynikami ankiety. Okazuje się, że z Polakami można się zgadzać, gdy działa się przy otwartej kurtynie.
 • @nikander 17:27:42
  Tylko proszę uważać, żeby samemu się nie powiesić

  :-)))))))))))))))))))
 • I stało się -
  oczywiste, że niektórzy liderzy tutaj namawiają do rewolucji, która nie ma niczego zmienić, oprócz ustawienia przy starym korycie paru nowych pasożytów.

  Czyż nie tak, panie Nik Ander? Czy po to ryzykowaliśmy życie uciekając spod żydo-komuny, panie Ryszardzie?
  ODWAGI !!!
 • @Jacek Rossakiewicz 17:09:55
  Rola ZŁOTA ...

  Wyobraźmy sobie, że Mamy DWIE OSOBY A i B. Mają po jednym kocie i po 1 gramie złota. Nie ma żadnych innych dóbr.

  Oznacza to, że świat składa się z 2 kotów i 2 gram złota, a więc "wycena" kota to 1 gram złota.

  A kupuje 1 kota od B za 1 gram złota.

  Teraz A ma 2 koty, B ma 2 gramy złota.

  Teraz A produkuje różne produkty, bardzo pożyteczne. Są to domy, wozy, łodzie, narzędzia. B nie robi nic, bo ma złoto i sądzi, że (o ile nie odkryje się nowego złota), ilekolwiek by A się naprodukował rzeczy, tto i tak wszystkie one będą warte tyle, ile on ma złota ...

  Innymi słowy teraz transakcja wyglądałaby tak, że:
  A oddaje wszystko co ma, w tym dwa koty (które stanowią już tylko promil wartości dóbr), a B oddaje mu swoje 2 gramy złota ...

  Tak to wynika z majaczeń monetarystów i głąbów nie rozumiejących sił działających w gospodarce i ludzkiego działania ...

  A tymczasem A może oddać swoje dobra, ale nie za 2 gramy złota, lecz będzie oczekiwał od B spełnienia np. jakichś usług (praca przez rok itp.).

  Co się takiego stało, że A nie chce się zachowywać tak, jak by myślały monetarystyczne głąby ?

  Otóż złoto nie jest czymś szczególnym. Pełni tylko rolę pośrednika transakcyjnego i to niekoniecznego !!!

  Jak posiadacze złota zakopią je i będą czekali na "martwy wzrost" ("dead growth"), to się nagle okaże, że świat wymyśli INNE METODY POŚREDNICZENIA w transakcjach !!! Może to być żądanie odpracowania, alkohol, nieruchomość, przyszłe dochody itp. itd.

  Relacje gospodarcze w społeczeństwie są takie, jak relacje grawitacyjne pomiędzy materią we Wszechświecie:

  WSZYSTKO jest powiązane ze WSZYSTKIM ...

  Tak więc nie da się zadekretować CZEGOKOLWIEK jako waluty (co doświadczyliśmy w latach PRL-u).

  I każdy, kto prowadzi jakieś inżynieryjne dywagacje na temat walut, pieniądza itp. po prostu BEŁKOCZE ...

  Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy pieniądz ma pokrycie w złocie !!!

  Ważne, aby nie było MONOPOLU EMISJI !!!

  Wtedy każdy emitent będzie DBAŁ o wartość pieniądza, jeżeli będzie chciał się na tej pozycji utrzymać. Zacznie oszukiwać, ludzie go oleją ...

  Rynek zacząłby wymagać od emitenta zabezpieczenia w złocie, w akcjach, w nieruchomościach itp. W CZYMKOLWIEK, co ludzie uznają za WARTOŚĆ ...

  I to byłby najlepszy "pies pasterski" do pilnowania wartości pieniądza ...
 • @Jerzy Wawro 16:55:15
  --- cytat ---
  W Stanach Zjednoczonych nigdy nie było i nie ma banku centralnego
  --- koniec cytatu ---

  Po co bić pianę?

