Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
708 postów 7602 komentarze

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Konfederaci - nasze "powstanie listopadowe"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Trochę nam się śpieszy, bo wraz z ustawą budżetową Rada Polityki Pieniężnej ma obowiązek przedstawienia założeń polityki pieniężnej na przyszły rok. Chcemy aby posłowie i senatorowie nie spali wtedy w swoich ławach.

       Z problemem niskiej świadomości monetarnej ekip rządzących boryka się wiele narodów. Mnie zaintrygował sposób, w jaki rozwiązano ten problem w RPA. Dokonano tam prowokacji zmuszając członków tamtejszego odpowiednika naszej Rady Polityki Pieniężnej do odpowiedzi na bardzo proste pytanie: skąd się biorą pieniądze? I co się okazało? - nikt nie udzielił merytorycznej odpowiedzi. Prowokacja się udała na tyle, że podobny eksperyment przeprowadzono w Wielkiej Brytanii.

Myślę: a dlaczego by nie powtórzyć tego w Polsce?

      Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych chce wywołać swoje „powstanie listopadowe”. Trochę nam się śpieszy, bo wraz z ustawą budżetową Rada Polityki Pieniężnej ma obowiązek przedstawienia założeń polityki pieniężnej  na przyszły rok. Chcemy aby posłowie i senatorowie nie spali wtedy w swoich ławach. W tym celu chcemy ich skrzynki mailowe i skrzynki poselskie zasypać pismami, którego projekt podaję niżej. Skrótowa forma nie pozwala napisać o wszystkich szczegółach, ale traktujemy naszych posłów i senatorów jako ludzi wyjątkowo mądrych a „mądrej głowie dość po słowie”.

       Nie chcemy działać w próżni więc zwracamy się do Was z prośbą o poparcie naszej inicjatywy. Tę inicjatywę możecie okazać wysyłając maila na adres biuro@koreus.pl albo – najprościej – umieszczając pod notką stosowny komentarz.Tym razem prosimy o pośpiech, bo czas nagli.

 

Oto projekt pisma:

 

Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych                                         Lublin dnia………...

……………………………

 

Szanowni Parlamentarzyści Polscy

(Wersja robocza)

Dotyczy: wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podejrzenia o złamanie Art. 227 p1. Konstytucji RP w Art. 4 Ustawy o NBP.

        Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych zabiega o przywrócenie Narodowemu Banko­wi Polskiemu prerogatywy wynikającej z art. 227 p1. Konstytucji RP. Artykuł ten stanowi, że: „Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje muwyłączne prawo emisji pieniądza[w domyśle - nie ograniczając jego formy: czy to będą znaki pieniężne czy pieniądz elek­troniczny ]oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Natomiast w art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o narodowym Banku Polskim (Dz.U. 1997 Nr 149 poz. 938 ) wprowadzono na­stępujące ograniczenie: „NBP przysługujewyłączne prawo emitowania znaków pieniężnychRzeczy­pospolitej Polskiej”.

       Uważamy, że architektura monetarna polegająca na kreacji bankowego pieniądza dłużnego została nam narzucona niezgodnie z obowiązującym prawem a budżet i społeczeństwo ponosi z tego tytułu straty szacowane na dziesiątki miliardów rocznie.

       W tym celu – mając świadomość wady prawnej – zwróciliśmy się do Trybunału Konstytu­cyjnego, pismem jak w załączeniu, aby temat „rozpoznać walką”. Kopię pisma przekazaliśmy do Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej oraz do Prezydenta RP. Dziwi nas zwłasz­cza brak reakcji Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy, który w ogóle nie zareagował na nasze pismo. Zwracamy się zatem do Was Parlamentarzyści Polscy o zorganizowanie grupy 50 posłów, którzy zgodnie z wymogami ustawowymi wystąpiliby do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiotowej sprawie.

       Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stworzyłoby właściwe otoczenie prawne do modyfi­kacji naszej architektury monetarnej w kierunku elektronicznej waluty banku centralnego co obec­nie czyni wiele państw z których najbardziej zaawansowane są szwedzka e-korona i brytyjski e-funt.

Dodatkowa bardzo ważna sprawa:

       Z komunikatuISBnews(Warszawa, 03.10.2018) opublikowanego po posiedzeniu Rady Po­lityki Pieniężnej, która dyskutowała nad założeniami polityki pieniężnej na przyszły rok dowiaduje­my się, że „Bank centralny może rozważyć wydłużenie operacji otwartego rynku,a założenia polity­ki pieniężnej pozwalają mu na stosowanie wszystkich instrumentów, jakimi dysponuje np. Europej­ski Bank Centralny (EBC)”. Jest to bardzo ważna wiadomość, gdyż stwarza możliwości wykupu obligacji skarbu państwa na rynku wtórnym, co daje nadzieję na odzyskanie chociaż części suwe­renności - w zakresie emisji pieniądzaprzezNBP i spore korzyści dla budżetu.

