Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
717 postów 7645 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Polska Doktryna Gospodarcza wyfrunie już w październiku.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

I Ty możesz przyczynić się do wypracowania stanowiska uzgodnionego. Nie marnuj okazji.

 

      Zapowiadany sejmik Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych, na którym chcielibyśmy zaprezentować tekst stanowiska uzgodnionego w sprawie Polskiej Doktryny Gospodarczej ma już ustabilizowaną agendę. Odbędzie się w Łodzi w dniach 6-7 października. W stosunku do wersji pierwotnej większa uwagę zwróciliśmy na zgromadzenie bazy analitycznej dla naszych postulatów. Nastąpi to w części drugiej sejmiku.

Dotychczas o sejmiku informowaliśmy w filmikach:

https://youtu.be/D1j9p_lBkRs

https://youtu.be/s4IxpCHi0S0

https://youtu.be/6E6ZCEA8gLI

Zapraszam na audycję na żywo na kanale telewizji internetowej eMisja.tv, 6 września o godz. 16.00 gdzie redaktor Piotr Korczarowski dokładnie odpyta nas o to dlaczego te a nie inne tematy znalazły się w agendzie i o to jakie są nasze propozycje rozwiązań.

Dalsze filmiki są w trakcie kręcenia.

 

Sejmik Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych nt.

Polska doktryna gospodarcza: suwerenny pieniądz i metody jego obrony

(projekt wstępny dla sygnatariuszy stanowiska uzgodnionego)

Cel: przedstawienie dorobku Konfederacji w poszukiwaniu optymalnego dla Polski modelu gospodarczego

Organizatorzy: Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych i wszystkie organizacje uczestniczące w projekcie na zasadzie wielobiegunowej sieci współpracy

Miejsce i czas: 6-7 października 2018r. Łódź. Od strony logistycznej sejmik zabezpiecza partia Polska Patriotyczna.

Agenda(projekt wstępny):

I. Część pierwsza – prezentacja koncepcji.

 1. Architektura monetarna:

  1. Nowoczesna teoria pieniądza (Modern Money Theory) – nieśmiały krok w dobrym kierunku – 25 minut

  2. Pieniądz suwerenny (Sovereign Money) – strategia kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym – 45 minut

 2. Związki gospodarcze o integracji produktowej

  1. Struktury sieciowe i ich obszary przewagi nad strukturami zhierarchizowanymi. 45 – minut

  2. Historia akcji lobbingowej. 25 minut

 3. Deproletaryzacja

  1. Partnerski model stosunków przemysłowych w koncepcji spółki właścicielsko-pracowniczej. 45 minut.

  2. Wsparcie procesów uspołecznienia gospodarki emisją suwerennego pieniądza i rozwiązaniami podatkowymi. 25 minut.

II. Część druga – wystąpienia sygnatariuszy stanowiska uzgodnionego w sprawie Polskiej Doktryny Gospodarczej – składanie wniosków do protokołu.

 1. Informacja o projekcie powstania Komitetu Wyborczego „Akcja Wyborcza Polaków” i jej deklaracji programowej.15 minut

 2. Zakończenie sejmiku.

Kontakt do KoReUs: Andrzej Jędrzejewski, mail biuro@koreus.pl

Kontakt do Polska Patriotyczna: dr Paweł Ziemiński, mail zieminskipawel@gmail.com

      Aby uporządkować dyskusję, sygnatariusze stanowiska uzgodnionego będą poproszeni aby swoje wnioski złożyli na przygotowanych wcześniej formularzach SWOT przygotowanych dla wszystkich naszych postulatów. Ich próbki podaję niżej. Ktoś dla Polaków kiedyś napisał rozprawę „O skutecznym rad sposobie”. My też chcemy szanować swój czas i ograniczyć dostęp do mównicy tzw. trybunów ludowych, którzy na każdej sprawie znają się lepiej. Przewidujemy możliwość uczestniczenia w budowie bazy analitycznej także dla osób, którzy nie będą mogli przyjechać do Łodzi.