  Polecam Kaplana - "The Bank of the United States and the American Economy" wyd. Greenwood Press, rok wydania 1999.
 • @nonscolar 22:04:04
  Rzeczywiście nie ma po co bić piany, skoro musi się Pan posuwać do manipulacji. Bo tak odbieram obcięcie zdania: "W Stanach Zjednoczonych nigdy nie było i nie ma banku centralnego takiego jak NBP."
 • @Jerzy Wawro 22:56:39
  Myślę, że można podsumować naszą wymianę zdań:
  1. "nonskolar" pomimo zapewnień iż istnieje "na pęczki" przykładów "zgubnych skutków kierowania emisji pieniądza przez niezależny bank centralny wprost do budżetu" nie był w stanie podać ani jednego takiego przykładu.
  2. Nie był też w stanie wyjaśnić na czym polega "kolosalna różnica" między wykupem obligacji krajowych a zagranicznych.
  3. Posługiwał się za to całą masą środków perswazji od zwykłej erystyki po manipulacje - co już jest naganne.

  Wniosek: omijać szerokim łukiem.
 • @nikander
  1-P
  2-P
  3-N - opozycja mogłaby mieć większy wpływ na proces decyzyjny, aczkolwiek danie jej "prawa legalizacji rozwiązań alternatywnych" mogłoby wprowadzić zamęt w państwie (jeśli prawo to przysługiwałoby rządowi i opozycji. Jeśli tylko opozycji - to jaki jest sens rządu?)
  4-P
  5-P
  6-P
  7-P
  8-P
  9-0
  10-N
  12-P


  P.S. Myślę, że lepiej byłoby podać wyniki gdzieś na samym końcu notki.
  Te liczby w nawiasach niepotrzebnie mogą wpłynąć na respondenta (w razie wątpliwości sugerują jaki wynik wybrać).

  Pozdrawiam
 • @-Polak- 16:48:44
  Słuszna sugestia. Zastosujemy następnym razem.
 • Dlaczego tak jest, że masy są przeciwne normalności?
  A czy cokolwiek, co robią ludzie jest normalne...!!! – np.:
  - zamienianie co się da na śmieci...
  - skażanie powietrza, gleb, wód; żywności...
  - niszczenie wszystkiego co otrzymywaliśmy od natury za darmo i moglibyśmy dalej otrzymywać za darmo przez kolejne setki tys. lat...
  - trucie się, innych nikotyną, alkoholem, narkotykami, szkodliwie przyrządzanymi, szkodliwymi produktami spożywczymi...
  - emisja trującego przekazu z radia, telewizji; trucie się, innych przekazem z radia, telewizji...
  - wszechstronne degenerowanie ludzi...
  - realizowanie pseudodobroczynnych, religijnych, politycznych, ekonomicznych, gospodarczych utopii, w tym zagłady, w tym samozagłady...
  - nazywanie spraw, rzeczywistości, postępowanie na odwrót...
  ____________________

  Konstruktywna alternatywa: www.racjonalnyrzad.pl
 • @t-rex 09:27:37
  12. Usunięcie syjonistów z rządu, organizacji politycznych i para-rządowych - P
 • @t-rex 09:27:37
  Jak już pisałem wcześniej: cokolwiek konstruktywnego w utopiach jest NIE REALNE!
  A więc NAJPIERW: 01.05.2012 r. - Wprowadzenie racjonalnego ustroju
  http://racjonalizm.nowyekran.pl/post/55702,01-05-2012-r-wprowadzenie-racjonalnego-ustroju
 • @Redaktor1966
  I tu pana mam! Nie po raz pierwszy, z resztą. Wg nomenklatury antychrystów, „racjonalny” znaczy ateistyczny i komunistyczny jak sam Manifest! Stąd wrogość do mojego punktu 12.
  Wszystko stało się jasne.
 • Ankieta
  MÓJ GŁOS

  Rozdział władzy – P

  Subwencja obywatelska na partie -N

  Wariantowe prawo gospodarcze -N ?

  Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP -P

  Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne -P

  Rozproszenie emisji poprzez budżet -P

  Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) -O

  Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego -N

  Prawo dla klastrów produktowych -O

  Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach -N

  Podatki obywatelskie -N

  Uzasadnienie :

  Rozdział władzy – P

  Subwencja obywatelska na partie -N,
  Środki na to pwoinny pochodzić ze skarbu państwa i to w równej dla każdej partii ilości. Nie ma potrzeby tworzenia "koryta"

  Wariantowe prawo gospodarcze -N ?,
  Bo nie można stanowić "prawa alternatywnego" i inną miarę stosować dla różnych ludzi.

  Obywatelska pierwotna emisja pieniądza przez NBP -P

  Wyeliminowanie wtórnej emisji pieniądza poprzez banki komercyjne -P

  Rozproszenie emisji poprzez budżet -P

  Prawo dla spółek właścicielsko – pracowniczych (SW-P) -O

  Prawo finansowania aktywów SW-P z filaru kapitałowego -N,
  Żadnego dostępu do środków zgromadzonych przez ludzi w systemie emerytalnym i zakaz "wachlowania" nimi w zależności od czyichkolwiek potrzeb. To jest "świętość" i Amen.

  Prawo dla klastrów produktowych -O

  Państwo reguluje dysproporcję dochodów w firmach -N,
  To jest jedyny sposób na zagwarantowanie pracownikom minimalnych wynagrodzeń. Zrezygnowanie z tego byłoby równoważne z usankcjonowaniem wyzysku.

  Podatki obywatelskie -N,
  Źródłem dochodu skarbu państwa powinien być tylko i wyłącznie podatek obrotowy plus stały jednolity podatek od dochodu wypracowanego za dany rok. I na tym koniec.

  pozdrawiam
 • @Redaktor1966 19:52:54
  Człowieku, jak nie masz nic do powiedzenia "w temacie" to zbieraj zabawki i na swoje podwórko. Reklamowanie strony swojego lewego ugrupowania w komentarzach jest nie na miejscu.
 • @w.red 09:03:19
  Wariantowe prawo.

  Uważam tak. Polska będzie polką, gdy na jednej ulicy będę ze sobą zgodnie sąsiadować przedsiębiorstwa o typie patrialchalnym i o typie partnerskim. Oba są potrzebne, bo tacy są ludzie. Przedsiębiorstwa o typie partnerskim to te które działają na zasadzie rozłożonego ryzyka. Polskie prawo nie przewiduje takiej możliwości. Czasem piszę o tym http://nikander.nowyekran.pl/post/55890,rozwoj-gospodarczy-i-fiskalizm-dojenie-coraz-chudszej-krowy
  Wiadomo: liberałowie,chcą kupować pracę na wygodnych dla siebie zasadach.
 • @nikander 09:25:58
  "..gdy na jednej ulicy będę ze sobą zgodnie sąsiadować przedsiębiorstwa o typie patrialchalnym i o typie partnerskim.."
  A czy ja twierdzę inaczej ? Mało tego, uważam że na tej samej ulicy mają pełne prawo zaistnieć także przedsiębiorstwa państwowe (jakkolwiek to zabrzmi), o ile będą miały sensownych zarządzających. A dla państwa będą stanowiły źródło dodatkowej kasy ;)
 • @nikander 09:25:58
  Jednak prawo nie może być "wariantowe" w żadnym przypadku. Musi być sensowne, proste, jednolite i ....sprawiedliwe oraz jedno dla wszystkich.
  A że nie ma w nim zapisów dotyczących klastrów to można zmienić :)
  Jednak nie ma potrzeby tworzenia jakichkolwiek form uprzywilejowanych.
 • @w.red 10:02:54
  Chyba zostałem źle zrozumiany. W przypadku prawa handlowego (kodeksy spółek) mamy raczej do czynienia nie z prawem sensu stricto a prawem obowiązującym w pewnych "konstrukcjach działań zespołowych". Albo to prawo jest na tyle elastyczne, że można go stosować do przysłowiowego klastra, plastra i katastra, albo tworzy się oddzielne rozdziały.
  Szersze uzasadnienie link w poprzednim komentarzu.
 • @nikander 10:27:56
  Przyznam się że teraz ja nie rozumiem. W istniejącym stanie prawnym o ile komuś z jakichś względów nie odpowiada forma spółdzielni. To zawsze może prowadzić (lub uczestniczyć) w spółce takiego czy innego rodzaju. Jedynym co może utrudniać sprawę to biurokracja związana z założeniem takiego podmiotu. Poza oczywiście finansowaniem (pozyskaniem kredytu czy jak ktoś woli środków) no i dość zawiłym sposobem opodatkowania.
  Nie dostrzegam tu nic co by uniemożliwiało założenie klastru (pominąwszy opodatkowanie).
  Z resztą to i tak byłoby bez znaczenia gdyby istniał wyłącznie podatek obrotowy i od dochodu uzyskanego w skali roku.
  Natomiast nie powinna mieć miejsca sytuacja, kiedy dwóch (czy więcej ludzi) umawia się że będą produkować przykładowo komputery. Po czym po wyprodukowaniu jakiejś ich ilości rozwiązują swoją grupę bez poniesienia odpowiedzialności za wyprodukowany wyrób (serwis, części itp). Bo w takiej sytuacji klient zostałby na lodzie. Byłoby to po prostu niemoralne.
  To że w "rozwiniętych demonkracjach" takie rozwiązania mają miejsce nie znaczy że należy je bezkrytycznie naśladować. Przykładem tutaj "grupy" tworzone ad'hoc w celu wytworzenia jakiegoś specyfiku farmaceutycznego. To jest tylko odciążenie koncernów od kosztów i odpowiedzialności. I pozostawienie nabywcy samemu sobie. Bo od kogo będzie dochodził on roszczeń np z tytułu odszkodowań za szkodliwe działanie leku ?
  Dlatego nie rozumiem pomimo zalinkowanego materiału w czym jest problem ?
  Wolną chwilą prosiłbym o skonkretyzowanie swoich oczekiwań w tej sprawie.