Takie rozwiązanie przewiduje Nowoczesna Teoria Pieniądza (MMT -Modern Monetary Theory), która jest stosowana przez wiele krajów i w przypadku Polski - nie wymaga zmian legisla­cyjnych. Należy jedynie doprowadzić do faktycznego działania art. 227 p1 Konstytucji RP.

Prosimy zatem Was Polscy Parlamentarzyści do bardzo wnikliwego zapoznania się z, dołą­czonymi do ustawy budżetowej, założeniami polityki pieniężnej. Wy zadecydujecie, czy polska wyzwoli się z „niewoli odsetkowej” bankowego pieniądza dłużnego kosztującego nas wraz ze wszystkimi skutkami ubocznymi ponad 100 mld zł rocznie.

Ze swej strony Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych zobowiązuje się do współpracy w przygotowaniu stosownego wystąpienia.

 

W imieniu Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych

………………………………………..

 

Otrzymują: Marszałkowie Semu i Senatu oraz wszyscy posłowie i senatorowie RP

Załączniki: wystąpienie do TK, odpowiedź NBP, odpowiedź RPP

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • Ten błąd należy naprawić!
  Bardzo dziwne, że dzisiejsza polityka pieniężna w Polsce jest prowadzona w przeciwieństwie do Konstytucji.
  Kto do tego dopuścił i jak to jest możliwe w praworządnej demokracji?

  „„Bank centralny może rozważyć wydłużenie operacji otwartego rynku,a założenia polity­ki pieniężnej pozwalają mu na stosowanie wszystkich instrumentów, jakimi dysponuje np. Europej­ski Bank Centralny (EBC)”. Jest to bardzo ważna wiadomość, gdyż stwarza możliwości wykupu obligacji skarbu państwa na rynku wtórnym, co daje nadzieję na odzyskanie chociaż części suwe­renności - w zakresie emisji pieniądzaprzezNBP i spore korzyści dla budżetu.”

  Miejmy nadzieję, że Sejm i Senat się tym faktem zainteresuje i nie przegapi okazji do odzyskania naszej suwerenności monetarnej.

  Pozdrawiam,
 • @Lotna 08:52:45
  Oczywiście zaliczam to jako głos poparcia dla naszej inicjatywy.
  Pozdrawiam
 • Oczywiście
  w całości popieram inicjatywę Konfederacji i wzywam posłów do przestrzegania Konstytucji RP.
 • @zadziwiony 13:51:44
  Dziękuję za poparcie. Będzie nam raźniej.
  Pozdrawiam
 • Autor
  Inicjatywa bardzo dobra - piszcie, tylko uważajcie na odpowiedź, bo mogą oszukiwać.

  Jako sedno pisma zamierzacie napisać:
  "Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych zabiega o przywrócenie Narodowemu Banko­wi Polskiemu prerogatywy wynikającej z art. 227 p1. Konstytucji RP. Artykuł ten stanowi, że: „Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza [w domyśle - nie ograniczając jego formy: czy to będą znaki pieniężne czy pieniądz elek­troniczny ] oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej”. Natomiast w art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o narodowym Banku Polskim (Dz.U. 1997 Nr 149 poz. 938 ) wprowadzono na­stępujące ograniczenie: „NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczy­pospolitej Polskiej”."

  I to jest bardzo dobre, jednak tu jeszcze trzeba dodać, że sam zapis o tym
  "wyłącznym prawie emitowania znaków pieniężnych Rzeczy­pospolitej Polskiej”
  jest oczywiście prawidłowy, tylko opacznie interpretowany, bo jako:
  „NBP przysługuje wyłącznie prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczy­pospolitej Polskiej”.
  Podkreślam - w praktyce jest stosowane jako "wyłącznie" a nie jako "wyłączne". Różnica w jednym "i", a tak tragiczne skutki.

  Trzeba dopisać że Waszym (i naszym jako popierających Wasze wystąpienie Polaków) zdaniem jest to interpretacja na wskroś błędna i że faktycznie nic nie ogranicza Narodowego Banku Polskiego również w wyłącznym emitowaniu i dopuszczaniu do obrotu pieniądza elektronicznego.

  Moim zdaniem to, że banki bez wiedzy i zgody, a więc i bez przekazywania do NBP korzyści z emisji pieniądza elektronicznego faktycznie emitują ten pieniądz grabiąc korzyści dla siebie, jest skandalicznym zaniedbaniem prokuratury generalnej i Skarbu Państwa oraz dotychczasowych dyrekcji NBP i Rady Polityki Pieniężnej.