 

Architektura monetarna – wariant z rynkową regulacją kreacji pieniądza w oparciu o Nowoczesną Teorię Pieniądza (MMT)

 

1. Strategia kotwiczenia waluty zostaje niezmieniona (cel inflacyjny).

2. Instrumenty polityki pieniężnej zostają lekko zmodyfikowane. Rada Polityki Pieniężnej wyzna­cza wielkość stóp procentowych dla pożyczek i wysokość prowizji dla banków komercyjnych.

3. Zasady pierwotnej kreacji pieniądza zostają niezmienione, jednak dokonywać jej może jedynie NBP oferując bankom komercyjnym ujemną stopę lombardową.

4. Narodowy Bank Polski wykupuje obligacje skarbu państwa na rynku wtórnym.

5. Wysokość prowizji banków komercyjnych jest stała i ustalona przez państwo a nadwyżka opro­centowania pożyczek ponad tę wielkość przekazywana jest na rachunek pozabudżetowych docho­dów skarbu państwa (anihilacja pieniądza bankowego).

6. Kierunki rozproszenia pieniądza pochodzącego z anihilacji uzależnione są od parametrów mone­tarnych (stopy inflacji oraz wzrostu PKB) i idą na dofinansowanie inwestycji produkcyjnych, inwe­stycji infrastrukturalnych oraz powiększenie konsumpcji.

 

Analiza SWOT

 

Mocne strony

1.

...

Słabe strony

1.

...

Szanse

1.

...

Zagrożenia

1.

...

 

 

 

Architektura monetarna – wariant z administracyjną regulacją emisji pieniądza suwerennego.

 

1. Państwo rekompensuje społeczeństwu spadek wartości nabywczej pieniędzy (agregatu monetar­nego M3) powstałego na skutek inflacji oraz niedobór środków płatniczych na wykup wzrostu PKB.

2. Wprowadza się nową strategię kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyj­nym.

3. Instrumenty polityki pieniężnej oparte są na ilościowej teorii pieniądza i określone przy pomocy matematycznych formuł emisyjnych.

4. Przyjmuje się 4-miesięczny cykl dokonywania operacji dostrajających i aprecjacyjnych.

5. Narodowy Bank Polski odzyskuje zagwarantowaną mu prerogatywę w art 227 p.1 Konstytucji i staje się wyłącznym emitentem pieniądza suwerennego.

6. Kierunki rozproszenia pieniądza suwerennego uzależnione są od parametrów monetarnych (stopy inflacji oraz wzrostu PKB) i idą na dofinansowanie inwestycji produkcyjnych, inwestycji infra­strukturalnych oraz powiększenie konsumpcji.

7. Pieniądze przeznaczone na dofinansowanie inwestycji produkcyjnych emitowane są w postaci e-waluty (pieniądza komplementarnego na finansowanie inwestycji oraz zobowiązań fiskalnych) z przeznaczeniem na dokapitalizowanie udziałów kapitałowych pracowników w spółkach właściciel­sko-pracowniczych.

8. Pieniądze komplementarne w miarę ich wpływu do budżetu stają się pieniędzmi pełnowartościo­wymi.

 

Analiza SWOT

 

Mocne strony

1.

...

Słabe strony

1.

...

Szanse

1.

Zagrożenia

1.

...

 

Zapraszamy wszystkich sygnatariuszy stanowiska uzgodnionego zarówno tych instytycjonalnych jak i osób prywatnych.

 

 

KOMENTARZE

 • Polecam
  artykuł Szwajcara prof. Josepha Hubera "Światełko reformy monetarnej": http://jestesmyzmiana.pl/wp-content/uploads/2018/05/Światełko-reformy-moentarnej.pdf
 • 5*
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/08/26/polska-doktryna-gospodarcza-wyfrunie-juz-w-pazdzierniku/
 • @ Autor
  "Architektura monetarna – wariant z administracyjną regulacją emisji pieniądza suwerennego."

  Właśnie ekipa mogąca zbombardować nas demokracją za wprowadzenie czegoś takiego straciła jednego "jastrzębia":

  http://jasiek.neon24.pl/post/145217,republikanin

  Serdecznie pozdrawiam

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031