  pozdrawiam
 • @w.red 11:26:16
  Nic w linkowanym materiale nie starałem się wyjaśniać. Pokazałem jedynie fakt istnienia kiedyś aktu prawnego przewidującego prowadzenie czynności handlowych na wspólny rachunek. U nas nawet czegoś sie nie przewiduje!!!
 • @nikander 12:05:52
  "..Nic w linkowanym materiale nie starałem się wyjaśniać.."
  No i dlatego zapytałem o co konkretnie chodzi. Skoro uważał Pan to za istotny temat nie pojmuję czemu wzdraga się Pan przed skonkretyzowaniem w czym ból. Albo inaczej, co jest Panu potrzebne by zadowolić Pańskie oczekiwania. Bo jak na razie nic z tego nie wynika.
 • @w.red 12:25:18
  Jednemu podobają się brunetki innemu blondynki. Ta ankieta miała ich policzyć. Tyle i tylko tyle.
 • @nikander 12:45:27
  Proszę o wybaczenie, ale nie myślałem że to jedna z odmian "czesania pomponika". Gdybym wiedział wcześniej nie zwracałbym głowy.

  pozdrawiam kończąc
 • Jeszcze inaczej:
  żadne z dotychczas stosowanych rozwiązań nigdy się pozytywnie nie sprawdziło, bo nigdy nie postępowano - rzeczywiście - racjonalnie!
  I jeszcze inaczej: masy ludzkie nie uczą się na błędach (będą je, ich kombinacje powtarzać nieskończoną ilość razy, przez nieskończenie długi okres czasu, bez względu na dowolnie dobitnie widoczne tego katastrofalne skutki)...!