  W piśmie trzeba więc jeszcze dopisać zapytania
  - jak zdaniem Trybunału Konstytucyjnego NBP ma wyegzekwować swoje konstytucyjne (a nie tylko określone w Ustawie prerogatywy do emisji pieniądza), a także
  - jak organa konstytucyjne Państwa mają zareagować na ewidentny jego rabunek przez banki, które bezprawnie emitują pieniądz elektroniczny, oraz
  - jak teraz wyegzekwować straty Państwa z tytułu tego bezprawnego zawłaszczenia przez banki, straty liczone już zapewne nie tylko w miliardach, ale i w bilionach złotych?

  Dodatkowo Konstytucja mówi że :
  "Narodowemu Bankowi Polskiemu ... przysługuje wyłączne prawo ... ustalania i realizowania polityki pieniężnej”.
  Ten zapis też jest jest realizowany opacznie.
  Rzecz w tym, że tą prerogatywę nadaje mu Konstytucja czyli Naród Polski. - Ta wyłączność NBP dotyczy więc czy to władz państwowych, czy banków i innych podmiotów gospodarczych, czy nacisków innych państw czy organizacji ponadpaństwowych, ale nie od Narodu Polskiego.

  Dodatkowe więc pytanie do TK : jak bezpośrednia reprezentacja Narodu Polskiego ma sprawować kontrolę nad NBP i emisją pieniądza który ze swojej natury musi być pieniądzem narodowym?
 • @Lotna 08:52:45
  „„Bank centralny może rozważyć wydłużenie operacji otwartego rynku,a założenia polity­ki pieniężnej pozwalają mu na stosowanie wszystkich instrumentów, jakimi dysponuje np. Europej­ski Bank Centralny (EBC)”.
  Jest to bardzo ważna wiadomość, gdyż stwarza możliwości wykupu obligacji skarbu państwa na rynku wtórnym, co daje nadzieję na odzyskanie chociaż części suwe­renności - w zakresie emisji pieniądza przez NBP i spore korzyści dla budżetu.”

  Spokojnie. Tu się nie ma z czego cieszyć. Ten cały "wykup obligacji skarbu państwa na rynku wtórnym" to też element okradania Państwa i zadłużania się władz państwowych (coraz wyraźniej pozostających w faszystowskim związku z korporacjami prywatnymi, w tym banksterskimi) na konto Narodu.
  Ten wykup może ułatwiać funkcjonowanie władz państwowych, ale w dłuższym dystansie skutkuje wzrostem zadłużenia państwa.

  To jest też wbrew Konstytucji głoszącej że tylko NBP może emitować pieniądz. Tymczasem obligacjami Skarbu Państwa wolno obracać, a to już czyni z nich pieniądz.

  Konstytucja nie pozwala nie tylko na emisję pieniądza elektronicznego przez banki, ale i na rynek wtórny obligacji Skarbu Państwa.
 • @miarka 14:20:31
  Panie Janie

  jak Pan widzie, jest to bardzo ważna sprawa i dobrze aby więcej ludzi tę wagę znało. Nasz nowo upieczony poseł(po wyborach samorządowych wskoczył na zwolnione miejsce) Robert Majka, który wcześniej pomagał nam napisać pismo do TK obiecuje wziąć sprawę w swoje ręce.

  No to mamy następne poparcie.