  Przykładowo: czy kilkaset tysięcy urzędników będzie chciało stracić pracę...
  Czy politycy będą chcieli stracić głosy kilku mln wyborców...: urzędników wraz z rodzinami.
 • @Zdzich 04:15:27
  Ależ ja się w ogóle na temat któregokolwiek postulatu nie wypowiadałem (a ten Pana popieram!).
  A odnośnie tzw. religijności, org. religijnych uświadamiające materiały znajdują się tutaj:
  RACJONALNE MYŚLI, ANALIZY, WNIOSKI (cz. 2)
  http://www.wolnyswiat.pl/11ah5.html

  M.IN. O KATOLICKIEJ ORGANIZACJI RELIGIJNEJ
  http://www.wolnyswiat.pl/15p4.html
  --------------------
  Powodzenia
 • @w.red 09:11:35
  Ależ ja mam b. dużo do powiedzenia i to w b. wielu tematach, o czym można się przekonać na moich portalach, np. tu:
  http://www.wolnyswiat.pl/15.html
  PS
  Proszę się najpierw - ze zrozumieniem - zapoznać, a dopiero potem - merytorycznie - komentować.
 • @Redaktor1966 18:14:21
  Proszę zrozumieć że nie mam zamiaru z Panem w żaden sposób rozmawiać.
  A jeśli ma Pan coś w temacie poruszonym przez autora coś konkretnego do przekazania to można to napisać niekoniecznie posiłkując się linkami do swojej strony. Proszę wybaczyć, ale na Pańskie poglądy mam odruch alergiczny. Zatem kończę i nie polecam się na przyszłość.
 • Na zakończenie/dla przypomnienia:
  Nim projekt jest bardziej racjonalny, tym są mniejsze szanse jego realizacji...
  PS
  Nim propozycja będzie bardziej absurdalna, szkodliwa, tym z większą ochotą, uporem będzie realizowana, np.: spalmy całą ropę i węgiel, zużyjmy wszystkie surowce, zróbmy jak najwięcej-/przeróbmy wszystko na śmieci, skaźmy powietrze, ziemie, wodę, wytnijmy jak najwięcej lasów, zabetonujmy i zaasfaltujmy jak największą powierzchnię ziemi, zniszczmy przyrodę, dbajmy, kosztem ludzi zdrowych, wartościowych, przyrody, przyszłych pokoleń, w tym by się rozmnażali, zarażali, o ludzi chorych, upośledzonych, zdegenerowanych, zarażajmy się; zdemoralizujmy, wypaczmy; pogrążmy jak najwięcej ludzi; trujmy się, innych nikotyną, alkoholem, narkotykami, szkodliwą żywnością, niezdrowym odżywianiem, przekazem z RTV; uzależniajmy się od trucizn; uszkadzajmy geny; obniżajmy potencjał; zdegenerujmy wszystkich ludzi, nasz gatunek, nie wspierajmy ludzi mądrych, prawych, o pozytywnym potencjale, za to wybierajmy, wspierajmy psychopatów, debili; kanalie (pdk), nazywajmy sprawy na odwrót: szkodzenie nazywajmy pomaganiem; czynienie zła – czynieniem dobra (np. upierajmy się, że trując nikotyną innych mamy rację, a broniących się przed tym, smrodem, stresem, o tym myśleniem, uczeniem się takiego traktowania własnego, innych zdrowia, potencjału, życia, nałogiem, wydatkami, problemami, nazywajmy ludźmi nienormalnymi, złymi, i uważajmy ich za winnych. Uzależnienie, bezpośrednio, pośrednio uczenie tego, wciąganie w to następnych (przecież tak zostali nauczeni uczący, wciągający w to następnych...), od trucizn, nikotyny, narkotyków, alkoholu, szkodliwych artykułów spożywczych, szkodliwie przyrządzonych dań, związane z tym wydatki, choroby, z predyspozycjami do trucia się, uzależnione, chorowite, chore, upośledzone, debilne, psychopatyczne dzieci; społeczeństwo; degenerację; bezmyślność, głupotę, przestępczość, nieszczęścia, bestialstwo, cierpienia, tragedie, potworności, wydatki, długi, biedę, problemy, straty, nazywajmy wolnością (prawem do decydowania o sobie); destrukcyjną dyktaturę pdk »Dzięki nielegalnemu przeznaczaniu państwowych pieniędzy na kampanie wyborcze. Mimo nierealizowania zobowiązań wyborczych. Dzięki opanowanym mediom, współpracującym... z nimi właścicielom i pracownikom mediów; ogłupianiu, manipulowaniu, wykorzystywaniu swoich ofiar (widzów/obywateli)/poparciu ludzi niemyślących; nierozumiejących; nieświadomych. Dzięki wykorzystywaniu faktu, że znaczna część ludzi, w sposób nieuświadomiony/uświadomiony, chce tracić, przegrywać, by cierpieć, a część chce, by to spotykało innych, a są i tacy, którzy preferują jedno i drugie. Dzięki przyczynianiu do niszczenia ludzi o wysokim pozytywnym potencjale, świadomych, za pośrednictwem przekazu z mediów*. Dzięki zmilczaniu ludzi o wysokim pozytywnym potencjale, wartościowych, wybitnych. Dzięki negatywnej selekcji do pełnienia ważnych stanowisk. Dzięki kooperującym... z nimi fabrykantom, finansistom, bankowcom. Dzięki opłacaniu-przekupywaniu kast-wyborców: urzędników, górników, rolników (i jeszcze przez kilkanaście lat członków katolickiej org. (tzw.) religijnej...)« nazywajmy praworządnym rządem; kierowanie się głosem, w tym jej psychopatycznej, autodestrukcyjnej, destrukcyjnej części, większości, kast, a nie racjonalnymi argumentami, rozsądkiem, nazywajmy postępowaniem normalnym, mądrym, słusznym); realizujmy utopie; realizujmy samozagładę, itp., itd...!
  Tak więc te fakty obnażają, a więc i całkowicie dyskredytują kierowanie się głosem większości, demokrację!


  Niewiedza, nierozumienie i wynikłe z tego zachowywanie się, postępowanie przynosi ogromne ilości szkód, strat, w postaci klęsk, katastrof, plag, przyczynia do krzywd, niesprawiedliwości, cierpień, nieszczęść, problemów. Itp. Stąd koniecznym jest edukowanie, uświadamianie ludzi.
  Jednak nie można zwlekać z pozytywnymi działaniami do czasu naocznego... pojęcia skutków dotychczasowego postępowania (znaczna część ludzi nie wie i nie chce niczego wiedzieć, rozumieć...!), więc trzeba konstruktywnie działać również w brew większości (...) – to obowiązek ludzi świadomych, odpowiedzialnych w wobec pozostałych, konieczność dla zachowania resztek życia, w tym naszego gatunku na Ziemi! Ludzie bezrozumni, nieposiadający odpowiedniej wiedzy, predyspozycji, zdolności, kierujący się emocjami, instynktem stadnym, wypaczeni, zdemoralizowani, zmanipulowani, krótkowzroczni, egoistyczni, nieświadomi, nieodpowiedzialni, nie mogą mieć wpływu na podejmowanie, decydujących o losie innych, decyzji!
  Do tego trzeba też dodać fakt, iż znaczna część ludzi nieświadomie cierpi na syndrom autodestrukcji, przegrywającego (niby chce dla siebie dobrze, ale wszystko robi tak, by było źle, by przeżywać towarzyszące temu silne, negatywne emocje). A objawia się to np. hazardem, nikotynowym, alkoholowym, narkotykowym, żywieniowym degeneractwem, unikaniem pożytecznych informacji, rozsądnego myślenia; rozumienia, wiedzy, osiągania wyższego poziomu świadomości, a wystawianiem swojego umysłu na destrukcyjne oddziaływanie psychopatów, debili; kanalii (pdk) pracujących, występujących w mediach*, i w efekcie m.in. dokonywaniem, jako wyborca, złych wyborów, z tego skutkami. Czyli chcą cierpieć, przegrywać, tracić; źle nawet dla siebie! A znaczna część populacji ludzkiej jest jeszcze psychopatyczna, czyli chce tego dla innych! Są też osobniki, które chcą źle zarówno dla siebie jak i dla innych!
 • @Redaktor1966 19:40:20
  Przeczytałem i chciałbym zauważyć, że ten racjonalny wywód powyżej nie ma nic wspólnego z tym, o czym piszą racjonaliści, których znam na obu półkulach łącznie z ich odchodami po środku. Doprowadzają mnie do wysypki.
  Zwracam honor!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930