  Pozdrawiam
 • Drogi panie Jozefie
  To cenna inicjatywa ,ale jak panu wiadmo ze zmiany w Konstytucji PRLbis wprowadzono celowo wasalizujac Polske. Ten nieszczesny przepis odbierajacy Polsce Prawo Suwerena Kreacji Pieniadza jest tego najlepszym dowodem! Dzieki temu Narodowy Bank Polski stal sie jedynie "oknem kredytowym" , a Centralnym Bankiem jest dla niego Bank Europy...
  Pozbawia to Narod Polski suwerennej decyzji na temat jakiejkolwiek polityki gospodarczej i w tym najwazniejszej polityki pienieznej. BO nad tym pieniadzem nikt w Polsce nie ma zadnej kontroli. Pozbawia to tez rzad mozliwosci finansowania inwestycji rzadowych i projektow publicznych zmuszajac do zaciagania oprocentowanych kredytow w bankach zagranicznych obciazanjac nim budzet Polski. Sa to kwoty, jak pan sam przytacza siegajace 400 mld rocznie z racji obslugi dlugow...
  Gdyby te kwoty przeznaczyc na obronnosc ..Polska bylaby posiadaczka najwiekszej i najnowoczesneij uzbrojonej Armii na swiecie.
  Jesli na sluzbe zdrowi mozna byloby rocznie wybudowac 400 szpitali o wielkosci i nowoczesnosci zaopatrzenia w sprzet taki jak Szpitala Parkland w Dallas. Te kwoty sluza opasowi tzw mianowanych elit JeroUnii, jacy prawem kaduka uwazaja sie za wybranych do rzadzenia Europa.
  Mysle ze powinniscie udac sie do kilku poslow ,zeby list wasz uzyi jako poselska interpelacje w Sejmie !!! Mysle ze napewno wam nei odmowi pan posel Sanocki.
 • @nikander 15:06:13
  Zapis Konstytucji nei jest bledem zrobiono go celowo. Nie jest tez niejasnym pojecie slowo Pieniadz- wazne jest Wylacznosc Polskiego Banku Narodowego na emisje- kreacje Pieniadza( niezalenie w jakiej formie) NA TERYTOTIUM POlskiej Rzeczypospolitej.
  DRygim waznym zakazem mis byc zakaz tworzenia nowego pieniadza przez banki komercyjne w drodze I metoda, ulamkowosci bankowej.
  Panki te powinny obracac srodkami wlasnymi badz powierzonymi im przez bank Narodowy obsugujac kredyty na projekty rzadowe I celowe.
 • @RomanKa 17:29:55
  Panie Romanie.
  To witam na pokładzie. Wśród osób popierających inicjatywę większość to Polacy mieszkajacy poza Polską. Czy stamtąd te sprawy widać lepiej?
  Niech mi Pan Powie, dlaczego krajanom to wisi. Pytam jak kawaler Orderu Patriota kawalera Orderu Patriota.

  Pozdrawiam serdecznie
 • @nikander 17:43:47
  "Wśród osób popierających inicjatywę większość to Polacy mieszkajacy poza Polską. Czy stamtąd te sprawy widać lepiej?
  Niech mi Pan Powie, dlaczego krajanom to wisi."

  Może ja zagaję.
  Nie, nie wisi, tylko w kraju jest biedniej, i ci bardziej doświadczeni, wyedukowani praktycznie w ekonomii, nie mają czasu, a często i komputera żeby pisać.
  Nadto jak się ktoś dorobił, to w taki sposób, że nie będzie chciał się chwalić jak,
  a jak się jeszcze dorabia to prędzej będzie trollem w dyskusjach czy na inny sposób antypolakiem.
  Piszący z kraju raczej preferują dostosowywanie się do realiów jakie w Polsce zapanowały, choć takie dostosowywanie się to cecha nie tylko poprawnopolityczna, ale i pogańska (stąd zadrugowcy, turbosłowianie i syjoniści). Ci bardziej idą za tuskowym "byle tu i teraz".
  - a ci z zagranicy są raczej do tego kierunku sceptyczni, wyraźnie ceniący sobie wartości ludzkie, wspólnotowe, narodowe i rodzinne i myślenie dalekowzroczne. To zapewne reakcja na demoralizujący wpływ mentalności protestanckiej na społeczeństwa krajów zachodnich na wojującą agresywność świata biznesu.
  Z kolei ci nie piszący z zagranicy raczej się tam asymilują i wynarodawiają (i jest ich zdecydowana większość). Wobec biedy w kraju Zachodowi tu łatwo ich korumpować wygodami i podniesionym socjalem.
  Nie piszą oczywiście i ci co za granicą wegetują tak jak i ich odpowiednicy w kraju.

  Mój tu ogólny wniosek jest taki, że najważniejsza jest rzetelna edukacja ekonomiczna - przede wszystkim dla żyjących w kraju poparta budową narodowej świadomości ideowej (nie mylić z ideologiczną).
  - Świadomości podkreślającej zwłaszcza wartość prawdy, uczciwości, wolności i odpowiedzialności, tożsamości, własności i mądrości, oraz moralności i życia, a wszystko w poczuciu ofiarności na rzecz dobra wspólnego Narodu, oraz woli strzeżenia dóbr narodowych dla przyszłych pokoleń Narodu Polskiego.
  Piszę to w przekonaniu że biznes bez priorytetu tych wartości daje tylko efekty chwilowe, i do niczego dobrego nie prowadzi, a przeciwnie - taka preferencja biznesu zwykle prowadzi do satanizmu i zdrady narodowej, czy zdrady polskiej racji stanu.
 • @miarka 20:24:37
  Cosi mi się widzi, że pójdziemy na to powstanie przy zatrzaskujących się okiennicach kamienic - jak to się wydarzyło historycznym podchorążym.

  Żeby tak tylko paru, żeby tak wszyscy inni mieli to w dupie...
 • Popieram ten konstytucyny wniosek.
  Kreowanie pieniądza dłużnego to nic innego jak niekontrolowane dolewanie pustego pieniądza go gospodarki a następnie wysysanie go z powrotem wraz z gigantyczną lichwą. która trafia zagranicę jako zyski lichwiarzy.

  To jest sprzeczne z konstytucja czyli z wyłącznymi prerogatywami NBP.
  Powinna powstać komisja śledcza badająca kto pozwala na gwałcenie Polskiej konstytucji i kto ją gwałci (wiadomo globalni lichwiarze)
 • @Oscar 12:28:35
  To co robią lichwiarze jest jak nielegalny połów na cudzym akwenie.
  Władze zarządzające akwenem (solidaruchy) nic nie robią i pozwalają na ten bezkarny i nielegalny rabunek Polskich zasobów (finansowych) bo to władze zdrady narodowej.
 • @nikander 17:43:47
  Popatrzeć na nasze życie blogowe widać że pocwaniakować jako obserwator, ponarzekać na innych jest łatwo, ale już przejść do pracy organicznej, stawiać diagnozy pod aktywność dla likwidacji patologii i zabrać się do organizacji życia narodowego, społecznego i politycznego tak żeby jeszcze motywować i porywać innych, czy uzyskiwać samemu wsparcie duchowe jest wyraźnie trudniej.


  Kiedy popadamy w biedę to raczej czekamy na rycerza na białym koniu, co przyjedzie, sam wszystko załatwi i da gotowe, popadamy w sny i mrzonki prędzej jak zaryzykujemy jeszcze pogłębienie biedy.
  To z tego stanu bierze się narzekanie na Boga i Kościół zamiast patrzeć na już posiadane siły środki i możliwości działania, na to, co jeszcze mamy lub możemy mieć sprawne, na już znane mechanizmy i mądrości, patrzeć na ludzi - pomocnych i motywujących których Bóg stawia na naszej drodze żebyśmy działali razem...


  Zostają jeszcze średni od strony materialnej, wykształceni lub doświadczeni ekonomicznie.
  Zostają świadomi ideowo, a więc przede wszystkim katolicy rozumiejący czym są dobro i życie, zdolni do walki i pracy, ofiar i poświęceń patrzący odpowiedzialnie, szeroko i daleko w przyszłość, świadomi że ci co wybierają pasywność już przegrali, że zło aby zwyciężyło potrzebuje tylko bierności ludzi dobrych.


  Ci co nas chcą wywłaszczyć, podzielić i zniszczyć wymyślili ze Polacy mają być biedny trafili tu w jakieś mechanizmy mentalne powodujące że nie tylko bogaci nie chcą się wychylać i ryzykować, ale i biedni.

  Średni zawsze byli łącznikiem między bogatymi a biednymi, bez średnich każdy kto popełni w życiu błąd, zachoruje lub ulegnie wypadkowi popada w stan beznadziejny - znikąd pomocy dla powrotu do normalności.
  Wrogowie nasi, owszem, zaoferują socjal, ale i po to tylko żeby niszczyć podstawy samoorganizacji życia społecznego, a utrwalić stan wywłaszczenia i uzależnienia od "socjalistycznych" właścicieli nad "zwierzątkami" i niewolnikami.

  A socjalizm to pająk wstrzykujący swoim ofiarom znieczulenie i środek rozkładający je od wewnątrz żeby je pożreć w wygodnym sobie czasie, albo wąż hipnotyzujący ofiary, tak że zamierają w bierności aż je pożre. Socjalizm to masoński wąż który w czasie głodu sam się pożera zaczynając od ogona.
  Biorcy socjalu, w tym 500+to ci co pierwsi będą pożarci kiedy "głowa" tak zechce.

  To śmierć i zagłada ludzkości czekająca wszystkich co nie podejmą walki i ich potomstwo.
 • O organizacji Państwa i zdradzie narodowej.
  Państwo to aparat mający służyć Narodowi w zakresie organizacji (ułatwiania) i poprawy jakości życia i bezpieczeństwa (wewnętrznego jak choroby, kataklizmy oraz zewnętrznego jak imigracja, agresja, grabież Polskich zasobów...).
  Państwo do realizacji swoich zadań powołuje urzędników państwowych w różnych urzędach.
  Ich zadaniem jest SŁUŻYĆ Narodowi a nie rządzić Narodem... i to po jak najniższych kosztach. Politycy czy sędziowie, prokuratorzy również SŁUŻĄ Narodowi.. a służba Narodowi nie upoważnia do przywilejów ...
  Urzędnicy państwowi powinni być wynagradzani wg wykształcenia oraz funkcji i odpowiedzialności (wynagrodzenie jakoś proporcjonalne do odpowiedzialności.. w tym karnej)

  Na tym tle sędziowie są wynagradzani jak Bogowie przy zerowej systemowej odpowiedzialności (immunitet) identycznie politycy ...
  To wyjątkowo groźna patologia systemu.

  Ocena urzędników państwowych powinna być systemowa .
  Urzędnicy którzy nie wywiązują się z obowiązków i doprowadzają do strat Narodu Polskiego powinni być natychmiast sądzeni za zdradę interesu Narodowego lub za niekompetencję.
  Świadome doprowadzenie do strat to zdrada Narodowa a nieświadome doprowadzenie do strat to niekompetencja...
  W obu przypadkach powinien być osądzony natychmiastowy zakaz sprawowania jakichkolwiek funkcji społecznych (bo zdrajca albo niekompetentny) oraz jeżeli zdrajca (czyli świadomie działał) to kara na poziomie gwarantującym odzyskanie przez państwo straconych wartości.... (dożywocie z pracą dla Narodu Polskiego aż do odzyskania mienia przez naród plus odsetki karne, lub łaskawie kara śmierci od zaraz).

  Państwo musi służyć Narodowi a nie jak jest w państwie solidaruchów że Naród pracuje na gigantyczne pensję bezkarnych urzędników, polityków, sędziów... którzy zdradzają ten Naród, pogardzają jawnie tym narodem (nagrania u Sowy) na każdym kroku.
 • @miarka 12:39:04
  Dodam jeszcze że ten socjalizm bolszewicki żeby mógł ekonomicznie przetrwać to zapewne i do dziś by przetrwał. - Mimo różnych zbrodniczych inklinacji był znacznie bardziej moralny jak to co mamy dzisiaj.
  Natomiast ten trockistowski dzisiejszy, ten na kredyt to już zupełna niemoralna tragedia.
  - On ustawia całą ludzkość w tej masońskiej hierarchii "wężowej" zaczynając jej pożeranie zaczynając od przyszłych pokoleń.
  Ekonomicznie jest sprawniejszy bo jeszcze daje przeżyć ale z truciem się na różne sposoby i zupełną nieodpowiedzialnością i demoralizacją już od dziecka.

  Możliwości autodestrukcji jakie każdemu stwarza powodują że wielu z nas już jest zadłużonych na parę pokoleń, a zdrajcy zadłużają się jeszcze na konto państwa.
  Dzieci może jeszcze przeżyją, ale o wnukach to już trzeba zapomnieć.
  Gendery, homoseksualizmy i aborcje to też głównie "humanitarny" sposób pożerania potomstwa.

  Każdy socjalizm się musi skończyć kiedy pożre już wszystko co może zrabować, ale pożarcie swojej przyszłości to tylko diabeł mógł ludziom/socjalistom/masonom/satanistom podpowiedzieć.


  Odejście od ekonomii długu to pierwsze czego trzeba dokonać. Eliminacja z gospodarki, ekonomii i w ogóle polityki pasożytów, lichwiarzy i nadmiaru drapieżników drugi. Wzrost w świadomości ideowej, moralnej, wspólnotowej i ekonomicznej - trzeci. Można próbować i jednocześnie.
 • @Oscar 13:02:43
  "solidaruchy"

  Bardzo dobre komentarze, ale o tym jednym słowie to zapomnij jak najszybciej, bo nim zaorujesz wszystko dobre co piszesz.

  Solidarność to tyle co wspólna walka z patologiami.
  To że historycznie grupa zdrajców przejęła NSZZ Solidarność i przeprowadziła Okrągły Stół jeszcze nie znaczy że sama "solidarność" ma się nam negatywnie kojarzyć.
  Przeciwnie - trzeba solidarności żeby z nimi walczyć bo są wciąż aktywni.

  Już lepiej mów "michniki", "żydziuchy", czy "trockomuchy" albo jeszcze lepiej rozpisz konkurs na epitet dla nich...
 • Poparcie dla Konfederacji
  Popieram Konfederację na Rzecz Reform Ustrojowych i życzę sukcesów.
 • @miarka 13:31:28
  ... mój epitet solidaruchy nie odnosi się do przymiotnika "solidarność" tylko do jak zwykle fałszywej nazwy organizacji przy pomocy której globalna mafią zdobyła władzę absolutną nad Polską.
  Globalna mafia żydowska dokonuje zamachów właśnie przy pomocy takich fałszywie nazywanych (zawsze pięknie "demokratycznie", "wolnościowo", "solidarnościowo", "praw człowieka" ..itp) a to wszystko to fałszywe flagi...
  to organizacje agenturalne a ich nazwy mają przyciągać pożytecznych idiotów którzy stanowi`a dla takich organizacji kolejną fałszywą maskę, legitymację...

  Z kolei pojęcie "Socjalizm" jest mi bliskie.
  Bo co to jest socjalizm,, to socjal czyli bezpieczeństwo socjalne dla wszystkich obywateli... a bezpieczeństwo socjalne to funda,mentalne prawo człowieka .. i zwierząt domowych też.
  Socjalizm oznacza taką organizację przepływów finansowych w państwie
  że nie ma wśród obywateli ludzi wykluczonych, zagrożonych głodem , nieleczonymi chorobami, bezdomnością..śmiercią pod mostem.

  Socjalizm dobrze zorganizowany kosztuje nie wiele.
  Wystarczy zlikwidować systemowo bezrobocie (to łatwe jest) a już socjalizm prawie nic nie kosztuje...(wszyscy pracują)
  Bezpieczeństwo socjalne nie może być sposobem na wygodne życie ..
  to tylko poduszka by przeżyć godnie...gorsze chwile..lub dla niezaradnych...
  w Socjalizmie e dla wszystkich musi być stworzona furtka do zarabiania wg własnych możliwości.
  Na socjalizm oczywiście musi się składać cały Naród (podatki) lub dochody z państwowych koncernów.(solidaruchy niemal wszystkie wyprzedały).

  Socjalizm nie może być wykluczający np Narodowy.. (tylko dla etnicznych Niemców czyli nazizm albo rasistowski tylko dla białych czyli rasizm czy tylko dla żydów czyli syjonizm..).

  Nie znam innej formacji która by zabezpieczała prawa człowieka (te życiowe) jak socjalizm. W każdej Polskiej rodzinie panuje socjalizm.
  .. a Naród to jedna wielka Polska rodzina.

  Liberalizm to już system skrajnie bandycki ...liberalizm ograbił ze wszystkiego społeczeństwa zachodu i Polski też.
  Komunizm to prymitywna skrajna wersja socjalizmu odczłowieczająca jednostkę...Nie popieram ...każdy powinien żyć na poziomie swoich możliwości ..z poduszką socjalna na wypadek jakiegoś dramatu, choroby, załamania, pecha...niepełnosprawności.

  Kapitalizm nie, liberalizm nie , komunizm nie.. socjalizm tak .. tylko bez dewiacji (faszyzm, nazizm, syjonizm, rasizm...)
 • @Oscar 14:40:44
  .. jeszcze dodam o socjalizmie...
  Dzisiaj mamy na zachodzie i w Polsce szeroko rozpowszechniony socjalizm korporacyjny... pracujesz w korporacji to masz darmowego lekarza, masz socjal w innych postaciach, dopłaty do obiadów, dofinansowywane wycieczki... itp... możliwość kupienia taniej produktów koncerny...

  To jest socjalizm korporacyjny bardzo destrukcyjny bo dotyczy ludzi którzy socjalu nie potrzebują (bo zwykle dobrze zarabiają) a jednocześnie to jest socjalizm wykluczający bo tylko dla pracowników korporacji...(takie samo wykluczenie jak w nazizmie, syjonizmie, rasizmie..
  Taki socjal jest też oszukiwaniem fiskusa ... bo darowizny rzeczowe pewnie nie są opodatkowane.

  Socjalizm powinien być państwowy systemowy jako fundament organizacji państwa... ale niekomfortowy by nie opłacało się nic nie robić na socjalu (a zarabiać na czarno) takie zachowania powinny być ścigane prawem i surowo karane (ale nie odebraniem "poduszki socjalnej")
 • Popieram Konfederację.
  .
  Warto skorzystać z jedynej okazji do zapytania w tym roku Radę Polityki Pieniężnej, która ma obowiązek przedstawienia założenia polityki pieniężnej na przyszły rok.

  Serdecznie Pozdrawiam
 • @Oscar 14:40:44
  Przerabialiśmy wszystkie możliwe ustroje pod fałszywymi flagami.

  Każdy widzi, słyszy wielki lament dziwacznej obrony, dla błędu niemożliwej do istnienia równowagi w trójpodziale władzy.

  Celem chytrego przypadkowego błędu w równowadze trójki nie jest początek ustawodawczy Solona, ale obecnie na przyszłość stała separacja głosu ludu.

  Demokracja pozbawiona przez konstytucję równowagi jest zwykłą zmieniającą się co 4 lata dyktaturą, większości, czy mniejszości, która korzysta z błędu zamieniającego równowagę w chaos.
  UTRZYMANIE CHAOSU, przeważa i będzie przeważać wszystkie ustroje na złą stronę.

  W XXI wieku naród może mieć swój czwarty głos władzy w prawdziwej demokracji lub, elektroniczną niewolę w dyktaturze.

  WYSTARCZY SPRZECIW DLA JAWNEGO BŁĘDU, aby go naprawić i uruchomić prawdziwą demokrację w której będzie panowała prawdziwa domena równowagi, jednostki, rodziny, rodaków z wyważonym socjalem państwa i jak starczy dla gości w miarę możliwości.

  Pozdrawiam
 • @Oscar 14:40:44
  "... mój epitet solidaruchy nie odnosi się do przymiotnika "solidarność" tylko do jak zwykle fałszywej nazwy organizacji..."

  Nie wiem ile Ty masz latek, ale ja żyłem w tamtych czasach i doskonale wiem, że nazwa była prawdziwa, że strajki w zakładach były popierane przez strajki i innych zakładach - wlaśnie z nazwą "solidarnościowe".


  "... przy pomocy której globalna mafią zdobyła władzę absolutną nad Polską".

  To też nieprawda że zdobywała tą władzę przez NSZZ "Solidarność", a przez tajne służby PRL, ulokowały wśród szefostwa związku swoją agenturę (od Wałęsy zaczynając) a nawet pracowników (Wachowski) i doradców (Geremek, Mazowiecki...).
  10,5 milionowy Związek nie mial z tym nic wspólnego. Zostal zdradzony a Ty go tu oczerniasz?

  Po Okrągłym Stole to z Solidarności to tylko nazwa zostala. Tak więc nie solidaruchy, a podstawieńce do Solidarności, co poslużyli się Związkiem.


  "Globalna mafia żydowska dokonuje zamachów właśnie przy pomocy takich fałszywie nazywanych (zawsze pięknie "demokratycznie", "wolnościowo", "solidarnościowo", "praw człowieka" ..itp) a to wszystko to fałszywe flagi...!"

  I co z tego? To mamy się godzić z tym i jeszcze swoim szkodzić, obraźliwe epitety im przypinać? A kto będzie falszerzy prostowal i robil swoje?


  "to organizacje agenturalne a ich nazwy mają przyciągać pożytecznych idiotów którzy stanowi`a dla takich organizacji kolejną fałszywą maskę, legitymację..."

  To jak będziesz swoich niszczyl, to "pożyteczni idioci" otrzeźwieją?

  A kto się będzie wtedy garnąl do organizacji prawdziwie ideowych?

  Ty chyba musisz często sprawdzać czy sobie majtek nie obrobileś?


  "Z kolei pojęcie "Socjalizm" jest mi bliskie..."

  Bo go nie rozumiesz. Bo patrzysz od strony chciejstwa i naiwności. A krytykujesz "pożytecznych idiotów".
  Nie widzisz że stoi na zbrodni i rabunku, oraz pasieniu pasożytów-dystrybutorów i budowie niewolnictwa.
  Socjalizm buduje ustrój niewolniczy.
  Socjalizm nigdy nie będzie w zgodzie z ekonomią.

  Pomagać potrzebującym można uczciwie i dobrowolnie.
  Po drugie pomagać to żeby stawali na nogi ku samodzielności, a nie byli w wiecznej potrzebie.
  Podstawa to zarabianie ponad potrzeby konieczne a po drugie moralność i uczciwość.
 • @Robik 14:05:17
  Dzięki
 • @goodness 15:58:40
  Dzięki
 • @nikander 08:51:50
  Panie Jozefie...to nie to, ze widac lepiej z daleka....To ze ci mowia to dlatego ze pierwsi spotkali sie z wolnym dostepem do informacji na te tematy.
  Musi pan pamietac , ze ma pan do czynienia ze systemem….pelnym systemem Gobalnej Finansjery jakiej Polska jest tylko czescia....bez mozliwosci jakiejkowliwk dokonywania nawet najmniejszych reform Systemu. TO tak jakby pan wsiadl do pociagu w Jaroslawiu jadacym do Przemysla i wszczal awanture , ze pan musi wysiasc w.... Brzozowie:-))))
  Te starty o jakich pan pisze to celowo zaplanowany Haracz..jaki Polacy placa za przyjemnosc bycia w tym Systemie....jaka to daje pozycje Polakom pan zbaczy wymiania ja pan posel Sanocki w swoim texcie o naszej zalosnej sytuacji jako Narodu...
  Napewno nei wyedukuje pan calego narodu...to nie tedy droga....zmiany nie sa zadaniem narodow..narody tylko moga poprzec badz nie poprzec....Przygotowanie nalezy do elity narodowej ...a tej jak pan widzi praktycznie nie ma. Nie ma, bo nie osiaga nawet zdolnosci organizacyjnej.
  Wala ze Systemem to bojkot Systemu..... systuacja jest dokladnei taka jak za zaborow i taka sama walka... samowystarczanosc organizacja...kasy zapomogowe, spoldzielczosc, samoubezpieczenie....
  System nie ma uszu....nie wyslucha waszych petycji....

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031